Turkije: betaal geen invoerrechten met een ATR-certificaat

Een ATR-certificaat is een douanedocument. Je gebruikt het bij import van producten uit Turkije en bij export van producten naar Turkije. Met een ATR-certificaat toon je de herkomst van een product aan. Je betaalt dan geen invoerrechten. In dit artikel lees je wat herkomst betekent en hoe je een ATR-certificaat in de praktijk gebruikt.

De EU vormt met Turkije een douane-unie. Hierdoor kun je goederen van herkomst zonder invoerrechten importeren uit Turkije of exporteren naar Turkije met een ATR-certificaat.

Importeren uit Turkije

Producten van herkomst uit Turkije importeer je zonder invoerrechten in de EU. Herkomst betekent in dit geval dat de producten in Turkije zijn geproduceerd of dat ze eerder vanuit een ander land in Turkije zijn ingevoerd. De Turkse herkomst staat op het ATR-certificaat dat wordt meegeleverd met je importzending. Je Turkse leverancier vraagt dit ATR-certificaat aan bij de Turkse douane.

Exporteren naar Turkije

Producten van herkomst uit de EU exporteer je naar Turkije zonder dat je afnemer invoerrechten betaalt. Dit betekent dat de goederen in de EU zijn geproduceerd of eerder vanuit een land buiten de EU zijn ingevoerd. Als exporteur vul je zelf een ATR-certificaat in en laat dit samen met je uitvoeraangifte geldig maken bij de Nederlandse Douane.

Landbouwgoederen, kolen en staal

De douane heeft een overzicht van landbouwgoederen, kolen en staal waarvoor je geen ATR-certificaat kunt gebruiken. Deze producten zijn uitgezonderd van de douane-unie. De EU en Turkije hebben hiervoor aparte handelsverdragen. Je betaalt minder of geen invoerrechten als de producten uit het overzicht van preferentiële oorsprong zijn. Dit toon je aan met een EUR.1-certificaat, EUR-MED of factuurverklaring.

Uitgezonderde producten

Voor een aantal producten van herkomst uit de EU gelden handelsbelemmeringen bij invoer in Turkije, in de vorm van aanvullende douanerechten. Deze extra heffing geldt ook als er een ATR-certificaat bij de zending zit. Het gaat om specifieke producten die vanuit landen buiten de EU zijn ingevoerd in de EU en geëxporteerd worden naar Turkije. Bekijk hiervoor het overzicht in de Access2Markets-database.

Gebruik ATR-certificaat

Je laat een ATR-certificaat tegelijk met je uitvoeraangifte geldig maken bij de Nederlandse Douane. Hierna is het certificaat vier maanden geldig. Binnen deze periode doe je invoeraangifte in Turkije of de EU, afhankelijk of het een import- of exportzending is.

Vermeld de officiële naam van Turkije op het ATR-certificaat. Dit is Türkiye. Deze naam zet je verplicht op alle exportdocumenten voor het land. Dit is een voorbeeld van een ATR-certificaat.

Blanco ATR-certificaten bestel je bij een drukkerij of leverancier van exportformulieren en vrachtbrieven. Voor het aanvragen van een ATR-certificaat geldt geen minimum- of maximumbedrag van de zending. Een douane-expediteur kan je helpen met het invullen van een ATR-certificaat.

Zelfafgifte ATR-certificaten

Bedrijven die regelmatig goederen met een ATR-certificaat exporteren naar Turkije kunnen hiervoor een vergunning Toegelaten Exporteur aanvragen. De douane geeft deze vergunning voor zelfafgifte certificaten inzake goederenverkeer ATR af. Exporteurs geven met een vergunning zelf ATR-certificaten af, zonder tussenkomst van de douane.