10 verzekeringen voor startende ondernemers

Als ondernemer loop je andere risico's dan mensen in loondienst. Je kunt je indekken tegen deze ondernemersrisico’s. Lees hier meer over verzekeringen voor je bedrijf en jezelf.

KVK Start Event online: aan de slag

Net gestart met jouw onderneming? Alle informatie op een rij.

Meld je gratis aan

Door een verzekering af te sluiten beperk je je risico’s. Verzekeringen die je privé hebt afgesloten, vergoeden meestal niet bij zakelijke problemen. 

Kom je tijdens het lezen van dit artikel moeilijke woorden tegen? De betekenis vind je op de woordenlijst voor ondernemers.
 

  1. Verplichte verzekeringen
  2. Verzekeringen voor je bedrijf
  3. Verzekeringen voor jezelf
  4. Wel of niet verzekeren

Verplichte verzekeringen

De meeste verzekeringen zijn niet verplicht, behalve een ziektekostenverzekering. En heb je een bedrijfsauto? Dan is een WA-verzekering voor de auto verplicht. Voor sommige beroepsgroepen zijn er nog meer verplichte verzekeringen. Vraag dit na aan bijvoorbeeld je branchevereniging.

Verzekeringen voor je bedrijf

Met deze verzekeringen voorkom je dat je bij schadeclaims zelf moet betalen:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je hebt een winkel geopend, maar een klant struikelt over je vloerkleed. Of je bent adviseur en laat tijdens een presentatie je kop thee vallen over een laptop die niet van jou is. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ben je verzekerd voor schade die je tijdens je werk als ondernemer maakt. Het gaat om schade aan andermans spullen en als je letsel toebrengt aan iemand.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Je bent boekhouder en je maakt een fout in de belastingaangifte of je bent architect en je maakt een meetfout. Om jezelf en je bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van zulkefouten, kun je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afsluiten. Daarmee ben je verzekerd voor schade door beroepsfouten van jou of je personeel. Ben je advocaat, arts, architect of accountant? Dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. 

Video: Bedrijfsrisico's de baas

Vinsent Hooimeijer, accountmanager bij Interpolis, vertelt hoe je als zzp’er je aansprakelijkheid beperkt.

Bedrijfsrisico’s de baas

Rechtsbijstandverzekering

Je krijgt ruzie met de verhuurder van je bedrijfspand. Of een klant weigert te betalen. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt juridische ondersteuning bij zo'n conflict. En dekt de kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten en advocaatkosten. Vaak hebben conflicten te maken met niet betaalde rekeningen. Let dus op dat je rechtsbijstandsverzekering ook incassobijstand biedt.

Cyberverzekering

Criminelen hacken je computer, installeren een virus of ransomware. Een cyberverzekering beschermt tegen kosten die je moet maken als je slachtoffer wordt van cybercrime. Check bij het afsluiten van een cyberverzekering of je ook verzekerd bent voor schade aan derden. Dat is de schade die bijvoorbeeld een klant of zakenpartner oploopt door cybercrime bij jouw bedrijf. En controleer ook of je verzekering de kosten dekt voor juridische hulp die je misschien nodig hebt.

Opstal-, inventaris- en goederenverzekering

Huur je een kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkelpand? Of heb je zelf een bedrijfspand? Dan kan er schade ontstaan door brand of een inbraak. Je verliest bijvoorbeeld je voorraad. Je bedrijfspand verzekeren doe je via een opstalverzekering.

De spullen voor je bedrijf verzeker je via een inventarisverzekering of zakelijke inboedelverzekering. Je bent dan gedekt voor schade aan zaken als gereedschappen, machines, computers en elektronica. Bijvoorbeeld als er schade ontstaat door brand, storm, water of diefstal.

Je handelsvoorraad verzeker je met een goederenverzekering. Sommige verzekeraars bieden de inventaris- en goederenverzekering als één product aan. Werk je vanuit huis? Dan is een privé inboedelverzekering meestal voldoende. Vraag dit na bij je verzekeraar.

Bedrijfsschadeverzekering

Stel dat je bedrijf door brand of een andere oorzaak stil komt te liggen. Je verdient dan niets, maar je personeelskosten en huur lopen wel gewoon door. Een bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten. Check bij de verzekering of ook het verschil in winst wordt gedekt, omdat je minder omzet maakt.

Compagnonsverzekering

Werk je samen in een vof, maatschap of bv of in een andere rechtsvorm? Als je compagnon overlijdt, keert de compagnonsverzekering een geldbedrag uit, zodat je bijvoorbeeld erfgenamen van je compagnon kan uitkopen.

Verzekeringen voor jezelf

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je als zzp’er werkt, krijg je geen uitkering bij ziekte of een ongeval. Een paar dagen of weken niet werken door ziekte kun je misschien wel opvangen met spaargeld. Maar wat als je langere tijd ziek bent of zelfs arbeidsongeschikt raakt?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorg je dat je in zo’n geval toch inkomen hebt. Maar veel zzp’ers vinden een AOV te duur. Wist je dat er meer mogelijkheden zijn om je te verzekeren van een inkomen? Behalve een AOV afsluiten kun je:

Om de juridische gevolgen van je arbeidsongeschiktheid te beperken kun je een levenstestament opstellen.

Video: Bedrijfsrisico's de baas

Risicospecialist Norbert Bakker van B2Bsure vertelt hoe je als ondernemer voor inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zorgt.

Arbeidsongeschiktheid | Bedrijfsrisico's de baas

Pensioen

Als je de AOW-leeftijd bereikt en stopt met je bedrijf krijg je een AOW-uitkering. Meestal is dit bedrag een stuk lager dan wat je verdiende met je bedrijf. Wil je aanvullend pensioen opbouwen? Dan kan dit onder meer via een pensioenverzekering. Regel dit zo vroeg mogelijk in je carrière, want hoe eerder je begint, hoe meer pensioen je kunt opbouwen. Heb je nu nog een baan in loondienst of een uitkering? Informeer dan bij je pensioenverzekeraar of je hier pensioen kunt blijven opbouwen als je een bedrijf start.

Voor sommige branches en beroepsgroepen is er een verplicht pensioen. Ben je bijvoorbeeld schilder of fysiotherapeut, dan moet je pensioen opbouwen bij het Bedrijfspensioenfonds schilders of fysiotherapeuten. Check dit bij bijvoorbeeld je branchevereniging.

Overlijdensrisicoverzekering

Heb je een partner of kinderen? Dan kunnen de financiële gevolgen voor hen groot zijn als jij overlijdt. Als je in loondienst werkt, krijgen je partner en kinderen een nabestaandenpensioen. Maar die regeling geldt niet voor ondernemers. Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat je partner en kinderen een uitkering krijgen.

Wel of niet verzekeren?

Maak een inschatting van de risico’s die je als ondernemer loopt. Overweeg vervolgens of je die risico’s aankunt of dat je je daarvoor wil  verzekeren. De KVK Verzekeringscheck helpt je hierbij. 

Vaak bieden banken, verzekeringsmaatschappijen en brancheorganisaties ‘ondernemerspakketten’ aan waarin de meest voorkomende zakelijke verzekeringen zijn opgenomen. Vergelijk premies en de dekking van de verzekeringen en vraag eventueel advies bij een onafhankelijke adviseur.