De magische 1.225 uur: alles over het urencriterium

1225 uur, voor ondernemers een haast magisch getal. Want minimaal 1225 uur per jaar aan je bedrijf werken, kan je belastingvoordeel opleveren. Denk aan startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Dit kan je duizenden euro’s per jaar schelen. Hoeveel moet je per week werken om 1225 uur per jaar te halen? Lees het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen over het urencriterium.

Onze adviseurs krijgen dagelijks vragen over het urencriterium:

 1. Wat heb je aan het urencriterium?
 2. Over welke periode tellen de uren voor het urencriterium?
 3. Wat als ik geen 1.225 uur haal?
 4. Welke uren mag je meetellen voor het urencriterium?
 5. Hoe moet ik mijn uren bijhouden?
 6. Wat bedoelt de Belastingdienst met ‘aannemelijk’?
 7. Hoe werkt het verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid?
 8. Hoe controleert de Belastingdienst mijn urenadministratie?
 9. Geldt de 1.225 uur ook voor een vof, maatschap of bv?
 10. Geldt het urencriterium ook voor parttime ondernemers?

1. Wat heb je aan het urencriterium?

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je recht op belastingvoordeel. Ook wel ondernemersaftrek genoemd. Via de OndernemersCheck van de Belastingdienst kun je controleren of dat voor jou geldt. Als je kunt aantonen dat je in een jaar minimaal 1.225 uur aan je eigen bedrijf hebt besteed, kom je hiervoor in aanmerking. Dit minimum van 1.225 uur noemen we het urencriterium.

Als je acht uur per dag werkt, moet je ongeveer drie dagen of 24 uur per week besteden aan je bedrijf om aan het criterium te voldoen.

In 2023 gaat het om de volgende belastingvoordelen of ondernemersaftrek:

 • Zelfstandigenaftrek
  In 2023 mag je een vast bedrag van 5030 euro van je winst aftrekken.
  Let op: De bedragen die je mag aftrekken voor zelfstandigen- en startersaftrek zijn na je pensioengerechtigde leeftijd nog maar de helft.
 • Startersaftrek
  Krijg je zelfstandigenaftrek? Dan mag je binnen de eerste vijf jaar na de start van je bedrijf ook drie keer de startersaftrek gebruiken. In 2023 is de startersaftrek 2.123 euro.
 • Meewerkaftrek
  Als je fiscale partner meewerkt in je bedrijf, heb je misschien recht op meewerkaftrek. Je mag dan een percentage van je winst aftrekken. Hoeveel dit precies is, hangt af van het aantal uren dat je partner meewerkt. Je fiscale partner is degene met wie je je belastingaangifte doet.
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk - WBSO
  Doe mee met je bedrijf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten? Dan kun je recht hebben op aftrek via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Heb je belastingvragen? Ga in gesprek met de Belastingdienst. Dit kan iedere werkdag via de chat.

2. Over welke periode tellen de uren voor het urencriterium?

Het urencriterium gaat over een kalenderjaar, dus je telt van januari tot en met december. Het maakt niet uit wanneer je jouw bedrijf bent begonnen. Ook als je bijvoorbeeld op 1 juli start, moet je minimaal 1.225 uur in je bedrijf steken als je gebruik wilt maken van de belastingvoordelen. Ook de voorbereidingsuren die je maakt voor de start van je bedrijf tellen mee. Zoals uren voor een cursus of het maken van je ondernemingsplan of website.

3. Wat als ik geen 1.225 uur haal?

Besteed je in een kalenderjaar minder dan 1.225 uur aan je bedrijf? Dan kun je geen gebruikmaken van ondernemersaftrek, zoals starters- en zelfstandigenaftrek. Maar voldoe je wel aan de ondernemerscriteria van de Belastingdienst, dan heb je wel recht op de mkb-winstvrijstelling van 14%. Hiervoor geldt het urencriterium namelijk niet. De mkb-vrijstelling wordt automatisch verwerkt als je als ondernemer aangifte inkomstenbelasting doet.

4. Welke uren mag je meetellen voor het urencriterium?

Alle uren die je besteedt aan je eigen bedrijf mag je meetellen voor het urencriterium. De uren die je niet kunt factureren tellen ook mee. Zoals voor je administratie, onderhoud van je website en klanten werven. En natuurlijk de directe uren waarin je werkt aan een opdracht of klus voor je opdrachtgever.

Heb je een kind gekregen? Dan mag je de uren die je de zestien weken van je zwangerschapsverlof niet hebt gewerkt toch meetellen voor het urencriterium. Je telt dan het gemiddeld aantal uren dat je normaal werkt per week.

5. Hoe moet ik mijn uren bijhouden?

Dit mag je op je eigen manier doen. Denk aan een urenregistratie in Excel, een app of via je boekhoudsoftware. Maar als je bijvoorbeeld een winkel of praktijk hebt die vijf dagen per week geopend is, dan maken je openingstijden al duidelijk dat je voldoet aan het urencriterium. Je hoeft dan niets extra’s bij te houden. Je urenadministratie kun je bij een controle onderbouwen met e-mails en agenda’s. Bewaar deze dus! Er is een bewaarplicht van zeven jaar voor je administratie. Voor administratie over onroerend goed is de bewaarplicht zelfs tien jaar.

6. Wat bedoelt de Belastingdienst met ‘aannemelijk’?

Je moet met je urenadministratie aannemelijk maken dat je minimaal 1225 uur aan je bedrijf hebt besteed. Dat betekent dat die uren moeten passen bij je omzet. Het is niet logisch dat je amper omzet hebt als je 1225 uur aan je bedrijf hebt gewerkt. Begin je net met je bedrijf, dan maak je meer indirecte uren, omdat je bijvoorbeeld nog klanten moet vinden. Dat accepteert de Belastingdienst in het begin, maar als je bedrijf langer bestaat moet je ook meer omzet hebben. Hoe de Belastingdienst hiermee omgaat hangt ook af van wat voor soort bedrijf je hebt. Bij het ene bedrijf zul je meer indirecte uren hebben dan bij het andere.

7. Hoe werkt het verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid?

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, hoef je minder uren aan je bedrijf te besteden om aan het urencriterium te voldoen. Er is een verlaagd urencriterium van 800 uur voor mensen met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ- of Ziektewetuitkering. Bespreek je plannen om een bedrijf te beginnen altijd eerst met de uitkeringsinstantie, zodat je weet wat de gevolgen voor je uitkering zijn.

8. Hoe controleert de Belastingdienst mijn urenadministratie?

Elk jaar moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Hierin geef je aan hoeveel omzet je hebt. De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs of je inderdaad 1225 uur of meer aan je bedrijf hebt gewerkt. Soms vraagt de Belastingdienst om extra informatie bij je aangifte. Met bijvoorbeeld mails of je agenda kun je laten zien wanneer je afspraken had met klanten. Het kan ook voorkomen dat de inspecteur bij je thuis komt controleren.

9. Geldt de 1.225 uur ook voor een vof, maatschap of bv?

Ook als je een vof of maatschap hebt, kun je profiteren van de zelfstandigen- en startersaftrek of andere soorten ondernemersaftrek. Het urencriterium van 1.225 uur geldt dan per persoon. Elke vennoot of maat doet zelf aangifte voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat de ene vennoot of maat wel voldoet aan het urencriterium en de andere niet. In een bv kun je geen ondernemersaftrek gebruiken.

10. Geldt het urencriterium ook voor parttime ondernemers?

Als je parttime ondernemer bent, kan het een uitdaging zijn om het urencriterium te halen. Voor ondernemers die in deeltijd werken is het urencriterium namelijk ook 1.225 uur. Heb je langer dan vijf jaar een bedrijf? Dan geldt ook nog dat je per kalenderjaar meer tijd moet besteden aan je bedrijf dan aan andere werkzaamheden, zoals een baan in loondienst.