Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen: dit zijn de regels

Heb je openstaande vacatures en wil je vluchtelingen uit Oekraïne werk bieden? Dan hoef je voor hen geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Je hebt wel een meldplicht bij het UWV. In dit artikel staat welke regels en voorwaarden er nog meer gelden. Lees ook de ervaringen van andere ondernemers die Oekraïens personeel in dienst namen: "Het is een win-win situatie”.

Veel ondernemers hebben te maken met een personeelstekort. Het werven van buitenlands personeel kan een goede oplossing zijn. Door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne hoef je geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor gevluchte Oekraïners. Ze kunnen snel bij jou aan het werk. Bijna de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft al werk gevonden in Nederland.

Regels en voorwaarden

Om de kwetsbare groep vluchtelingen te beschermen op de arbeidsmarkt gelden de volgende regels:

 • Als werkgever moet je Oekraïense vluchtelingen in loondienst nemen en een arbeidsovereenkomst geven. Ook moet je deze werknemer hetzelfde behandelen en belonen als andere werknemers.
 • Controleer goed of een vluchteling onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne valt.
 • Vluchtelingen uit Oekraïne moeten in het bezit zijn van een bewijs van verblijf in Nederland. Dat is een sticker in het paspoort of een pasje (ook wel het 0-document). Het bewijs van verblijf moeten ze aanvragen bij de IND.
 • Als werkgever moet je de nieuwe werknemer melden bij het UWV. Je geeft door welk werk de werknemer gaat doen, op welke plek en hoeveel uur per week. De Arbeidsinspectie gebruikt deze gegevens om te controleren of je je aan de arbeidswetten houdt. Twee werkdagen na de aanmelding bij het UWV mag de nieuwe werknemer aan de slag.

Controleer verblijfsstatus 4 maart

Voor een kleine groep vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, wordt de Richtlijn Tijdelijke bescherming vanaf 4 maart niet (automatisch) voor een jaar verlengd. Controleer daarom goed of je personeel uit Oekraïne de juiste documenten heeft en bij jou aan het werk mag (blijven) na 4 maart 2023.

Automatische verlenging

Voor vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit, wordt de Richtlijn Tijdelijke bescherming automatisch verlengd tot 4 maart 2024. Tot die tijd kunnen ze in Nederland aan het werk. Dit geldt voor de meeste vluchtelingen uit Oekraïne. De IND verlengt per brief hun bewijs van verblijf.

Niet-automatische verlenging

Vluchtelingen die een permanente verblijfsstatus hebben in Oekraïne of familielid zijn van een Oekraïner, moeten een nieuw bewijs van verblijf ophalen bij de IND. De IND stuurt hen hierover een brief.

Kortere verlenging

Heeft iemand een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning in Oekraïne, bijvoorbeeld voor werk of studie? Dan wordt de tijdelijke bescherming verlengd tot 4 september 2023. Daarna geldt de normale asielprocedure en mag de werknemer niet zomaar voor jou blijven werken. Lees wat dit voor jou betekent op de website van de Rijksoverheid.

Oekraïense vluchtelingen werven

Er zijn verschillende manieren om Oekraïense vluchtelingen aan te nemen. Als je hier nog geen ervaring mee hebt, is het werkgeversservicepunt van je gemeente een handig startpunt. Heeft je bedrijf meerdere vestigingen? Dan kun je bij het LandelijkWerkgeversServicepoint een lijst met branchegerichte adviseurs opvragen. Je kunt ook buitenlandse werknemers werven via uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in de bemiddeling van Oost-Europese werknemers.

Werk bieden op zzp-basis

Wil je een opdracht geven aan een Oekraïense vluchteling die werkt als zzp'er? Dan moet je wél een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Lees wat ervoor nodig is om een Oekraïense vluchteling in te schrijven in het KVK Handelsregister.

Actuele informatie

Op de onderstaande pagina’s vind je de meest actuele informatie over het aanbieden van werk en zakendoen met Oekraïne en Rusland:

 • UWV.nl: hier vind je alle informatie over de vrijstelling van een werkvergunning voor vluchtelingen uit Oekraïne.
 • IND: gevolgen voor verblijf en asielaanvragen Oekraïners en Russen.
 • Vluchtelingenwerk: wat hebben Oekraïners nodig die willen werken in Nederland?
 • RVO: Q&A Oekraïne en Rusland: invloed op zakendoen.
 • Rijksoverheid: informatie over vergunningen voor buitenlandse werknemers.
 • Rijksoverheid: werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne.
 • Dashboard Vluchtelingen uit Oekraïne: hier vind je hoeveel werkgevers vluchtelingen hebben aangenomen, in welke sectoren en in welke regio.

Oekraïense medewerkers aannemen. Hoe doe je dat?