Werk uitvoeren in België, regel alles vooraf

Ga je met je bedrijf in Wallonië een opdracht uitvoeren? Dan vraagt het plaatselijke ondernemingsloket naar je diploma’s. In Vlaanderen of Brussel doen ze dit niet. In Wallonië controleren ze bijvoorbeeld of je geschikt bent voor je beroep als kapper. In het Vlaamse Hasselt maakt dit niet uit. In België stellen organisaties in de verschillende regio’s andere eisen. Dat maakt werk uitvoeren in België ingewikkeld.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

Als Nederlandse ondernemer mag je als zelfstandige werken in België. Wel moet je vooraf enkele administratieve zaken regelen. Je sociale verzekeringen en belastingen bijvoorbeeld. Met het overzicht hieronder weet je welke regels onze zuiderburen hebben. Regel alles voordat je naar België vertrekt. 

Werk uitvoeren

In het Waals Gewest moet je bewijzen dat je voldoende algemene kennis van bedrijfsbeheer hebt. Alleen dan mag je zelfstandig handels- of ambachtsactiviteiten uitvoeren. Wallonië heeft extra eisen voor sommige beroepen. Voor activiteiten in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je geen bewijs van algemene kennis bedrijfsbeheer nodig. Ook stelt het Vlaams Gewest geen eisen voor het uitvoeren van beroepen. In Brussel en Wallonië moet je voor sommige beroepen je beroepskennis aantonen. Bijvoorbeeld als je een beroep in de bouw hebt. 

Enkele vrije beroepen in België hebben speciale regels. Denk aan diploma-eisen. Dit noem je gereglementeerde beroepen. Voorbeelden hiervan zijn boekhouder en advocaat. De Europese Commissie heeft een overzicht van gereglementeerde activiteiten en beroepen. Voldoe je als Nederlandse ondernemer niet aan de diploma-eisen? Vraag dan een EU-verklaring aan. Deze vervangt het diploma.

EU-verklaring

Een EU-verklaring vraag je aan bij KVK. Hiervoor zijn voorwaarden. Je ervaring in Nederland en het diploma voor je beroep tellen hierbij mee. Heb je vragen hierover? Bel dan met het KVK Adviesteam: 088 585 22 22.  

Wat regel je in België?

Op de Belgische site van de Europese Dienstenrichtlijn vind je een overzicht van eisen waaraan je moet voldoen. Je vraagt je vergunning of toestemming aan bij één van de officiële ondernemersloketten. Dit doe je in de regio waar je gaat werken.

Er zijn meer administratieve verplichtingen en zaken die je moet regelen. Voor je sociale verzekeringen en belastingen bijvoorbeeld. 

Aanmelden bij Limosa

Ga je als zelfstandige werken, of gaan je medewerkers tijdelijk in België aan de slag? Dan meld je dit vooraf aan bij Limosa. Dit systeem geeft inzicht in de aanwezigheid van zelfstandigen, buitenlandse werknemers en stagiairs in België. Je melding is verplicht en maakt je administratieve taken in België makkelijker. Er bestaan vrijstellingen op de verplichte Limosamelding. Deze hangen af van de reden van je bezoek en hoe lang je in België bent. Controleer deze vooraf bij Limosa.

A1 bewijs sociale verzekeringen

Als je tijdelijk in België werkt, kun je in Nederland sociaal verzekerd blijven. Dit bewijs je met een A1/certificate of coverage. Je betaalt dan in België geen sociale premies. Dit bewijs vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank, Bureau voor Belgische Zaken (BBZ). Deze organisatie helpt je ook bij vragen over sociale verzekeringen.

Opgaaf PDOK

Ga je werknemers in de bouw uitlenen aan België? Dan meld je deze medewerkers aan bij het fonds van de Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de bestaanszekerheidsstelsels (PDOK). Dit is een soort vakantiefonds. Pas je de Nederlandse cao voor de Bouwnijverheid toe? Dan hoef je je niet aan te melden.  

ConstruBadge

Werknemers in de Belgische bouw moeten een pasje bij zich dragen. Hierop staan persoonlijke gegevens, zoals een pasfoto met naam van de werknemer en werkgever. Dit pasje heet een ConstruBadge. Dit is verplicht voor medewerkers van Belgische en buitenlandse bedrijven. 

Aangifte van werken

Sluit je direct een contract met een Belgische opdrachtgever in de bouw- of vleessector? Meld je dan online aan bij Checkinatwork. Dit geldt ook voor  onderaanneming. Wanneer je dit niet of te laat aanmeldt volgt een boete.

Belastingregels

Als je diensten voor particuliere klanten in België uitvoert, betaal je soms Belgische omzetbelasting. Dit hangt af van het soort dienst dat je aanbiedt. Voor zakelijke klanten verleg je meestal de btw naar je afnemer. Weten wat je met de btw moet doen? Vul dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst in.

Btw-nummer aanvragen

Heb je een Belgisch btw-nummer nodig? Voordat je begint, vraag je deze aan bij het  Belastingkantoor in de regio waar je gaat werken. 

Inkomstenbelasting

Werkt je werknemer in een periode van twaalf maanden meer dan 183 dagen vanuit een Belgische vestiging? In de belastingregels heet dit een vaste inrichting. Dan betaal je Belgische inkomstenbelasting. Deze bereken je vanaf de eerste dag. Dit staat in de 183-dagenregeling. Een opslag of uitstalling zoals een marktkraam is geen vaste inrichting.

Arbeidsvoorwaarden voor je personeel

Controleer voordat je personeel aan de opdracht begint de Belgische arbeidsregels. Bijvoorbeeld voor minimumloon, gezondheid en betaalde vakantiedagen. Ook zijn er regels voor veiligheid en hygiëne op het werk en de werkplaats.

Het uitzoeken van deze regels is vaak ingewikkeld. Vooral als je Belgische medewerkers aanneemt. Laat je helpen door een specialist. Klop bijvoorbeeld aan bij de Unie van Sociale Secretariaten (USS)

Meer informatie geeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Boete

De Belgische Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controleert of Nederlandse ondernemers aan alle eisen voldoen. Houd je aan de regels. Zo voorkom je boetes en vertragingen.  

SIOD heeft per sector een overzicht van de vragen die een inspecteur je tijdens een controle kan stellen. 

Ondernemingsloket

Neem voor informatie over het uitvoeren van werk contact op met het Ondernemingsloket. Dit is een centraal contactpunt in alle Belgische Gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Medewerkers helpen je bij het regelen van je administratieve verplichtingen. Ook onderzoeken ze je ondernemersvaardigheden en beantwoorden ze je vragen. En verzorgen wanneer nodig je inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en je btw-nummer. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie. Hierin staan alle gegevens van bedrijven en hun vestigingen.