Laat KVK de preferentiële oorsprong controleren

Bij export naar landen buiten de EU heb je regelmatig de preferentiële oorsprong van producten nodig. Niet altijd wordt de juiste preferentiële oorsprong gebruikt. Exporteurs en toeleveranciers kunnen nu verklaringen met daarop de preferentiële oorsprong van producten door KVK laten controleren en bevestigen. Dit is een pilot project.

‘Preferent’ betekent in deze context dat producten een bevoorrechte positie hebben. Een buitenlandse afnemer krijgt hierdoor een voordeel, en betaalt minder of geen invoerrechten bij de import van die producten. Dit komt omdat de EU met veel landen een handelsverdrag heeft waarin dit is afgesproken.

De preferentiële oorsprong van een product bepaal je op basis van de preferentiële oorsprongsregels. Deze regels zijn ingewikkeld en verschillen vaak per land. Regelmatig wordt niet de juiste preferentiële oorsprong op een verklaring gezet. Hierdoor betaalt een importeur mogelijk alsnog invoerrechten en wordt de zending voor diegene duurder dan verwacht. Als pilot controleert en bevestigt KVK de preferentiële oorsprong op factuurverklaringen en preferentiële leveranciersverklaringen. Zo weet je zeker dat de verklaring klopt.

Preferentiële oorsprong nodig

Je hebt de preferentiële oorsprong van producten nodig voor exportdocumenten. Bijvoorbeeld voor een factuurverklaring of EUR.1- of EUR-MED-certificaat. Een exporteur verklaart de oorsprong op een factuurverklaring en een leverancier verklaart de oorsprong op een preferentiële leveranciersverklaring.

Minder douanecontrole

Bij gebruik van een EUR.1 of EUR-MED controleren KVK en de Nederlandse Douane de preferentiële oorsprong van producten. De EU sluit regelmatig nieuwe handelsverdragen af. En steeds meer nieuwe ‘overeenkomstlanden’ vragen geen EUR.1 of EUR-MED meer als bewijs van preferentiële oorsprong. Ze vragen om een preferentiële factuurverklaring. Een exporteur maakt een factuurverklaring zelf op. De juiste oorsprong wordt niet meer gecontroleerd. Het risico op fouten neemt hierdoor toe.

Juiste preferentiële oorsprong

KVK controleert en bevestigt als proef de preferentiële oorsprong van producten. Dit noem je ook wel een pilot. De proef is voor factuurverklaringen van exporteurs en preferentiële leveranciersverklaringen van leveranciers.

Factuurverklaringen van exporteurs

KVK controleert:

  • Of de producten die je exporteert voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.
  • Of op de factuurverklaring de juiste tekst is gebruikt.
  • Of het juiste vergunningnummer staat ingevuld als je een vergunning toegelaten exporteur hebt van de Nederlandse Douane.

Daarna bevestigt KVK de factuurverklaring. Dit levert verschillende voordelen op:

  • De factuurverklaring klopt.
  • Je klant heeft minder kans op een naheffing van invoerrechten.
  • Je voldoet als exporteur aan de oorsprongsregels, ofwel je bent compliant.

De eerste drie aanvragen zijn gratis. Daarna kost een bevestigde factuurverklaring 21,80 euro in 2023.

Preferentiële leveranciersverklaring van leveranciers

Je kunt alleen een bevestiging voor leveranciersverklaringen van in Nederland gevestigde leveranciers aanvragen. KVK controleert:

Daarna bevestigt KVK de leveranciersverklaring. Dit levert deze voordelen op:

  • Je weet zeker dat je klant de juiste leveranciersverklaring krijgt.
  • Je bent compliant als leverancier.

Ook exporteurs die een EUR.1 of EUR-MED willen aanvragen bij KVK kunnen een leveranciersverklaring 2015/2447 van hun in Nederland gevestigde leverancier laten bevestigen.

Binnen de pilot zijn de aanvragen gratis.

Gevolgen verkeerde preferentiële oorsprong

Door het gebruik van een verkeerde preferentiële oorsprong op een verklaring kan de importeur van je producten van de buitenlandse douane een naheffing van invoerrechten krijgen.

Voorbeeld

Een exporteur stuurt gereedschapskisten met elektrisch handgereedschap naar een klant in het Verenigd Koninkrijk. De exporteur koopt deze in bij een leverancier in de EU. In de leveranciersverklaring 2015/2447 van de leverancier staat dat de producten van preferentiële EU-oorsprong zijn. De exporteur maakt een factuurverklaring op. Hierdoor betaalt de Britse importeur geen invoerrechten.

De Britse douane twijfelt aan de oorsprong, omdat gereedschappen vaak buiten de EU worden gemaakt. Er volgt een nacontrole. Hieruit blijkt inderdaad dat het handgereedschap niet in de EU is gemaakt. Geen preferentiële EU-oorsprong dus. De importeur krijgt een naheffing ter hoogte van de invoerrechten van de Britse douane, soms aangevuld met administratiekosten.

De douane kan invoerrechten naheffen voor zendingen tot vijf jaar terug. Naast financiële schade kan dit ook een negatieve invloed hebben op de onderlinge zakelijke relatie. En het kan zelfs leiden tot een juridisch geschil.

Deelnemen aan de pilot

Wil je zeker weten dat jouw factuurverklaring of preferentiële leveranciersverklaring klopt? Doe dan mee aan de pilot en laat je verklaring controleren door KVK. De afdeling Exportdocumenten legt uit hoe je deelneemt. Neem hiervoor contact op via e-mail of telefoon:

De pilot heet Genesis. Aan deze proef doen naast Nederland ook Canada, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland mee. Initiatiefnemer is de International Chamber of Commerce (ICC).