Leveranciersverklaring 2015/2447

Met een leveranciersverklaring 2015/2447 bewijs je welke preferentiële oorsprong producten hebben. Je hebt deze leveranciersverklaring nodig als je een EUR.1 of EUR-MED-certificaat aanvraagt bij KVK, of als je zelf een factuurverklaring opmaakt.

De EU heeft met veel landen een handelsverdrag. Hierdoor betaalt je klant in het bestemmingsland minder of geen invoerrechten. Op voorwaarde dat de geleverde producten van preferentiële oorsprong zijn. Je stuurt een EUR.1, EUR-MED of factuurverklaring met de zending mee als bewijs van de preferentiële oorsprong.

Leveranciersverklaring 2015/2447 gebruiken

Je gebruikt een leveranciersverklaring 2015/2447 voor het aantonen van de preferentiële oorsprong van handelsproducten. Deze producten exporteer je zelf of je klant exporteert de bij jou ingekochte producten.

1. Je exporteert zelf producten

Je exporteert handelsproducten naar een land buiten de EU waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Je vraagt voor je zending een EUR.1 of EUR-MED aan bij KVK of maakt zelf een factuurverklaring op. Met een leveranciersverklaring 2015/2447 toon je aan dat de goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn. Je vraagt de leveranciersverklaring aan bij je leverancier.

Soms heb je een leveranciersverklaring 2015/2447 nodig voor ingekochte grondstoffen of halffabricaten die je als producent zelf verwerkt in een eindproduct. Dit eindproduct exporteer je daarna met een EUR.1, EUR-MED of factuurverklaring.

2. Je klant exporteert door jou geleverde producten

Je klant koopt producten bij je in en exporteert deze naar een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Je klant heeft hiervoor een leveranciersverklaring 2015/2447 van je nodig. Hiermee vraagt je klant een EUR.1 of EUR-MED aan of stelt zelf een factuurverklaring op.

Preferentiële oorsprong

Producten zijn van preferentiële oorsprong als ze aan de preferentiële oorsprongsregels voldoen. Deze regels verschillen per land en zijn opgenomen in handelsverdragen van de EU met andere landen. ‘Preferent’ betekent in deze context dat producten een bevoorrechte positie hebben. Voor een product van preferentiële oorsprong betaal je minder invoerrechten.

Als je een leveranciersverklaring 2015/2447 afgeeft aan je klant verklaar je dat je producten voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels. Controleer vooraf of dat inderdaad het geval is. Geef je een leveranciersverklaring af voor producten die niet aan de preferentiële oorsprongsregels voldoen? Dan loop je het risico dat je de buitenlandse invoerrechten moet betalen.

Voorbeeld

Je exporteert landbouwmachines naar Marokko die geproduceerd zijn in Duitsland. Met een leveranciersverklaring 2015/2447 kun je een EUR.1 aanvragen voor Marokko. Je Duitse leverancier controleert op basis van de preferentiële oorsprongsregels of de machines van preferentiële EU-oorsprong zijn. Als dit zo is, kan diegene een leveranciersverklaring 2015/2447 aan je afgeven.

Controle preferentiële oorsprong op verklaringen

Als exporteur of toeleverancier kun je nu verklaringen met daarop de preferentiële oorsprong van producten door KVK laten controleren en bevestigen. Zo weet je zeker dat de verklaring klopt. Voor leveranciersverklaringen geldt dat de leverancier in Nederland gevestigd moet zijn. Deze pilot duurt tot 1 april 2023.

Bij export naar landen buiten de EU heb je regelmatig de preferentiële oorsprong van producten nodig. De regels hiervoor zijn ingewikkeld en verschillen vaak per land. Niet altijd wordt de juiste preferentiële oorsprong gebruikt. Hierdoor betaalt een importeur mogelijk alsnog invoerrechten en wordt de zending voor diegene duurder dan verwacht.

Download leveranciersverklaring 2015/2447

De tekst van een leveranciersverklaring ligt vast in de EU Uitvoeringsverordening 2015/2447. De voorgeschreven tekst is verplicht. Je mag deze niet aanpassen. Er zijn twee soorten leveranciersverklaringen in vier talen, voor eenmalig gebruik en voor herhaald gebruik.

1. Eenmalig gebruik

Een leveranciersverklaring 2015/2447 voor eenmalig gebruik geldt voor één zending van handelsproducten. Download de verklaring hieronder.

2. Herhaald gebruik

Een leveranciersverklaring 2015/2447 voor herhaald gebruik heb je nodig als je vaker dezelfde handelsproducten levert. Download de verklaring hieronder.

Invullen van een leveranciersverklaring 2015/2447

Op de verklaring zelf staat wat je in de verschillende velden invult. Een paar aandachtspunten:

  • Controleer of de goederen die je levert of ontvangt aan de preferentiële oorsprongsregels van het betreffende land voldoen. Deze regels kunnen per land of groep van landen verschillen.
  • Omschrijf de goederen op de leveranciersverklaring duidelijk zodat je ze goed kunt herkennen. Vermijd algemene termen. Liever ‘Meubelen: salontafels van hout goederencode 9403 6010 dan ‘Meubelen’.
  • Als de goederenomschrijving op de leveranciersverklaring verwijst naar een factuur of paklijst, stuur deze dan ook mee als aanvullend bewijsstuk.

KVK Exportdocumenten

Wil je meer informatie over de leveranciersverklaring 2015/2447 of over het bepalen van de preferentiële oorsprong van een product? Neem contact op met KVK via e-mail of telefoon. Team West: 088 585 18 87 of Team Oost/Zuid: 088 585 18 89. Of gebruik de chatfunctie onderaan deze pagina.