Werk uitvoeren in België, zo doe je dat

Wanneer je als zelfstandige in Brussel of Wallonië in de bouw wilt werken, vraagt het lokale ondernemingsloket naar je diploma’s. In Vlaanderen doen ze dit niet. In Brussel controleren ze of je vakbekwaam bent als je als kapper aan de slag wilt. In het Vlaamse Hasselt maakt dit niet uit. In België leggen regionale instanties allerlei verschillende eisen op. Dat is verwarrend.

Als Nederlandse ondernemer mag je als zelfstandige werken in België. Je moet dan een aantal administratieve zaken regelen, zoals je sociale verzekeringen en belastingen. Met onderstaand overzicht ga je slim aan het werk bij onze zuiderburen.

Werk uitvoeren

In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet je voor het uitvoeren van een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit voldoende basiskennis van bedrijfsbeheer aantonen. Ook gelden voor sommige werkzaamheden in Wallonië en Brussel aanvullende beroepsbekwaamheidseisen. Voor activiteiten in het Vlaams Gewest heb je geen bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer nodig. Ook stelt het Vlaams Gewest geen eisen op het gebied van beroepsbekwaamheid.

Een aantal (vrije) beroepen valt onder speciale regelgeving. Hiervoor gelden dan, in heel België, specifieke diploma-eisen of erkenningen om het beroep uit te mogen oefenen. De Europese Commissie heeft een overzicht van gereglementeerde activiteiten en beroepen. Vaak voldoe je als Nederlandse ondernemer niet aan de gestelde diploma-eisen. Met een EU-verklaring regel je onder voorwaarden een vrijstelling.

EU-verklaring

Nederlandse ondernemers tonen hun vakbekwaamheid aan met een EU-verklaring, die je bij KVK aanvraagt. Jouw ervaring in Nederland als zelfstandig ondernemer of bedrijfsleider is hierbij belangrijk, eventueel in combinatie met een voor jouw beroep behaald diploma. Je krijgt een EU-verklaring als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een EU-verklaring kijkt KVK naar:

  • de soort werkzaamheden die je gaat doen
  • afgeronde opleidingen
  • je werkervaring
  • het bestemmingsland

Wat regel je in België?

Op de Belgische site van de Europese Dienstenrichtlijn vind je een overzicht van alle procedures en eisen waaraan je moet voldoen. Je vraagt je vergunning of toelating aan bij een van de erkende ondernemersloketten in de regio waarin je gaat werken.

Daarnaast heb je nog een aantal administratieve verplichtingen, en zaken die je moet regelen voor onder andere je sociale verzekeringen en belastingen. Op de landenpagina van RVO lees je meer over de Belgische markt en het starten van een bedrijf.

Aanmelden bij Limosa

Ga je als zelfstandige werken, of gaan je medewerkers tijdelijk in België aan de slag? Dan meld je dit vooraf aan bij Limosa. Een Limosamelding is verplicht en maakt je administratieve verplichtingen in België eenvoudiger. Het informatiesysteem geeft inzicht in de aanwezigheid van zelfstandigen, buitenlandse werknemers en stagiairs in België. Er bestaan vrijstellingen op de verplichte Limosamelding. Deze hangen af van de reden van je bezoek en de duur van je verblijf. Check deze vooraf bij Limosa.

A1 bewijs sociale verzekeringen

Wanneer je tijdelijk in België werkt, kun je in Nederland sociaal verzekerd blijven. Om aan te tonen dat je (sociaal) verzekerd bent in Nederland, vraag je bij de Sociale Verzekeringsbank een A1/certificate of coverage aan. Je betaalt dan in België geen sociale premies. Met vragen over sociale verzekeringen kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank, Bureau voor Belgische Zaken (BBZ).

Opgaaf PDOK

De PDOK-registratie (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de bestaanszekerheidsstelsels) doe je alleen voor gedetacheerde werknemers in de bouwsector, die werken op basis van de Nederlandse cao of arbeidsovereenkomst en geen eindejaarsuitkering of 13e maand ontvangen. Het is een soort vakantiefonds. Je betaalt per kwartaal 9,12% van de brutoloonsom aan PDOK. Pas je de Nederlandse cao voor de Bouwnijverheid toe? Vraag dan een ontheffing aan. Geen activiteiten in de bouw? Dan doe je geen aangifte.

Aangifte van werken

Sluit je direct een contract met een Belgische opdrachtgever in de bouw- of vleessector, dan moet je dit online registreren bij Checkinatwork. Dit geldt ook als je werkt in onderaanneming. Wanneer je dit niet of te laat aanmeldt volgt een boete.

Belastingregels

Als je diensten voor particuliere klanten in België uitvoert, kan de Belgische omzetbelasting van toepassing zijn. Voor zakelijke klanten is eventueel verlegging van de btw mogelijk. Weten in welk land jouw dienst belast is? Vul dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst in.

Voor je btw-identificatie doe je een aanvraag in België bij het belastingkantoor in de regio waar je gaat werken. Doe dit voor je begint. Om rechtstreeks op naam van je bedrijf een Belgisch btw-nummer aan te vragen moet je bedrijf ook particuliere of andere niet-btw-plichtige klanten hebben. Als je bedrijf alleen Belgische btw-plichtige ondernemingen als klant heeft, krijg je geen Belgisch btw-nummer. Gebruik dan je Nederlandse btw-nummer.

Btw verleggen

Als je werk uitvoert in België voor een zakelijke klant, mag je vaak de btw op je factuur verleggen naar deze klant. Voorbeeld: een Nederlandse timmerman werkt voor een Belgisch bedrijf op een bouwplaats in België. De timmerman verlegt de btw op zijn factuur naar zijn Belgische klant. Deze klant geeft de btw vervolgens aan in België. De timmerman vermeldt zijn eigen btw-identificatienummer en dat van zijn klant op de factuur. Daarnaast vermeldt hij op de factuur ‘btw verlegd’. Voordat de timmerman dit doet, controleert hij het btw-id van zijn Belgische klant. Zo weet hij zeker dat hij met een ondernemer te maken heeft.

Inkomstenbelasting

Als je werknemer in een periode van 12 maanden meer dan 183 dagen werkt vanuit een Belgische vestiging betaal je Belgische inkomstenbelasting. Deze bereken je vanaf de eerste dag. Dit is zo geregeld in de 183-dagenregeling. Een opslag of uitstalling zoals een marktkraam geldt niet als vaste inrichting.

Ziektekosten

Vraag je zorgverzekeraar om de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Je krijgt dan de kosten vergoed voor medische hulp in België.

Arbeidsvoorwaarden voor je personeel

Bij werkzaamheden in België is de Belgische arbeidsreglementering van toepassing. In deze bepalingen staan de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Het is een praktische vertaling van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan en een belangrijke aanvulling daarop. Je moet je houden aan de regels voor onder andere minimumloon, betaalde vakantiedagen en gezondheid. Ook gelden er voorwaarden voor veiligheid en hygiëne op het werk en de werkplaats. Deze verplichting gaat in vanaf het moment dat je een werknemer in dienst neemt. Binnen 8 dagen na inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de aanpassing hierop stuur je een kopie digitaal naar de Arbeidsinspectie.

Als gedetacheerde is dit niet nodig. Je moet wel toezien op het naleven van de Belgische arbeidsvoorwaarden inzake arbeidsduur, minimumlonen et cetera. Vaak zijn dit complexe zaken. Laat je helpen door een specialist. Klop bijvoorbeeld aan bij de Unie van Sociale Secretariaten (USS).

Meer informatie geeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Handhaving

De Belgische Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controleert of Nederlandse ondernemers aan alle eisen voldoen. Door je aan de eerder genoemde regels te houden voorkom je boetes, vertragingen en aansprakelijkheid.

Benieuwd naar wat een inspecteur vraagt bij een controle, bijvoorbeeld in de bouwsector? SIOD heeft per sector een overzicht.

Ondernemingsloket

Neem voor informatie over het uitvoeren van werk contact op met het Ondernemingsloket. Dit is een centraal contactpunt in alle Belgische Gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Medewerkers helpen je bij het regelen van je administratieve verplichtingen en beantwoorden van je vragen. Zij onderzoeken je ondernemersvaardigheden en verzorgen wanneer nodig de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en je btw-nummer.