Inschrijven kerkelijke organisatie (kerkgenootschap)

Voor het inschrijven van een kerkelijke organisatie volg je de volgende stappen.

Wil je een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap dat lid is van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) inschrijven in het Handelsregister? Of gegevens hiervan wijzigen? Neem dan contact op met het betreffende kerkgenootschap om dit te regelen.

1. Download het formulier en vul het in

Download Formulier 27 : 'inschrijving kerkelijke organisatie'. Op het formulier staat wie er mag ondertekenen. Let bij het invullen op de volgende zaken:

Bestuurders en gevolmachtigden

Bestuurders en gevolmachtigden worden niet in het Handelsregister ingeschreven. Ook niet als er een onderneming wordt gedreven. Dit is terug te vinden in de Nota van Toelichting bij het Handelsregisterbesluit. In de registratie van het kerkgenootschap in het Handelsregister mogen geen gegevens staan die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Dit is om bijvoorbeeld discriminatie op basis van geloofsovertuiging te voorkomen.

Telefoonnummer

Het telefoonnummer mag niet het privénummer van een van de geloofsgenoten zijn. Deze gegevens zijn namelijk te herleiden naar een natuurlijk persoon.

2. Verzamel bewijsstukken

  • De kerkelijke statuten, ondertekend door minimaal 2 bestuurders. Zijn er geen kerkelijke statuten? Breng dan een geschreven verklaring van meerdere geloofsgenoten mee waaruit blijkt dat er sprake is van een kerkgenootschap. Minimaal 2 geloofsgenoten moeten deze verklaring ondertekenen. In deze verklaring staat onder andere de naam van het kerkgenootschap en het doel van het genootschap.
  • Notulen van de bestuursvergadering of benoemingsbrieven waaruit blijkt dat degene die het formulier ondertekent ook bestuurder is. Minimaal 2 bestuurders moeten de notulen ondertekenen.
  • Een kopie van het door 2 partijen ondertekend huur-, koop- of pachtcontract of een toestemmingsverklaring van het bezoekadres. Zorg bij een toestemmingsverklaring ook voor een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar van het pand. Het bezoek- of postadres van een kerkelijke organisatie mag niet het privéadres van een van de geloofsgenoten zijn. Een adres van een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een boekhouder, notaris en dergelijke mag wel. 

3. UBO's

Is het kerkgenootschap verplicht ingeschreven in het Handelsregister? En staat er geen Nederlandse koepelorganisatie (geen hoger aggregatieniveau) boven het kerkgenootschap? Schrijf dan ook UBO's voor het genootschap in. Vul hiervoor formulier 34 in en neem dit met de gevraagde bewijsstukken mee naar de afspraak. 

4. Ga naar KVK om je inschrijving af te ronden

  • Hoewel de bestuurders niet ingeschreven worden, moet de persoon die het formulier ondertekent (bestuurder) wel persoonlijk langskomen op een KVK-kantoor. 
  • Voor een bezoek aan KVK moet je een afspraak maken. Bij je bezoek controleert een medewerker van KVK je legitimatie en of je aan de voorwaarden voldoet om je in te schrijven. Maak een afspraak door op de button 'Inloggen met DigiD' te klikken en log in met DigiD.
  • Neem het ingevulde en ondertekende formulier, de bewijsstukken en een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Een kerkgenootschap betaalt geen inschrijfkosten aan KVK.

Veelgestelde vragen

Hoe snel we je wijziging verwerken, hangt af van hoe je je wijziging aan ons doorgeeft. 

  • Geef je de wijziging online door? Dan verwerken we die binnen 2 werkdagen.
  • Geef je de wijziging per post door? Dan verwerken we die na ontvangst binnen 15 werkdagen.

We nemen contact met je op als de wijziging niet juist of onvolledig is. 

Na verwerking van je wijziging in het Handelsregister krijg je een officiële bevestiging per brief (Awb-brief),  of digitaal via je Berichtenbox voor bedrijven. Dien je de wijziging online in? Dan ontvang je ook een bevestiging via e-mail. 

Tussen het moment van ontvangst van je wijziging en de verwerking ervan kunnen we geen informatie geven over de status van de verwerking. 

Geef je een wijziging door voor een datum in de toekomst? Dan zie je de wijziging pas op die datum in het Handelsregister. Het Handelsregister geeft namelijk altijd de actuele situatie weer.