Privéadres in het Handelsregister

In het Handelsregister staan vestigingsadressen maar ook privéadressen. Het vestigingsadres is de plaats waar de activiteiten van je bedrijf worden uitgevoerd en is in principe openbaar. Het privéadres is je woonadres en is niet openbaar. Het privéadres kan overigens gelijk zijn aan het vestigingsadres, als je je bedrijf vanuit je woonadres uitoefent. Denk aan de bakker die boven zijn winkel woont of de kapper die thuis knipt.

Wie heeft toegang tot privéadressen?

Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv) zijn sinds 2008 niet openbaar. Van eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn de privéadressen van de eigenaar, vennoten en maten sinds 1 januari 2022 niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Privéadressen van UBO's zijn ook niet openbaar. Alleen medewerkers van bepaalde bevoegde autoriteiten zoals opsporingsinstanties kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Wat als mijn privéadres hetzelfde is als het bedrijfsadres?

Wettelijk gezien zijn het privéadres en het vestigingsadres 2 verschillende adressen. Maar als je bedrijf gevestigd is op je privéadres, betekent dat in de praktijk vaak dezelfde voordeur en ziet de buitenwereld het verschil niet. Dat kun je als onprettig ervaren. Het vestigingsadres is normaal gesproken openbaar. Het staat op het uittreksel Handelsregister en wordt via diverse KVK-producten zoals adresbestanden en KVK Dataservice geleverd. Ook uitgevers van (digitale) adresgidsen, databrokers en internetdiensten zoals bijvoorbeeld Google (Maps), gebruiken deze data. Uiteraard kun je bij deze bedrijven vragen om je gegevens te verwijderen.
Heb je een eenmanszaak of verkeer je in een situatie van bedreiging of waarschijnlijke dreiging? Dan heb je de mogelijkheid om je bezoekadres af te schermen.

Inzien privéadressen van functionarissen

Ben je een medewerker van een bestuursorgaan, advocaat, deurwaarder of notaris? Dan kun je autorisatie aanvragen voor inzien van niet-openbare gegevens.

Meer informatie

Op de pagina met algemene informatie vind je een FAQ met meer informatie over privacy, open data en het Handelsregister.