Werken in het VK als zzp’er

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 1 januari 2021 geen EU-land meer. Als je tijdelijk als zzp'er aan de slag gaat in het VK zijn er regels. Je hebt bijvoorbeeld een visum nodig en berekent btw voor de diensten die je daar doet.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

In dit artikel lees je wat je moet regelen voordat je als zzp'er tijdelijk in het VK gaat werken.

Reis en verblijf

Voor je reis en verblijf in het VK regel je deze zaken:

  • Voor je tijdelijk klus heb je een 'Temporary Worker'-visum nodig. Je vraagt dit visum drie maanden voor je vertrek naar het VK aan.
  • Er moet minimaal 1.270 Britse pond (GBP) op je bankrekening staan voor je eigen onderhoud in het VK.
  • Je hebt een Certificate of Sponsorship nodig. Dit regelt je opdrachtgever in het VK. Je krijgt hierna een registratienummer. Dit nummer heb je nodig voor je visumaanvraag en is drie maanden geldig.
  • Als je opdrachtgever je onderhoudt en dit doorgeeft bij de aanvraag van het Certificate of Sponsorship, heb je geen 1.270 GBP op je rekening nodig. Je opdrachtgever bevestigt dan ook dat je geen gebruik maakt van sociale mogelijkheden in het VK.
  • Wanneer je met je eigen auto reist, heb je een geldige groene verzekeringskaart nodig. Deze moet je bij je hebben.
  • De Britse douane geeft informatie over de persoonlijke goederen die je mag meenemen.

Beroepskwalificaties zzp

De ervaring of kennis die iemand nodig heeft voor een bepaald beroep noem je een beroepskwalificatie. In de Handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK staan geen afspraken over het accepteren van elkaars beroepskwalificaties. Als buitenlandse zzp’er volg je dan ook de Britse regels hiervoor. 

In een lijst van de Britse overheid staat voor welke diensten je welke beroepskwalificatie nodig hebt (vanaf pagina 54). Op pagina 59 en 60 vind je de algemene eisen die je als Contractual Service Supplier (CSS) nodig hebt. Vanaf pagina 61 staat de verdeling naar soort dienstverlening. De kolommen geven verder aan welke eis er is voor welke sector. Met de afkorting CSS bedoelt de Britse overheid ook buitenlandse zzp’ers.

Btw

Lever je diensten aan Britse bedrijven? De basisregel is dat je het Britse btw-tarief van het VK berekent. De plaats van dienst ofwel Place of supply of services van de afnemer bepaalt dit.

In de meeste gevallen verleg je de Britse VAT naar je Britse afnemer. Op je factuur zet je dan het Britse VAT-nummer van je afnemer. En je zet de tekst ‘reverse charge mechanism’ erop. Je afnemer berekent de Britse VAT en betaalt deze aan de Britse overheid. 

Als je vanuit Nederland diensten aan Britse particulieren levert, bereken je Nederlandse btw. Lever je deze diensten in het VK, dan geldt de Britse VAT. Je registreert je zelf dan voor VAT in het VK. Je berekent VAT aan je Britse klant en betaalt deze aan de Britse overheid.

Een andere mogelijkheid is dat je hulp vraagt aan een Engelse agent, een fiscal representative. Die regelt en betaalt de VAT in het VK namens jou. Je registreert je bedrijf dan niet in het VK. Bespreek met je boekhouder of accountant of dit verstandig is en hoe je dit doet.

Wil je meer weten over btw als je zakendoet met het VK? Neem dan contact op met het KVK Adviesteam: 088 585 22 22.

Betaal geen dubbele inkomstenbelasting

Als je inkomen uit werk in het VK hebt, dan betaal je over dat inkomen belasting. Maar die belasting betaal je ook in Nederland. Door afspraken van de EU en het VK in het ‘Double Taxation Agreement’ betaal je geen dubbele inkomstenbelasting. Vul hiervoor deze formulieren voor de Britse overheid. Doe dit zelf of je vraagt een boekhouder of accountant om advies.

Sociale premies

Het VK heeft een National Insurance. Deze verzekeringspremie betaalt iedereen en geeft recht op verschillende uitkeringen. Bijvoorbeeld pensioen, bij werkloosheid en rond zwangerschap en bevalling. Ook zelfstandige ondernemers betalen deze premie. 

De Britse overheid stelt dat je als buitenlandse zelfstandige geen National Insurance in het VK betaalt. Voorwaarde is dat je als zelfstandige je werkzaamheden vooral in een EU-lidstaat uitvoert. Bijvoorbeeld in Nederland. En dat je tijdelijk in het VK werkt. Met een A1-verklaring bewijs je aan dat je in Nederland sociale premies betaalt.

IR35: regels voor payrolling

Er werken in het VK ook zzp’ers als freelancer via een payrollconstructie. De Britse overheid heeft regels voor werken via payrolling. Hiermee willen ze voorkomen dat opdrachtgevers en opdrachtnemers via payrolling de verplichte belastingen niet betalen. Zoals National Insurance en Income Tax, vergelijkbaar met Nederlandse loonbelasting.

Deze off-payroll working-regels noem je ook wel IR35. Het moet duidelijk zijn dat je als zelfstandige werkt. Werk je als werknemer? Dan haalt de opdrachtgever de National Insurance en Income Tax van je loon af. Met de online tool van de Britse overheid controleer je of je wel of geen werknemer bent.

Bij payrolling zoek je zelf je opdrachtgever in het VK, maar betaalt het payrollbedrijf je salaris. Je staat niet als zzp’er ingeschreven bij KVK en hebt geen btw-nummer. Het payrollbedrijf stuurt de factuur naar je opdrachtgever. Onderling regelen ze wie de Britse VAT betaalt.

Contracten

Afspraken met je klant zet je in een contract. Hiermee weten jij en je zakenpartner waar jullie aan toe zijn. Contracten geven je duidelijkheid. Lees deze tips over juridische zaken bij internationaal ondernemen.

Regelen bij Britse douane

Stel je krijgt als fotograaf een opdracht voor een fotosessie in Londen. Je neemt hiervoor je apparatuur mee. Bij de Britse douane doe je aangifte voor tijdelijke invoer, ofwel Temporary Admission. Je neemt je apparatuur na de opdracht mee terug naar Nederland. Een handig hulpmiddel voor deze aangifte is het ATA-Carnet. Dit vraag je aan bij KVK.

Producten die je in het VK wilt verkopen, voer je daar definitief in. Je exporteert deze uit Nederland. In het VK betaal je hierover mogelijk invoerrechten en btw.

Vergunning aanvragen

Vaak bied je je diensten in het VK aan zonder vergunning. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je werkt in de asbestverwijdering. Of wanneer je lesgeeft op scholen. Je vraagt dan een vergunning ofwel license aan bij de Britse overheid.

Verzekeringen

In Nederland sluit je verplicht een basisverzekering voor zorg af. Word je tijdens je werk in het VK ziek? Dan dekt je Nederlandse verzekeraar soms geen kosten. Dat komt omdat het VK geen EU-land is. Toch heb je tijdens een kort verblijf in het VK recht op spoedeisende gezondheidszorg. Het VK en de EU hebben hierover afspraken gemaakt in het HSO. Je mag je European Health Insurance Card (EHIC) in het VK gebruiken tot de vervaldatum. Deze datum staat op de achterkant van je kaart.

Controleer de website van de Rijksoverheid voor de nieuwste informatie. Ga bij je eigen verzekeraar na of je voor zorgkosten buiten de EU verzekerd bent. En of je voor zaken verzekerd bent in het VK. Zoals je auto en aansprakelijkheid.