De magische 1.225 uur: alles over het urencriterium

1.225 uur; voor ondernemers een haast magisch getal. Want werk je minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf, dan heb je recht op belastingvoordeel, zoals starters- en zelfstandigenaftrek. Dit kan je duizenden euro’s per jaar opleveren. Het minimum van 1.225 uur heet het urencriterium. Lees waaraan je precies moet voldoen en of je ook belastingvoordeel krijgt als je het urencriterium niet haalt.

KVK Krachtmeting

Hoe sterk ben jij in ondernemen? Vergelijk jezelf met anderen

Doe de test

Via de OndernemersCheck kom je erachter of je je belastingaangifte als ondernemer moet invullen. Als dat zo is en je werkt ook nog eens minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf, dan heb je recht op belastingvoordeel. Ook wel ondernemersaftrek genoemd.

Het gaat om deze vier belastingvoordelen:

 • Zelfstandigenaftrek
  In 2023 mag je 5.030 euro van je winst aftrekken. In 2024 is dat 3.750 euro.
 • Startersaftrek
  Krijg je zelfstandigenaftrek? Dan mag je binnen de eerste vijf jaar na de start van je bedrijf ook drie keer de startersaftrek gebruiken. In 2023 en 2024 is de startersaftrek 2.123 euro. Zodra je AOW krijgt mag je nog maar de helft van dit bedrag aftrekken voor zelfstandigen- en startersaftrek.
 • Meewerkaftrek
  Als je fiscale partner meewerkt in je bedrijf, heb je misschien recht op meewerkaftrek. Je fiscale partner is degene met wie je je belastingaangifte doet. Meewerkaftrek houdt in dat je een percentage van je winst mag aftrekken. Hoeveel dit precies is, hangt af van het aantal uren dat je partner meewerkt.
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  Doe je met je bedrijf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten? Dan kun je recht hebben op aftrek via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Uren die meetellen

Alle uren die je besteedt aan je eigen bedrijf mag je meetellen voor het urencriterium. Dat zijn de uren die je werkt voor een opdrachtgever. En de tijd die je besteedt aan je administratie, onderhoud van je website en klanten werven. Ook de uren die je maakt om de start van je bedrijf voor te bereiden, tellen mee.

Het urencriterium loopt over een kalenderjaar, dus je telt van januari tot en met december. Het maakt niet uit wanneer je je bedrijf bent begonnen. Ook als je bijvoorbeeld op 1 juli start, moet je in dat jaar minimaal 1.225 uur aan je bedrijf werken. Als je gebruik wilt maken van de belastingvoordelen.

Uren bijhouden

Je mag je uren bijhouden zoals jij dat wilt. Dat kan een overzicht in Excel zijn, een app of je boekhoudsoftware. Maar als je bijvoorbeeld een winkel of praktijk hebt die vijf dagen per week open is, maken je openingstijden al duidelijk dat je voldoet aan het urencriterium. Je hoeft dan geen uren bij te houden.

De Belastingdienst controleert soms of je inderdaad 1.225 uur of meer aan je bedrijf hebt gewerkt. Daarom moet je je administratie zeven jaar bewaren. Met bijvoorbeeld e-mails of je agenda kun je laten zien wanneer je afspraken had. Administratie over onroerend goed moet je zelfs tien jaar bewaren.

Aannemelijk

Het aantal uren dat je besteedt aan je bedrijf moet passen bij je omzet. De Belastingdienst noemt dit ‘aannemelijk’. Het is niet aannemelijk dat je amper omzet hebt als je 1.225 uur hebt gewerkt.

Maar ben je net gestart met je bedrijf, dan maak je meer niet-betaalde uren. Bijvoorbeeld omdat je nog klanten moet vinden. Dat accepteert de Belastingdienst in het begin. Bestaat je bedrijf langer? Dan moet je ook meer omzet hebben.

Zwangerschapsverlof

Ben je met zwangerschapsverlof geweest? Dan mag je de uren van die zestien weken meetellen voor het urencriterium. Je telt dan het gemiddeld aantal uren dat je normaal werkt per week.

Arbeidsongeschikt

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, hoef je maar 800 uur aan je bedrijf te besteden om aan het urencriterium te voldoen. Dat geldt voor mensen met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ- of Ziektewetuitkering.

Vof, maatschap en bv

Ook als je een vof of maatschap hebt, kun je profiteren van de belastingvoordelen voor ondernemers. Het urencriterium van 1.225 uur geldt dan per persoon. Elke vennoot of maat geeft dat zelf door aan de Belastingdienst. Het kan dus zijn dat de ene vennoot of maat wel voldoet aan het urencriterium en de andere niet.

In een bv kun je geen ondernemersaftrek gebruiken.

Parttime ondernemer

Als je parttime ondernemer bent, kan het een uitdaging zijn om het urencriterium te halen. Want ook voor ondernemers met een kortere werkweek is het urencriterium 1.225 uur. Heb je langer dan vijf jaar een bedrijf? Dan geldt ook nog dat je per kalenderjaar meer tijd moet besteden aan je bedrijf dan aan andere werkzaamheden. Zoals een baan in loondienst.

Mkb-winstvrijstelling

Besteed je in een kalenderjaar minder dan 1.225 uur aan je bedrijf? Dan kun je geen gebruikmaken van starters- en zelfstandigenaftrek.

Maar ben je wel ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan heb je in 2023 wel recht op de mkb-winstvrijstelling van 14%. In 2024 is dit 13,31%. Hiervoor geldt het urencriterium namelijk niet. De Belastingdienst verwerkt de mkb-vrijstelling automatisch wanneer je als ondernemer aangifte inkomstenbelasting doet.