Welke gegevens staan in een jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen waaronder de balans, winst- en verliesrekening en toelichting. Hoeveel informatie er beschikbaar is ligt aan de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven moeten meer financiële informatie openbaar maken dan kleine bedrijven.

De balans

De balans geeft de toestand van je onderneming op een bepaald ogenblik weer (meestal 31 december). Deze geeft het resultaat weer van de opeenvolgende veranderingen in bezittingen en schulden als gevolg van uw ondernemingsactiviteiten.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de omzet en de kosten van een onderneming in een jaar. Hiermee kun je zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken. 

De toelichting

Een kleine rechtspersoon hoeft in de toelichting alleen het aantal werkzame personen te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld. Bij een grote rechtspersoon is de toelichting uitgebreider en staan bijvoorbeeld de betalingen aan de directie vermeld. Grotere ondernemingen moeten onder andere ook een jaarverslag en een controleverklaring deponeren.

Bekijk het volledige overzicht van de onderdelen die een onderneming moet deponeren.

Meer informatie

Inzicht in de financiele situatie van een onderneming