Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen: dit zijn de regels

Heb je openstaande vacatures en wil je vluchtelingen uit Oekraïne werk bieden? Dan hoef je voor hen geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Je hebt wel een meldplicht bij het UWV. In dit artikel staat welke regels en voorwaarden er nog meer gelden. Lees ook de ervaringen van andere ondernemers die Oekraïens personeel in dienst namen: "Het is een win-win situatie”.

Personeelszaken op orde

Precies weten wat je moet regelen als je personeel aanneemt?

Doe de Personeelswijzer

Veel ondernemers hebben te maken met een personeelstekort. Het werven van buitenlands personeel kan een goede oplossing zijn. Door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne hoef je geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor gevluchte Oekraïners. Ze kunnen snel bij jou aan het werk. Bijna de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft al werk gevonden in Nederland.

Regels en voorwaarden

Om de kwetsbare groep vluchtelingen te beschermen op de arbeidsmarkt gelden de volgende regels:

  • Als werkgever moet je Oekraïense vluchtelingen in loondienst nemen en een arbeidsovereenkomst geven. Ook moet je deze werknemer hetzelfde behandelen en belonen als andere werknemers.
  • Controleer goed of een vluchteling onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne valt.
  • Vluchtelingen uit Oekraïne moeten in het bezit zijn van een bewijs van verblijf in Nederland. Dat is een sticker in het paspoort of een pasje (ook wel het O-document). Het bewijs van verblijf moeten ze aanvragen bij de IND.
  • Als werkgever moet je de nieuwe werknemer melden bij het UWV. Je geeft door welk werk de werknemer gaat doen, op welke plek en hoeveel uur per week. De Arbeidsinspectie gebruikt deze gegevens om te controleren of je je aan de arbeidswetten houdt. Twee werkdagen na de aanmelding bij het UWV mag de nieuwe werknemer aan de slag.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming verlengd

Voor vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) verlengd tot 4 maart 2025. Tot die tijd kunnen vluchtelingen die onder deze richtlijn vallen in Nederland blijven wonen en werken. Dit geldt voor vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit en de niet- Oekraïense vluchtelingen die in Oekraïne al een permanente verblijfsstatus hadden. Ook hun familieleden vallen onder de richtlijn. 

Richtlijn derdelanders met tijdelijke verblijfsvergunning stopt

Voor niet-Oekraïners die een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hadden (derdelanders), bijvoorbeeld voor werk of studie, stopt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dat betekent dat derdelanders na 4 maart 2024 niet meer mogen werken in Nederland, tenzij ze in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waarmee werken in Nederland is toegestaan.

Controleer O-document

Weet je niet zeker of je een derdelander in dienst hebt die vanaf 5 maart buiten de richtlijn valt? Controleer dan de gegevens van deze medewerker op het O-document. Op het O-document van derdelanders die per 4 maart 2024 niet meer onder de richtlijn vallen, staat een vervaldatum van 4 september 2023 of 10 januari 2024. 

Lees op de website van de IND voor welke groep welke regels gelden.

Oekraïense vluchtelingen werven

Er zijn verschillende manieren om Oekraïense vluchtelingen aan te nemen. Als je hier nog geen ervaring mee hebt, is het werkgeversservicepunt van je gemeente een handig startpunt. Heeft je bedrijf meerdere vestigingen? Dan kun je bij het LandelijkWerkgeversServicepoint een lijst met branchegerichte adviseurs opvragen. Je kunt ook buitenlandse werknemers werven via uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in de bemiddeling van Oost-Europese werknemers.

Werk bieden op zzp-basis

Wil je een opdracht geven aan een Oekraïense vluchteling die werkt als zzp'er? Dan moet je wél een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Lees wat ervoor nodig is om een Oekraïense vluchteling in te schrijven in het KVK Handelsregister.

Actuele informatie

Op de onderstaande pagina’s vind je de meest actuele informatie over het aanbieden van werk en zakendoen met Oekraïne en Rusland:

  • UWV.nl: hier vind je alle informatie over de vrijstelling van een werkvergunning voor vluchtelingen uit Oekraïne.
  • IND: gevolgen voor verblijf en asielaanvragen Oekraïners en Russen.
  • Vluchtelingenwerk: wat hebben Oekraïners nodig die willen werken in Nederland?
  • Rijksoverheid: informatie over vergunningen voor buitenlandse werknemers.
  • Rijksoverheid: werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne.
  • Dashboard Vluchtelingen uit Oekraïne: hier vind je hoeveel werkgevers vluchtelingen hebben aangenomen, in welke sectoren en in welke regio.

Oekraïense medewerkers aannemen. Hoe doe je dat?