Werken in het VK als zzp’er

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is vanaf 1 januari 2021 volledig uit de EU en is nu een derde land. Voor het tijdelijk werken in het VK gelden voortaan regels. Het handelsverdrag tussen de EU en het VK biedt voor het verrichten van diensten in het VK geen oplossing.

Als je als zzp’er in het VK aan de slag gaat moet je je aan de regels van het VK houden. Zoals een visum voor tijdelijk werk uitvoeren in het VK en het berekenen van btw voor het verlenen van diensten.

Reizen en verblijven

Voor jezelf regel je een aantal zaken. Voor het doen van tijdelijk werk heb je een 'Temporary Worker'-visum nodig. Dit visum vraag je drie maanden voor je vertrek naar het VK aan.

Je kunt aantonen dat je minimaal 1.270 Britse pond (GBP) op je rekening hebt staan voor je eigen onderhoud. En je hebt een Certificate of Sponsorship nodig. Dit is een registratie die je opdrachtgever in het VK verzorgt. Na het registreren krijg je een nummer. Dit nummer heb je nodig voor je visumaanvraag en is drie maanden geldig. De vereiste 1.270 Britse pond op je rekening is niet nodig als je opdrachtgever je onderhoudt en dit doorgeeft bij de registratie. Diegene bevestigt dan ook dat je geen gebruik zal maken van sociale mogelijkheden in het VK.

De Britse douane geeft informatie over welke persoonlijke goederen je mag meenemen. Wanneer je naar het VK reist met je eigen auto heb je een geldige groene verzekeringskaart nodig. Deze moet je bij je hebben.

Beroepskwalificaties

In de Handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK staan afspraken over dienstverlening. In dit verdrag ontbreekt welke beroepskwalificaties gelden voor buitenlandse ondernemers zoals zzp’ers. De Britse overheid publiceerde een lijst waarin staat voor welke diensten je welke beroepskwalificatie nodig hebt (vanaf pagina 54). Op pagina 59 en 60 vind je de algemene vereisten die je als Contractual Service Supplier, afgekort CSS, nodig hebt. Vanaf pagina 61 vind je de onderverdeling naar soort dienstverlening. De kolommen geven verder aan welke beperking geldt voor welke sector. Met de afkorting CSS bedoelt de Britse overheid jou als buitenlandse zzp’er.

Bovenin de lijst staan de 'Modes of supply' oftewel de manier hoe je de dienst aanbiedt. Er zijn vier manieren voor het leveren van een dienst:

  • Mode 1, je levert de dienst vanuit Nederland.
  • Mode 2, je klant komt naar jou toe.
  • Mode 3, je hebt een eigen vestiging in het VK.
  • Mode 4, je gaat zelf naar het VK toe.

De EU en het VK blijven onderhandelen over diverse onderdelen van het HSO. Het wederzijds erkennen van beroepskwalificaties kan ook een onderwerp van onderhandeling worden. Als jouw beroepskwalificaties erkend worden, kun je deze vanuit Nederland aantonen, zonder dat je Britse diploma's nodig hebt. Laat aan je branchevereniging weten dat je erkenning van je diploma's in het VK wilt. Je branchevereniging kan dit dan weer met de overheid bespreken. Voor nu check je bij de Britse overheid of jouw beroepskwalificatie erkend is. De Nederlandse ambassade in Londen helpt je met vragen hierover.

Btw

De standaardregel voor het leveren van diensten aan Britse bedrijven is dat je het Britse btw-tarief van het VK berekent. De ‘plaats van dienst’ of ‘Place of supply of services’ van de afnemer is hiervoor bepalend.

In de meeste gevallen kun je de Britse VAT verleggen naar je Britse afnemer. Op jouw factuur vermeld je dan het Britse VAT-nummer van je afnemer en vermeld je de tekst ‘reverse charge mechanism’. Je afnemer draagt de Britse VAT in het VK af. Er zijn ‘special rules’ voor gevallen dat je de VAT niet kunt verleggen, zoals bij bouwwerkzaamheden aan onroerend goed. Jij bent dan verantwoordelijk voor het berekenen en afdragen van de Britse VAT. Je vraagt dan een VAT-nummer aan bij de Britse overheid en doet aangifte in het VK. De Britse overheid legt uit hoe dit werkt.

Als je vanuit Nederland diensten aan Britse particulieren levert, bereken je Nederlandse btw. Lever je deze diensten in het VK, dan geldt de Britse VAT en registreer je jezelf hiervoor in het VK. Je berekent VAT aan je Britse klant en bent zelf verantwoordelijk voor de afdracht hiervan.

Je kunt ook gebruikmaken van een Engelse agent, een 'fiscal representative', die namens jou de VAT in het VK afdraagt. Je hoeft je bedrijf dan niet in het VK registreren. Bespreek met je boekhouder of accountant of dit verstandig is en hoe je dit doet.

Dubbele inkomstenbelasting

Als je inkomen uit werk in het VK hebt, dan betaal je over dat inkomen belasting. Maar die betaal je ook in Nederland. Om te voorkomen dat je dubbele Inkomstenbelasting betaalt is er de ‘Double Taxation Agreement’. Nederland heeft met het VK deze overeenkomst getekend. Je vult formulieren voor de Britse overheid in waarmee je het betalen van dubbele belasting voorkomt. Je kunt dit zelf doen of een boekhouder of accountant om advies vragen.

Sociale premies

Het VK kent de 'National Insurance'. Deze betaalt iedereen en geeft recht op verschillende uitkeringen zoals pensioen, werkloosheid en doorbetaling bij zwangerschap. Ook zelfstandige ondernemers betalen deze. Met een A1-verklaring toon je aan dat je in Nederland sociale premies betaalt. A1-verklaringen die zijn afgegeven met een looptijd tot na 1 januari 2021 blijven geldig tot de einddatum van de verklaring. Informatie over nieuwe A1-verklaringen, en sociale verzekeringen geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De Britse overheid stelt dat je als zelfstandige geen National Insurance hoeft af te dragen in het VK. Voorwaarde is dat je als zelfstandige voornamelijk je werkzaamheden verricht in een EU-lidstaat (bijvoorbeeld Nederland). En dat je tijdelijk werk in het VK verricht.

IR35: regels voor payrolling

Er werken ook zzp’ers in het VK als freelancer via een payrollconstructie. De Britse overheid heeft regels om te voorkomen dat opdrachtgever en opdrachtnemer via payrolling hun verplichte afdracht van belastingen ontlopen. Dit geldt voor National Insurance en Income Tax, vergelijkbaar met Nederlandse loonbelasting.
Deze ‘off-payroll working’-regels noem je ook wel IR35. In de werkrelatie moet duidelijk zijn dat je het werk niet als werknemer verricht, maar als zelfstandige. Werk je wel als werknemer? Dan moet de opdrachtgever deze belastingen inhouden. Met de online tool van de Britse overheid controleer je of je wel of geen werknemer bent.

Bij payrolling zoek je zelf je opdrachtgever in het VK, maar betaalt het payrollbedrijf je salaris. Je staat niet als zzp’er ingeschreven bij KVK en hebt geen btw-nummer. Het payrollbedrijf stuurt de factuur naar je opdrachtgever. Onderling regelen ze de afdracht van de Britse VAT.

Regelen bij Britse douane

Stel je krijgt een opdracht voor een fotoshoot in Londen. En je neemt je fotoapparatuur mee. Bij de Britse douane doe je aangifte voor tijdelijke invoer (Temporary Admission). Je neemt je apparatuur namelijk ook weer mee terug naar Nederland. Een praktisch hulpmiddel voor deze aangifte is het ATA Carnet. Deze vraag je aan bij KVK.

Goederen die je in het VK wilt verkopen, voer je daar definitief in. Je exporteert deze uit Nederland. In het VK betaal je hierover invoerrechten en btw.

Vergunning aanvragen

Meestal kun je zonder vergunning je diensten aanbieden in het VK. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je werkt in de asbestverwijdering. Of wanneer je docent wordt bij een regulier opleidingsinstituut. Je vraagt dan een ‘license’ aan bij de Britse overheid.

Verzekeringen

In Nederland sluit je verplicht een basisverzekering voor zorg af. Wanneer je tijdens het werk in het VK ziek wordt, dekt je Nederlandse verzekeraar niet automatisch de kosten buiten de EU. Het VK en de EU hebben afspraken gemaakt in het HSO waardoor je tijdens kort verblijf in het VK recht hebt op spoedeisende gezondheidszorg. Je mag de European Health Insurance Card (EHIC) in het VK gebruiken tot de vervaldatum. Deze vind je op de achterzijde van de kaart. Voor de laatste stand van zaken check je de Rijksoverheid. Controleer bij je eigen verzekeraar of je zorgverzekering dekking biedt buiten de EU. En check ook alle andere verzekeringen op dekking in het VK, zoals je autoverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

Contracten

Afspraken met je klant leg je juridisch vast in een contract. Hiermee weten jij en je zakenpartner waar jullie aan toe zijn. Contracten geven je duidelijkheid. Lees deze tips over juridische zaken bij internationaal ondernemen.

Bekijk of je afspraken uit langlopende contracten met het VK nog na kunt komen. Misschien zijn je kosten hoger door aanvullende administratie of krijg je met valutaschommelingen te maken. Probeer met je opdrachtgever opnieuw te onderhandelen.