Nieuwe wetten en regels voor ondernemers vanaf 1 juli 2024

Ondernemers hebben vanaf 1 juli 2024 te maken met nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels. Zo is het minimumloon omhooggegaan, moeten doppen vastzitten aan plastic drankflessen en hebben bestuurders van jonge elektrische bedrijfswagens een vrachtwagenrijbewijs nodig.

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

Juli 2024

Minimumloon is gestegen

Heb je personeel in dienst en betaal je het minimumloon? Het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast: op 1 juli is het wettelijk minimumloon omhooggegaan met 3,09 procent. Op de website van Rijksoverheid vind je de brutobedragen per maand, week of dag. De verhoging geldt ook voor mensen die een AOW- of WW-uitkering ontvangen. Een voorbeeld: het minimumloon voor fulltime werkenden vanaf 21 jaar is van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur gestegen.  De extra verhoging van 1,2 procent van het minimumloon gaat niet door. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel niet goedgekeurd.

Vrachtwagenrijbewijs verplicht in jonge elektrische bedrijfswagens

Gebruik je een jonge elektrische bestelwagen voor je bedrijf? En weegt deze meer dan 3.500 en maximaal 4.250 kilo? Dan heb je vanaf 1 juli 2024 een rijbewijs C1 nodig om deze te besturen. Op dit moment mag je een elektrische bestelauto van dat gewicht rijden met rijbewijs B. Heb je een elektrische bestelwagen die voor 1 oktober 2023 op naam is gezet of voor die datum is besteld? Dan geldt een vrijstelling en mag je blijven rijden met rijbewijs B.

Nieuwe wetten en regels vanaf juli 2024
  • Minimumloon stijgt
  • Vrachtwagenrijbewijs verplicht in elektrische bedrijfswagens
  • Bijzondere bromfietsen hebben kenteken nodig
  • Nieuwe kwaliteitseisen in kinderopvang
  • Doppen moeten aan plastic drankflessen vastzitten

Nieuwe kwaliteitseisen in kinderopvang

Om de werkdruk en het personeelstekort te verminderen zijn op 1 juli 2024 de kwaliteitseisenvoor de kinderopvang veranderd. In de kinderdagopvang mag je medewerkers in opleiding als ‘vast gezicht’ (vaste medewerker) inzetten.

Voor de buitenschoolse opvang zijn er drie wijzigingen:

  1. Je mag meer medewerkers inzetten door te rekenen met het totale aantal kinderen per locatie in plaats van per groep. Dit betekent dat je kinderen in kleinere groepen mag verdelen. Dat is beter voor hun ontwikkeling.
  2. Heb je verschillende locaties? Dan mag je deze op schoolvrije dagen samenvoegen zonder dat je dit in de overeenkomst met ouders hoeft vast te leggen. Zo vang je kinderen makkelijker op en hoef je minder administratie bij te houden.
  3. Je mag mensen met andere kennis of ervaring inzetten. Dit zijn medewerkers met een andere achtergrond of beroep die je door hun kwaliteit of talent kunt inzetten. Denk aan muziek, sport of theater.

Doppen moeten aan plastic drankflessen vastzitten

Fabrikanten van dranken moeten er vanaf 3 juli voor zorgen dat doppen vastzittenaan plastic flessen en drankverpakkingen. Deze regel zorgt voor minder zwerfafval: de verpakking lever je in voor recycling. Omdat de dop eraan vast zit, komt deze niet op straat of in de natuur terecht.

Verbod op verkoop tabak in supermarkten

Om het aantal verkooppunten van tabak te verminderen, is de verkoop van tabak in supermarkten vanaf 1 juli 2024 verboden. Nederland telt in 2023 zo'n 6.400 supermarkten.

Verbod op verkoop tabak in horeca

Horecabedrijven zonder alcoholvergunning, zoals snackbars en casino's, mogen vanaf 1 juli 2024 geen tabak meer verkopen. De verkoop van tabak vanachter de bar was al langer niet toegestaan voor horecabedrijven met een alcoholvergunning.

Tabak verkopen via een sigaretten- of tabaksautomaat is sinds 1 januari 2022 verboden in de horeca.

Oktober 2024

Minder incassokosten doorberekenen

Op 1 april 2024 ging de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)in. Deze wet zorgt ervoor dat incassodienstverleners, bedrijven die ervoor zorgen dat mensen hun schulden betalen, zich houden aan strengere regels. Vanaf 1 oktober 2024 komt daar een regel bij: ze mogen minder grote geldbedragen in rekening brengen. Bij een rekening lager dan 266,67 euro mag een incassodienstverlener 40 euro rekenen aan incassokosten. Als dit iedere maand gebeurt, lopen de incassokosten in 6 maanden op tot 240 euro (6X40 euro). Zo kan een kleine schuld al snel groot worden. Straks mag een incassobureau bij maandelijkse rekeningen die lager zijn dan 266,67 euro:

  • de eerste maand 40 euro rekenen.
  • de andere vijf maanden 20 euro rekenen.

Dat betekent in zes maanden tijd maximaal 140 euro incassokosten.

Januari 2025

Gemeenten voeren zero-emissie zones in

Vanaf 2025 mogen gemeenten zero-emissiezonesinvoeren. In deze gebieden mogen alleen nog bestelbussen en vrachtwagens komen die rijden zonder diesel of benzine. Gebruik je voor je bedrijf een bestelauto of vrachtwagen op benzine of diesel? En lever je goederen aan klanten in een binnenstad? Vanaf 1 januari 2025* mogen bestelauto’s met emissieklasse lager dan Euro 5 de zero-emissie zones niet meer binnen. Voor bestelwagens met emissieklasse Euro 6 gaat deze regel in op 1 januari 2028*. Voor sommige bestelauto’s is er tot 2030 nog een overgangsregeling. De emissieklasse zegt iets over hoe schoon je voertuig is. Hoe hoger de emissieklasse, hoe lager de uitstoot van schadelijke stoffen. Je vindt de emissieklasse van je voertuig via de zero-emissie kentekencheck.

*Deze datum is nog niet definitief

Bijzondere bromfietsen hebben kenteken nodig

Verkoop je bijzondere bromfietsen? Vanaf 1 januari 2025 moet een bijzondere bromfiets, een licht voertuig van maximaal 25 kilo zoals een BSO-bus of een kickbike, een kentekenplaat hebben. Zo kan iedereen zien dat de bromfiets de weg op mag. Voor bijzondere bromfietsen die nu al op de weg rijden, geldt een overgangstermijn. Na invoering van de kentekenplichthebben gebruikers een jaar de tijd om zich aan te melden bij de RDW.

Zo komt een wet tot stand

Het wetgevingstraject bestaat uit veel stappen. Daardoor kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Een nieuwe wet begint met een wetsvoorstel. Als dat voorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. Als die het voorstel aanneemt, ondertekent de Koning de wet en publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

In een nieuwe wet staat op welke datum die ingaat. Of er staat in de wet dat de overheid de ingangsdatum later bekendmaakt in een Koninklijk Besluit (KB).

Toezicht en handhaving wetten

In Nederland zorgen verschillende instanties voor het toezicht op en de handhaving van wetten.

Verschillende toezichthouders controleren of iedereen zich aan de wet houdt. Voorbeelden daarvan zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zorgen ervoor dat mensen en organisaties zich aan de regels houden. Denk aan het uitvoeren van een controle of voorlichting en advies.

Als iemand een wet overtreedt, kunnen toezichthouders of handhavingsorganisaties straffen opleggen. Dat varieert van een boete tot een gevangenisstraf. De hoogte van de straf hangt af van de ernst van de overtreding.