Contact met de Duitse Kamer van Koophandel

De regionale Industrie- und Handelskammern (IHK's) zijn de bekendste en grootste Duitse kamers van koophandel. Duitsland heeft meerdere registers voor het inschrijven van bedrijven. Bijvoorbeeld een Handwerksrolle bij de Handwerkskammer (HWK), het Gewerberegister en een handelsregister.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

De plaats waar je een bedrijf vestigt, bepaalt bij welke registers je het bedrijf of jezelf inschrijft. Daarnaast hangt een inschrijving in Duitsland af van je bedrijfsactiviteiten. Afhankelijk van je werkzaamheden kan zowel een inschrijving bij de HWK als IHK verplicht zijn. In dit artikel krijg je uitleg over het inschrijven van je bedrijf in Duitsland. En in welke registers je dit doet. 

Industrie- und Handelskammer

Een regionale Industrie- und Handelskammer (IHK)is aanspreekpunt voor kleine en middelgrote bedrijven. Een IHK ondersteunt starters en ervaren ondernemers met ondernemen. Denk aan informatie geven over regels voor milieubescherming en nieuwe wetten en regels. Daarnaast vertellen ze je meer over nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht, arbeidsrecht, handels- en commercieel recht. IHK’s houden ook de conjunctuur en concurrentiepositie van Duitsland in de gaten. En ze informeren bedrijven over financieringsmogelijkheden en subsidieprogramma’s.

Lidmaatschap

Duitse bedrijven die verplicht zijn tot een lidmaatschap bij de IHK betalen hiervoor contributie. IHK's bepalen zelf de hoogte van dit bedrag. Het lidmaatschap is niet nodig voor bedrijven uit de ambachtelijke sector, boeren en zogeheten vrije beroepen. Vertalers, schrijvers en journalisten zijn voorbeelden van vrije beroepen. In deze beroepen bestaan je werkzaamheden niet uit handeldrijven. 

Oprichting GmbH

GmbH staat voor Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wanneer je een GmbH in Duitsland opricht, keurt de IHK de gekozen naam eerst goed. Dit gebeurt voor de daadwerkelijke oprichting van je GmbH. Na goedkeuring van je naam bekrachtigt een notaris de akte van oprichting. Je GmbH heeft pas juridisch bestaansrecht nadat je deze inschrijft in het handelsregister. Dit doe je in de regio waar je bedrijf zit. 

Let op: verricht voor je officiële inschrijving van de GmbH dus geen rechtshandelingen namens de GmbH.

Handelsregister

Het Duitse handelsregister is een afdeling van een bevoegde nationale rechtbank. Het zogeheten Amtsgericht of Kantongerecht. Deze afdeling schrijft nieuwe bedrijven in en geeft een HRB- of HRA-nummer af. Deze nummers lijken op het Nederlandse KVK-nummer. Afdeling B van dit register geeft de B-nummers af en schrijft alle vennootschappen in. Afdeling A van het handelsregister verstrekt de A-nummers. Deze afdeling beheert alle overige bedrijfsvormen zoals eenmanszaken en personenvennootschappen.

Het ministerie van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen beheert de website van het Duitse handelsregister. Deze website haalt de informatie uit regionale handelsregisters die nationale organsiaties beheren. Het ministerie zorgt zo voor een centrale toegang tot de handelsregisters namens de andere Duitse deelstaten.

Gewerberegister

Het Duitse woord voor bedrijf is ‘Gewerbe’. Meteen nadat je een GmbH opricht, meld je je bedrijf aan in het Gewerberegister. Dit doe je bij de gemeente waar je GmbH zit. Het is een gemeentelijk bedrijfsregister en een ander register dan het eerdergenoemde handelsregister. Na je registratie stuurt het Gewerbeamt je gegevens automatisch door naar het plaatselijke Finanzamt. Deze organisatie stuurt je registratieformulieren voor de belastingverplichtingen van je bedrijf.

Gewerbesteuer

Voor het inschrijven betaal je een ‘Gewerbesteuer’. Dit is een plaatselijke bedrijfsbelasting voor natuurlijke- en rechtspersonen met een onderneming in Duitsland. Een gemeente bepaalt dit belastingtarief zelf. Het bedrag  hangt vaak af van je bedrijfs- of ondernemingswinst.

Handwerkskammer

De Handwerkskammer (HWK) of kamer van ambachten beheert het ambachtenregister in Duitsland. Als je in Duitsland ambachtelijke activiteiten uitvoert is het melden of inschrijven in het register van ambachtelijke bedrijven verplicht. Dit register heet de ‘Handwerksrolle’ en geldt bijvoorbeeld voor tegelzetters, kappers en bakkers. Voor het lidmaatschap bij de HWK betaal je een verplichte financiële bijdrage.

Wanneer geldt welk register?

In welk register je een bedrijf inschrijft hangt af van de soort activiteiten die je met je bedrijf verricht. De HWK is voor ambachten. De IHK voor industriële bedrijven en handelaren.

Vrije beroepen drijven geen handel en schrijven zich niet in bij één van deze registers. Deze beroepen schrijven zich in bij branchespecifieke registers, zoals de Rechtsanwaltskammer of Architektenkammer. Voorbeelden van vrije beroepen zijn artsen, advocaten, kunstenaars en architecten. 

Bewijs van inschrijving

In Duitsland heet een KVK-uittreksel een ‘Auszug’ of 'Mitgliederbescheinigung'. Dit bewijs van inschrijving vraag je aan bij de regionale IHK, Handwerkskammer of Gewerberegister waar je bedrijf zit. Via Registers in Europa vind je de Duitse registers. Hier controleer je ook of een Duits bedrijf staat ingeschreven.