Factuurverklaring voor export van preferentiële goederen

Een factuurverklaring is een standaardtekst op je verkoopfactuur. Als exporteur verklaar je hiermee dat de goederen die je aan je klant levert van 'preferentiële oorsprong' zijn. Je klant betaalt hierdoor geen of minder invoerrechten. Je kunt deze factuurverklaring alleen gebruiken als je goederen voldoen aan de preferentiële oorsprongseisen.

‘Preferent’ betekent dat je producten een bevoorrechte positie hebben. Voor een product van preferentiële oorsprong betaal je minder invoerrechten. Het product moet dan wel voldoen aan specifieke oorsprongseisen. Deze eisen staan in het handelsverdrag dat de EU met je bestemmingsland heeft afgesloten. In dit artikel lees je wanneer je een factuurverklaring gebruikt en welke soorten factuurverklaringen er zijn.

Voorwaarden gebruik

Factuurverklaringen gebruik je alleen voor landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De goederen die je exporteert moeten van preferentiële oorsprong zijn uit de EU. Daarom noem je een factuurverklaring ook wel preferentiële oorsprongsverklaring. Je plaatst een factuurverklaring zelf op je factuur. Hiervoor gebruik je een standaardtekst, die per land of groep landen verschilt en vier tot twaalf maanden geldig is.

Drie soorten factuurverklaringen

Je kunt een factuurverklaring gebruiken voor een zending met een beperkte waarde tot 6.000 euro. Als het factuurbedrag hoger is dan 6.000 euro heb je van de douane aanvullend een vergunning of registratie nodig:

 1. Factuurverklaring voor zendingen met beperkte waarde.
  Deze factuurverklaring gebruik je voor zendingen waarbij de waarde van de goederen van preferentiële EU-oorsprong lager is dan 6.000 euro.
 2. Factuurverklaring met vergunning TE.
  Deze factuurverklaring gebruik je voor zendingen waarbij de waarde van de goederen van preferentiële EU-oorsprong meer is dan 6.000 euro. Hiervoor heb je een vergunning Toegelaten Exporteur (TE) nodig, ook wel 'approved exporter' genoemd. Het nummer van je vergunning zet je op de verklaring. Je vraagt deze vergunning aan bij de Nederlandse Douane.
  Voor exportzendingen naar Turkije geldt een aparte vergunning TE, namelijk voor goederen die met een ATR-certificaat verlaging van invoerrechten krijgen.
 3. Factuurverklaring met REX-registratienummer (Geregistreerd Exporteur).
  Deze factuurverklaring gebruik je voor export van preferentiële goederen naar LGO-landen, Japan, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De preferentiële goederen hebben hierbij een waarde van meer dan 6.000 euro. Voor LGO-landen geldt een hoger drempelbedrag van 10.000 euro. Je registreert jezelf bij de Nederlandse Douane als Registered Exporter (REX). Je REX-registratienummer zet je op de factuurverklaring.

Andere benamingen

In het internationale handelsverkeer bestaan verschillende termen voor de factuurverklaring:

 • Attest van Oorsprong
 • Origin declaration
 • Statement on origin

Controle preferentiële oorsprong op factuurverklaring

Als exporteur kun je nu factuurverklaringen met daarop de preferentiële oorsprong van producten door KVK laten controleren en bevestigen. Zo weet je zeker dat de factuurverklaring klopt. Deze pilot duurt tot 1 april 2023.

Bij export naar landen buiten de EU heb je regelmatig de preferentiële oorsprong van producten nodig. De regels hiervoor zijn ingewikkeld en verschillen vaak per land. Niet altijd wordt de juiste preferentiële oorsprong gebruikt. Hierdoor betaalt een importeur mogelijk alsnog invoerrechten en wordt de zending voor diegene duurder dan verwacht.

Andere exportdocumenten nodig?

Je klant kan in plaats van een factuurverklaring ook vragen naar een ander preferentieel oorsprongsdocument. Bijvoorbeeld een EUR.1-certificaat of een EUR-MED. KVK geeft deze exportdocumenten af.