Laat KVK de preferentiële oorsprong controleren

Bij export naar landen buiten de EU heb je regelmatig de preferentiële oorsprong van producten nodig. Niet altijd wordt de juiste preferentiële oorsprong gebruikt. KVK controleert en bevestigt verklaringen van exporteurs en toeleveranciers met daarop de preferentiële oorsprong van producten.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

‘Preferent’ betekent in deze situatie dat producten voordeel opleveren. Een buitenlandse afnemer betaalt namelijk minder of geen invoerrechten bij het importeren van die producten. Dit staat in handelsverdragen tussen de EU en veel andere landen.

De preferentiële oorsprong van een product bepaal je volgens de preferentiële oorsprongsregels. Deze regels zijn ingewikkeld en verschillen vaak per land. Regelmatig staat de verkeerde preferentiële oorsprong op een verklaring. Hierdoor betaalt een importeur soms toch invoerrechten, waardoor de zending duurder wordt dan verwacht. KVK controleert en bevestigt de preferentiële oorsprong op factuurverklaringen en preferentiële leveranciersverklaringen. Zo weet je zeker dat de verklaring klopt.

Preferentiële oorsprong nodig

Je hebt de preferentiële oorsprong van producten nodig bij exportdocumenten. Bijvoorbeeld voor een factuurverklaring of EUR.1- of EUR-MED-certificaat. Een exporteur zet de oorsprong op een factuurverklaring. Een leverancier zet de oorsprong op een preferentiële leveranciersverklaring.

Minder douanecontrole

Bij gebruik van een EUR.1 of EUR-MED controleren KVK en de Nederlandse Douane de preferentiële oorsprong van producten. De EU sluit regelmatig nieuwe handelsverdragen af. En steeds meer nieuwe overeenkomstlanden vragen geen EUR.1 of EUR-MED meer als bewijs van preferentiële oorsprong. Ze vragen om een preferentiële factuurverklaring. Een exporteur maakt een factuurverklaring zelf op. Er is dan geen controle meer op de juiste oorsprong. Het risico op fouten neemt hierdoor toe.

Juiste preferentiële oorsprong

KVK controleert en bevestigt met de pilot de preferentiële oorsprong van twee soorten verklaringen. Factuurverklaringen van exporteurs en preferentiële leveranciersverklaringen van leveranciers.

Factuurverklaringen van exporteurs

KVK controleert:

  • Of de producten die je exporteert voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.
  • Of op de factuurverklaring de juiste tekst staat.
  • Of het juiste vergunningnummer staat ingevuld als je een vergunning toegelaten exporteur hebt van de Nederlandse Douane.

Daarna bevestigt KVK de factuurverklaring. Dit levert verschillende voordelen op:

  • De factuurverklaring klopt.
  • Je klant heeft minder kans op een naheffing van invoerrechten.
  • Je voldoet als exporteur aan de oorsprongsregels, ofwel je bent compliant.

Preferentiële leveranciersverklaring van leveranciers

Je kunt alleen een bevestiging voor leveranciersverklaringen van leveranciers met een bedrijf in Nederland aanvragen. KVK controleert:

Daarna bevestigt KVK de leveranciersverklaring. Dit levert deze voordelen op:

  • Je weet zeker dat je klant de juiste leveranciersverklaring krijgt.
  • Je bent bewijst als leverancier dat je de regels volgt. Je bent dan compliant.

Ook exporteurs die een EUR.1 of EUR-MED willen aanvragen bij KVK kunnen een leveranciersverklaring 2015/2447 laten bevestigen. De leverancier moet hiervoor een bedrijf in Nederland hebben.

Gevolgen verkeerde preferentiële oorsprong

Stuur je producten naar je klant met een factuurverklaring? En staat daar een verkeerde preferentiële oorsprong op? Dan krijgt je klant mogelijk een naheffing van de buitenlandse douane en betaalt diegene toch nog invoerrechten.

Voorbeeld

Een exporteur stuurt gereedschapskisten met elektrisch handgereedschap naar een klant in het Verenigd Koninkrijk. De exporteur koopt deze in bij een leverancier in de EU. In de leveranciersverklaring 2015/2447 van de leverancier staat dat de producten van preferentiële EU-oorsprong zijn. De exporteur maakt een factuurverklaring op. Hierdoor betaalt de Britse importeur geen invoerrechten.

De Britse douane twijfelt aan de oorsprong, omdat bedrijven gereedschappen vaak buiten de EU maken. Ze doen een nacontrole. Hieruit blijkt inderdaad dat een bedrijf buiten de EU het handgereedschap maakt. Geen preferentiële EU-oorsprong dus. De importeur betaalt alsnog invoerrechten van de Britse douane. Soms aangevuld met administratiekosten.

De douane kan invoerrechten eisen voor zendingen tot vijf jaar terug. Behalve financiële schade maakt dit je zakelijke relatie met je klant slechter. En leidt soms tot een juridisch probleem.

Controle aanvragen

Wil je zeker weten dat je factuurverklaring of preferentiële leveranciersverklaring klopt? Laat je verklaring dan controleren door KVK. De afdeling Exportdocumenten legt uit hoe je de controle aanvraagt. Neem hiervoor contact op via e-mail of telefoon: