Leveranciersverklaring 2015/2447

Met een leveranciersverklaring 2015/2447 bewijs je welke preferentiële oorsprong producten hebben. Je hebt deze leveranciersverklaring nodig als je een EUR.1 of EUR-MED-certificaat aanvraagt bij KVK. Of als je zelf een factuurverklaring invult.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

De EU heeft met veel landen een handelsverdrag. Hierdoor betaalt je klant in het bestemmingsland minder of geen invoerrechten. Op voorwaarde dat de geleverde producten van preferentiële oorsprong zijn. Je stuurt een EUR.1, EUR-MED of factuurverklaring met je zending mee als bewijs van de preferentiële oorsprong.

Leveranciersverklaring 2015/2447 gebruiken

Je gebruikt een leveranciersverklaring 2015/2447 voor het bewijzen van de preferentiële oorsprong van handelsproducten. Deze producten exporteer je zelf of je klant exporteert de bij je ingekochte producten.

1. Je exporteert zelf producten

Je exporteert handelsproducten naar een land buiten de EU waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Je vraagt voor je zending een EUR.1 of EUR-MED aan bij KVK of maakt zelf een factuurverklaring op. Met een leveranciersverklaring 2015/2447 bewijs je dat de producten van preferentiële EU-oorsprong zijn. Je vraagt de leveranciersverklaring aan bij je leverancier.

Soms heb je als producent een leveranciersverklaring 2015/2447 nodig. Bijvoorbeeld als je ingekochte grondstoffen of halffabricaten zelf verwerkt in een eindproduct. Dit eindproduct exporteer je daarna met een EUR.1, EUR-MED of factuurverklaring.

2. Je klant exporteert door jou geleverde producten

Je klant koopt producten bij je in en exporteert deze naar een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Je klant heeft hiervoor een leveranciersverklaring 2015/2447 van je nodig. Hiermee vraagt je klant een EUR.1 of EUR-MED aan of vult zelf een factuurverklaring in.

Preferentiële oorsprong

Producten zijn van preferentiële oorsprong als ze aan de preferentiële oorsprongsregels voldoen. Deze regels verschillen per land. Ze staan in handelsverdragen van de EU met andere landen. ‘Preferent’ betekent in dit geval dat producten een voordeel. Voor een product van preferentiële oorsprong betaal je minder invoerrechten.

Als je een leveranciersverklaring 2015/2447 afgeeft aan je klant zeg je dat je producten voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels. Controleer vooraf of dat inderdaad zo is. Geef je een leveranciersverklaring af voor producten die niet aan de preferentiële oorsprongsregels voldoen? Dan loop je het risico dat je de buitenlandse invoerrechten moet betalen.

Voorbeeld

Je exporteert in Duitsland gemaakte landbouwmachines naar Marokko. Met een leveranciersverklaring 2015/2447 vraag je een EUR.1 aan voor Marokko. Je Duitse leverancier controleert volgens de preferentiële oorsprongsregels of de machines van preferentiële EU-oorsprong zijn. Als dit zo is, geeft diegene een leveranciersverklaring 2015/2447 aan je af.

Controle preferentiële oorsprong op verklaringen

Als exporteur of toeleverancier kun je preferentiële oorsprongsverklaringen door KVK laten controleren en bevestigen. Zo weet je zeker dat de factuurverklaring of leveranciersverklaring klopt. Voor controle van een leveranciersverklaring moet de leverancier in Nederland zitten. 

Bij export naar landen buiten de EU heb je regelmatig de preferentiële oorsprong van producten nodig. De regels hiervoor zijn ingewikkeld en verschillen vaak per land. Niet altijd wordt de juiste preferentiële oorsprong gebruikt. Hierdoor betaalt een importeur mogelijk alsnog invoerrechten en wordt de zending voor diegene duurder dan verwacht.

Download leveranciersverklaring 2015/2447

De tekst van een leveranciersverklaring ligt vast in de EU Uitvoeringsverordening 2015/2447. De voorgeschreven tekst is verplicht. Je mag deze niet aanpassen. Er zijn twee soorten leveranciersverklaringen in vier talen, voor eenmalig gebruik en voor herhaald gebruik. 

1. Eenmalig gebruik

Een leveranciersverklaring 2015/2447 voor eenmalig gebruik is voor één zending van handelsproducten. Download de verklaring via de downloadpagina's hieronder.

2. Herhaald gebruik

Een leveranciersverklaring 2015/2447 voor herhaald gebruik heb je nodig als je vaker dezelfde handelsproducten levert. Download de verklaring via de downloadpagina's hieronder.

Zo vul je een leveranciersverklaring 2015/2447 in

Aandachtspunten leveranciersverklaring 

Op de verklaring zelf staat wat je in de verschillende velden invult. Een paar aandachtspunten:

  • Controleer of de producten die je levert of ontvangt voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels van het land waarmee je zakendoet. Deze regels verschillen soms per land of groep van landen.
  • Omschrijf de producten op de leveranciersverklaring duidelijk. Zodat je ze goed herkent. Gebruik geen algemene begrippen. Liever ‘Meubelen: salontafels van hout goederencode 9403 6010 dan ‘Meubelen’.
  • Noem je in de goederenomschrijving op de leveranciersverklaring een factuur of paklijst? Stuur deze dan ook mee als extra bewijs.

KVK Exportdocumenten

Wil je meer informatie over de leveranciersverklaring 2015/2447? Of over het bepalen van de preferentiële oorsprong van een product? Neem dan contact op met KVK via e-mail of telefoon. Exportdocumenten regio West: 088 585 18 87 of Exportdocumenten regio Oost/Zuid: 088 585 18 89. Of gebruik de chatfunctie onderaan deze pagina.