Mag je een medewerker ontslaan omdat die zwanger is?

Je mag een werknemer nooit ontslaan omdat die in verwachting is. Een zwangere medewerker is ook extra beschermd tegen andere redenen voor ontslag. Maar als iemand bijvoorbeeld steelt of fraudeert, mag je het dienstverband wel direct stopzetten.

Ontslagbescherming

Zwanger personeel is beschermd tegen bijna alle gebruikelijke redenen voor ontslag. Denk daarbij aan slecht functioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of langdurige ziekte. De ontslagbescherming duurt vanaf het begin van de zwangerschap tot zes weken na het bevallingsverlof.

Wanneer je bedrijf of een deel daarvan sluit, mag je een medewerker die in verwachting is wel ontslaan. Dat kan alleen op het moment dat de werknemer tijdens de zwangerschap aan het werk is. Vanaf het zwangerschapsverlof tot zes weken na het bevallingsverlof geldt de ontslagbescherming wel.

Ontslag op staande voet of in overleg

Je mag een zwangere werknemer altijd op staande voet ontslaan als die iets doet dat grote negatieve invloed heeft op je bedrijf. Bijvoorbeeld werk weigeren, stelen, frauderen of een collega mishandelen.

Het dienstverband van een werknemer die in verwachting is, kan je ook stopzetten als die daarmee akkoord gaat. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden.

Proeftijd of tijdelijk contract

Een nieuwe medewerker die in verwachting blijkt, mag je tijdens de proeftijd ontslaan. De ontslagbescherming gaat daarna namelijk pas in. Maar let op: ook dan geldt dat je een contract nooit mag beëindigen omdat iemand zwanger is. Doe je dat wel, dan maak je je schuldig aan zwangerschapsdiscriminatie.

Als een tijdelijk contract afloopt, is er geen sprake van ontslag. Dat contract hoef je dus niet te verlengen omdat een personeelslid zwanger is.