Starten met een marktkraam in België

Wil je met je marktkraam op warenmarkten in België staan? België heeft nationale regels voor ambulante handel. Meld je voor een standplaats bij de gemeente waar je producten aan consumenten gaat verkopen. En neem contact op met een officieel ondernemingsloket. Daar krijg je informatie over de regels voor je persoonlijke situatie.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

In België schrijft het ondernemingsloket je in als ambulant handelaar in het Kruispuntbank van Ondernemingen. Ook heb je een Belgisch btw-nummer nodig. In dit artikel lees je over deze en andere regels bij het starten met een marktkraam in België. 

Ambulante handel

Bij ambulante handel verkoop je producten aan consumenten op bijvoorbeeld markten, langs openbare wegen of in stadsparken. Je verkoopt vanuit een kraam of verkoopwagen. En niet vanuit je winkel. Sta je met je kraam of verkoopwagen op een braderie of ander evenement van een vereniging of stichting? Dan bepaalt niet de gemeente maar diegene die het evenement organiseert je plek.

Officieel ondernemingsloket

Wil je starten met ambulante handel in België? Neem dan eerst contact op met een officieel ondernemingsloket van de Belgische overheid. Er zijn er acht, die meer kantoren in België hebben. Een ondernemingsloket geeft informatie over je persoonlijke voorwaarden. Bijvoorbeeld of je een leurkaart nodig hebt. 

Het ondernemingsloket regelt ook je inschrijving als ambulant handelaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Na je inschrijving in de KBO krijg je een ondernemingsnummer. Voor deze ondersteuning betaal je. De kosten staan op de website van het ondernemingsloket.

Start je met ambulante handel in Wallonië? Dan is de extra eis dat je basiskennis van bedrijfsbeheer hebt. Dit bewijs je met een gelijkwaardig (Nederlands) diploma of met een EU-verklaring van KVK. Voor Vlaanderen en het Brussels Gewest is dit niet nodig. 

Leurkaart

Voor ambulante handel in Wallonië heb je een machtiging ambulante handel ofwel leurkaart van het ondernemingsloket nodig. Soms heb je geen leurkaart nodig, bijvoorbeeld als je verkoopt op braderieën. Of als je demonstraties van je producten geeft bij mensen thuis, de zogeheten thuisparty. De leurkaart heet l’autorisation d’activités ambulantes in Wallonië. Het is een plastic pasje met QR-code. 

Een leurkaart voor ambulante handel is vanaf 1 april 2024 niet meer nodig voor Vlaanderen en het Brussels Gewest. Alleen als je producten bij consumenten thuis verkoopt heb je voor het Brussels Gewest nog een leurkaart nodig.

Er zijn drie soorten leurkaarten. 

  1. Machtiging als werkgever. Deze leurkaart staat op naam van de ondernemer. Met deze kaart mag je ook huis-aan-huis verkopen. Voorwaarde is dat dit duidelijk op de kaart staat. 
  2. Machtiging als aangestelde A. Deze leurkaart staat op naam van je onderneming. En is voor iedere medewerker. De leurkaart is alleen geldig op openbare plaatsen. Je medewerker mag met deze leurkaart niet aan de deur verkopen.
  3. Machtiging als aangestelde B. Deze leurkaart staat op naam van een medewerker. De kaart is alleen voor deze medewerker. Met deze leurkaart mag je medewerker ook aan de deur verkopen.

Belgische btw

Als ambulant handelaar betaal je btw in België. Hiervoor heb je een Belgisch btw-nummer nodig. Je btw-nummer is je ondernemingsnummer met ‘BTW BE’ ervoor. Dit Belgische btw-nummer vraag je aan bij het ondernemingsloket.

Het Centrum Specifieke Materies van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) beantwoordt vragen over btw. Stel je vraag per e-mail.

Limosa-melding

In Limosa houdt de Belgische overheid informatie bij over buitenlandse zelfstandigen. En over buitenlandse werknemers die in België werken. Als je gaat werken in België heb je een Limosa-meldingsplicht.

Blijf je maximaal vijf dagen per maand als zelfstandig ambulant handelaar in België? Dan is een Limosa-melding niet nodig. Voor buitenlandse werknemers is de melding altijd nodig. Vragen over de meldingsplicht stuur je per e-mail naar het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

A1-verklaring

Werkt één van je medewerkers tijdelijk in België? Of jijzelf? Dan kun je in Nederland sociaal verzekerd blijven. Dit laat je zien met een A1/certificate of coverage van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) beantwoordt vragen over sociale zekerheid. BBZ is een onderdeel van de SVB.

Belgisch personeel

Als je Belgisch personeel aanneemt, zijn er verschillende regels vanuit de wet sociale zekerheid. Bijvoorbeeld het afsluiten van een verzekering voor arbeidsongevallen. En een melding van de datum waarop je werknemer bij je begint. Dit doe je via de onlinedienst Dimona bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Vraag advies aan specialisten als je personeel in België aanstelt. Bijvoorbeeld aan de Unie van Sociale Secretariaten (USS) of het ondernemingsloket. 

Extra regels levensmiddelen

De verkoop van voedingsmiddelen valt onder de hygiënewetgeving. Vraag hiervoor een goedkeuring aan bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit doe je via het ondernemingsloket. Lees de brochure Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen. Hierin staat informatie over de regels voor ambulante handelaren in levensmiddelen. Voor de verkoop van alcoholische dranken zijn speciale regels. Vraag bij een ondernemingsloket naar de regels en mogelijkheden.

Ondersteuning en informatie

Bij ambulante handel in België moet je verschillende dingen regelen voor de belastingen. Je kunt dit door een administratie- of accountantskantoor laten doen met kennis van de Belgische belastingwetgeving.

Uitgebreide informatie over de regels voor ambulante handel in Vlaanderen vind je in de folder Ambulante activiteiten. Een leidraad voor lokale besturen. Deze folder is van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen en bedoeld voor gemeentebestuurders. Als ambulant handelaar weet je door deze brochure wat je allemaal moet regelen.