Stoppen met je bedrijf, 3 scenario's

Je bedrijf beëindigen en stoppen met ondernemen, kan op verschillende manieren. Misschien dient een interessante koper zich voor je bedrijf aan. Of heb je zelf een overnamekandidaat gevonden. Je kunt ook besluiten zelf de stekker uit je onderneming te trekken. Financiële problemen kunnen je daar ook toe dwingen. Hoe werken deze drie scenario’s in de praktijk?

1. Bedrijf verkopen

Je bedrijf verkopen is een ingrijpend proces. Je doet afstand van een organisatie die je vol overgave hebt geleid. Voor een kansrijke bedrijfsoverdracht doorloop je een verkooptraject. Je maakt je bedrijf klaar voor overname, voert onderhandelingen, bepaalt een prijs en legt afspraken vast. Neem daarvoor de tijd. Gebruik het stappenplan voor bedrijfsverkoop.

2. Zelf je bedrijf stoppen

Zelf wil of kun je niet meer doorgaan. Je gaat je bedrijf opheffen. Vanwege je leeftijd, de veranderende markt of omdat je geen opvolger hebt. Of misschien is de energie er gewoon uit. Je hebt goed nagedacht en onderzocht wat de toekomstmogelijkheden zijn van jouw bedrijf. Als verkoop geen optie is, blijft bedrijfsbeëindiging over. Kies op de pagina 'Bedrijf stoppen in tien stappen' het stappenplan voor jouw rechtsvorm. Het helpt je bij een soepele afronding. Van klanten informeren over je besluit, abonnementen voor je bedrijf opzeggen tot uitschrijven uit het Handelsregister.

3. Gedwongen stop door financiële problemen

De bank stelt vragen, klanten bestellen minder en leveranciers willen je alleen nog tegen contante betaling leveren. Het kunnen belangrijke signalen zijn dat je bedrijf serieuze financiële problemen heeft. Afwachten is geen optie. Zoek hulp om je financiële problemen op te lossen. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden waarbij je bedrijf beëindigen niet altijd nodig is. Bijvoorbeeld via een minnelijke regeling of de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Heb je problematische schulden? Praat erover en kom zo snel mogelijk in actie. Bekijk het stappenplan schulden.

Video Stoppen met je bedrijf

De video legt uit welke stappen je moet nemen als je stopt met je bedrijf: bij verkoop, stoppen door schulden of als je zelf besluit om je bedrijf te beëindigen.

Stoppen met je bedrijf | KVK