10 belangrijke verzekeringen voor starters

Het is belangrijk om je in te dekken tegen ondernemersrisico’s. Je kunt je dan ook voor van alles verzekeren. Dit geldt voor zowel jezelf als je bedrijf. We zetten de belangrijkste verzekeringen voor jou en je bedrijf op een rij.

Verzekeringen voor je bedrijf

Maak een goede inschatting van de risico’s die je als ondernemer loopt. Welke bedrijfsverzekeringen zijn echt nodig? Vaak bieden banken, verzekeringsmaatschappijen en brancheorganisaties ‘ondernemerspakketten’ aan waarin de meest voorkomende zakelijke verzekeringen zijn opgenomen. Vergelijk premies en dekking van de verzekering en win eventueel advies in bij een onafhankelijke adviseur.

Tip: Welke verzekeringen heb je nodig? Gebruik de KVK Verzekeringscheck. Na het beantwoorden van een paar vragen, krijg je advies over welke verzekeringen handig zijn voor jouw bedrijf.

Let op: 'Een aansprakelijkheidsverzekering voor mijn bedrijf? Ik ben al privé verzekerd', hoort KVK ondernemers regelmatig zeggen. Dit klopt niet. Je privé aansprakelijkheidsverzekering dekt geen zakelijke schade.

Met deze verzekeringen voorkom je dat je bij schadeclaims zelf moet betalen:

Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering

Je hebt een prachtige winkel geopend maar een klant struikelt over je vloerkleed. Of je bent adviseur en tijdens een presentatie valt er een kop thee over een laptop die niet van jou is. Voor dit soort schades wil je verzekerd zijn.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noem je ook wel een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze verzekering dekt:

  • schade aan spullen (materiële schade). Iemands laptop gaat bijvoorbeeld kapot doordat je je koffie erop morst.
  • schade (verwonding) aan personen (letselschade). Iemand breekt een pols doordat die uitglijdt over een losliggend tapijt in je kantoor.
  • schade die indirect door een ongeluk ontstaat (financiële gevolgschade). Iemand kan bijvoorbeeld niet meer werken en verliest daardoor inkomen.

Beroepsaansprakelijkheids­verzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt schade door beroepsfouten. Ben je advocaat, arts, architect of accountant? Dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs verplicht. Ook voor andere beroepen is een BAV afsluiten verstandig. Bijvoorbeeld voor consultants of adviseurs. Als je een beroepsfout maakt, kan dit voor hoge financiële gevolgschade of vermogensschade zorgen bij je klant. Vermogensschade betekent dat iemand door het gevolg van de schade minder winst maakt of minder geld heeft. De BAV dekt dit risico.

Video: Bedrijfsrisico's de baas

Vinsent Hooimeijer, accountmanager bij Interpolis, vertelt hoe je als zzp’er je aansprakelijkheid kunt beperken.

Bedrijfsrisico’s de baas

Rechtsbijstandsverzekering

Je hebt volgens je klant een opdracht naar tevredenheid afgerond, maar je klant weigert te betalen. Of je hebt een geschil met de verhuurder van je pand. Helaas kun je als ondernemer te maken krijgen met een juridisch conflict. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt professionele juridische ondersteuning, zoals de kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten en advocaatkosten. Vaak hebben de conflicten te maken met niet betaalde rekeningen. Let dus goed op dat er ook incassobijstand in jouw rechtsbijstandsverzekering is opgenomen.

Cyberverzekering

Met een cyberverzekering bescherm je je tegen kosten die je moet maken als je slachtoffer wordt van een cyberincident. De meeste cyberverzekeringen dekken meer dan alleen bedrijfsschade. Denk aan aansprakelijkheid voor schade aan derden: wanneer jij moet betalen voor de schade die bijvoorbeeld een klant of zakenpartner oploopt door jouw cyberincident. En de kosten van juridische hulp die je misschien nodig hebt.

Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

Huur je een kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkelpand? Of ben je eigenaar van een bedrijfspand? Door brand of inbraak kan er schade ontstaan, bijvoorbeeld het verlies van voorraad. Je bedrijfspand verzekeren doe je via een opstalverzekering. Je inventaris verzeker je via een inventarisverzekering, ook wel zakelijke inboedelverzekering genoemd. Je zakelijke inboedelverzekering biedt dekking aan je bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, machines, computers en elektronica. Bijvoorbeeld als er schade ontstaat door brand, storm, water of diefstal. Je handelsvoorraad verzeker je met een goederenverzekering. Meestal zijn de goederen die buiten het bedrijfspand, maar wel op eigen terrein, staan ook meeverzekerd. Sommige verzekeraars bieden de inventaris- en goederenverzekering als één product aan. Zoek dan ook goed uit wat je nodig hebt en betaal niet onnodig te veel premie. Werk je vanuit huis? Dan is een particuliere inboedelverzekering meestal voldoende. Informeer hiervoor altijd bij je verzekeraar.

Bedrijfsschadeverzekering

Stel dat je bedrijf door brand of een andere oorzaak stil komt te liggen. Je omzet ligt dan stil, maar je personeelskosten en huur lopen wel gewoon door. De vergoeding van de bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en eventueel het verschil in winst  omdat je bedrijf stil lag of omdat je minder omzet hebt gemaakt. Zo kun je je bedrijf voortzetten.

Compagnonsverzekering

Werk je samen in een vof, maatschap of bv of in een andere rechtsvorm? Als je compagnon overlijdt dan kunnen erfgenamen een deel van het bedrijf opeisen. De compagnonsverzekering keert dan een geldbedrag uit, zodat het bedrijf voortgezet kan worden. Zorg ervoor dat je je bedrijf goed achterlaat en denk na wat er gebeurt als jij of je compagnon overlijdt.

Verzekeringen voor jezelf

Ziektekostenverzekering

De enige verzekering die je verplicht af moet sluiten is een ziektekostenverzekering. Of je nu een bedrijf hebt, zzp’er bent of in loondienst werkt, iedereen heeft een ziektekostenverzekering. Naast je premie, betaal je achteraf ook een inkomensafhankelijke bijdrage via de belastingaangifte. Deze bijdrage komt bovenop de premie die je aan je zorgverzekeraar betaalt. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de bijdrage.

Arbeidsongeschiktheids­verzekering

Als je als zzp’er werkt krijg je geen uitkering bij ziekte of een ongeval. Een paar dagen of weken niet werken door ziekte, kun je misschien nog wel opvangen met spaargeld. Ben je voor langere tijd uit de running of word je arbeidsongeschikt, dan is er geen vangnet. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) regel je het verlies van je inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Veel zzp’ers vinden zo’n verzekering echter te duur. Wist je dat er meer mogelijkheden zijn om je te verzekeren van een inkomen? Dit zijn de vier opties:

  • Je sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af via een verzekeraar.
  • Je meldt je aan bij een schenkkring bij jou in de buurt.
  • Je meldt je aan bij een crowdsurance platform.
  • Je zet je arbeidsongeschiktheidsverzekering via UWV voort (binnen 13 weken na je laatste dag in loondienst).

Welke AOV bij jou past? Ontdek de voor- en nadelen van deze aov-mogelijkheden.

Video: Bedrijfsrisico's de baas

Risicospecialist Norbert Bakker van B2Bsure vertelt hoe je als ondernemer voor inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zorgt.

Arbeidsongeschiktheid | Bedrijfsrisico's de baas

Pensioen

Je bent eigen baas, dus je bepaalt zelf wanneer je stopt met je bedrijf. Iedereen in Nederland heeft recht op AOW vanaf een bepaalde leeftijd. Als je als ondernemer verder niets regelt, krijg je alleen AOW. Wil je als ondernemer pensioen opbouwen? Dan kan dit via een pensioenverzekering, banksparen, koopsompolissen of een alternatief pensioenproduct. Je moet dit zelf regelen. Begin tijdig en informeer bij een verzekeringsadviseur of bank naar de mogelijkheden.

Start je vanuit loondienst of een uitkeringssituatie? Informeer dan bij je pensioenverzekeraar of je je opgebouwde pensioen kunt voortzetten.

Verplicht pensioen geldt voor een beperkt aantal branches en beroepsgroepen. Ben je bijvoorbeeld schilder of fysiotherapeut, dan ben je verplicht om pensioen af te dragen aan het Bedrijfspensioenfonds schilders of fysiotherapeuten.

In het nieuwe pensioenakkoord is ook bepaald dat zzp’ers ook de mogelijkheid krijgen om vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenfonds in de sector waarvoor ze werken. Het is nog niet bekend wanneer deze plannen ingaan.

Overlijdensrisicoverzekering

Heb je een partner en/of kinderen? Wanneer je overlijdt kunnen de financiële gevolgen groot zijn voor degenen die achterblijven. Als je in loondienst werkt krijgen je partner en kinderen bij overlijden een nabestaandenpensioen. Als ondernemer heb je geen recht op deze regeling. Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat je partner en kinderen voor een bepaalde periode een uitkering krijgen.