Personeel via een uitzendbureau: hier moet je op letten

Als je personeel nodig hebt, kun je een uitzendbureau inschakelen. Wanneer loont het om uitzendkrachten in te huren? En waar moet je dan op letten? Tegenover flexibiliteit en gemak staan hogere kosten.

Personeelszaken op orde

Precies weten wat je moet regelen als je personeel aanneemt?

Doe de Personeelswijzer

Een van de grootste voordelen van werken met uitzendkrachten is de flexibiliteit. Je kunt een medewerker inhuren zolang het nodig is en je betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, met een minimum van drie uur. Veel uitzendkrachten zijn op afroep beschikbaar, wat handig is in piekperiodes. En als de medewerker geen match blijkt te zijn, kun je zonder opzegtermijn meteen afscheid van elkaar nemen.

De flexibiliteit die het inhuren van een uitzendkracht zo aantrekkelijk maakt, is tegelijk ook een nadeel. Niet alleen jij, maar ook de uitzendkracht kan immers de samenwerking van de ene op de andere dag beëindigen.

Personeelstekort

Een uitzendbureau heeft een uitgebreid netwerk en een breed of juist specifiek personeelsaanbod. Daardoor kan een uitzendbureau uitkomst bieden wanneer je door de huidige krapte op de arbeidsmarkt geen vast personeel kan vinden. Is je verzuimpercentage door het coronavirus gestegen? Ook dan kun je een uitzendbureau inzetten, zodat alle werkzaamheden zo snel mogelijk door kunnen gaan.

Gemak versus hoge kosten

Uitzendbureaus nemen je het volledige proces rondom het aannemen en uitbetalen van personeel uit handen. Ze stellen de vacaturetekst op, voeren de sollicitatiegesprekken en verzorgen de complete loon- en personeelsadministratie. Ook blijft het uitzendbureau de juridische werkgever. Dit betekent dat jij als inlener geen loon door hoeft te betalen als de uitzendkracht ziek wordt, uitvalt of verlof opneemt.

Daar tegenover staat dat het bedrag dat je hiervoor aan het uitzendbureau betaalt relatief hoog is. Je betaalt niet alleen het brutoloon van de uitzendkracht, maar ook de bemiddelingskosten en de dekking van de werkgeversrisico’s van het uitzendbureau. In de praktijk komt dit neer op een betaling van twee tot drie keer het brutoloon van een medewerker. Hoe hoger de uitzendkracht gekwalificeerd is, hoe hoger het uurloon en de bemiddelingskosten. Ieder uitzendbureau hanteert een eigen tarief. Het is dus goed om meerdere offertes op te vragen.

Uitzendkrachten aannemen

Heeft de functie waarvoor je personeel zoekt een lange inwerktijd? Overweeg dan goed of het de moeite waard is om iemand aan te nemen die ook elk moment weer weg kan zijn. Wil je beginnen met een uitzendkracht, maar twijfel je over de hoge kosten? Veel uitzendbureaus bieden de mogelijkheid om de uitzendkracht na een half jaar kosteloos over te nemen.

Kies het juiste bureau

Besluit je om met uitzendkrachten te gaan werken, kies dan voor een uitzendbureau dat voldoet aan de eisen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Check daarvoor de volgende punten:

1. Hanteert de uitzendorganisatie de cao voor de uitzendbranche?

De uitzendbranche kent 2 verschillende cao’s: de ABU-cao en de NBBU-cao. Als een uitzendbureau lid is van 1 van deze 2 werkgeversorganisaties, kun je er zeker van zijn dat je te maken hebt met een betrouwbare partij. ABU- en NBBU-leden moeten namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij ABU of NBBU kunnen eigen regels hanteren, die wellicht niet altijd zijn toegestaan. Check daarom altijd het ABU- of NBBU-lidmaatschap van het uitzendbureau waarmee je in zee gaat.

2. Houdt het uitzendbureau zich aan de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)?

In deze wet staat onder andere dat een uitzendbureau in het KVK Handelsregister ingeschreven moet staan met een zogenaamde Waadi-registratie. Met deze registratieplicht gaat de overheid illegale arbeid en uitbuiting van arbeidskrachten tegen. Staat een uitzendbureau niet goed ingeschreven in het Handelsregister, dan riskeer je ook als inlener een boete. Met de Waadi-check van KVK controleer je snel of de registratie in orde is.

3. Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA)?

Een SNA-keurmerk zorgt ervoor dat jij als inlener niet aansprakelijk bent wanneer het uitzendbureau onvoldoende loonheffingen en/of btw afdraagt. Op de website van SNA kun je controleren of jouw uitzendbureau dit keurmerk heeft. Daar kun je je ook aanmelden voor de SNA-attenderingsservice. Die informeert je als er iets verandert in de certificering van het uitzendbureau waarmee je zakendoet.

4. Houdt het uitzendbureau zich aan alle wettelijke regels rondom het uitlenen van arbeidskrachten?

Controleer regelmatig of het uitzendbureau waarmee je zakendoet zich aan alle wettelijke regels houdt. Past het uitzendbureau de inlenersbeloning op de juiste wijze toe? Kloppen de facturen? Hebben uitzendkrachten de juiste papieren? Maar ook: voldoe jij zelf aan alle verplichtingen? Heb je bijvoorbeeld een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld? Hoewel de meest werkgeversplichten bij het uitzendbureau liggen, ben jij namelijk wel aansprakelijk als een uitzendkracht tijdens het werk een ongeluk krijgt of door het werk ziek wordt. Met de Checklist werken met uitzendbureaus kun je eenvoudig nagaan of alles in orde is.