Omgevingswet: dit verandert voor je bedrijf

Wil je bijvoorbeeld een bedrijfspand bouwen of milieuvergunning aanvragen, dan heb je sinds 2024 te maken met de Omgevingswet. Vergunningen regel je voortaan bij het nieuwe Omgevingsloket.

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

De Omgevingswet geldt voor alle veranderingen die burgers en bedrijven willen maken in hun omgeving: van dakkapel tot torenflat, van windmolen tot winkelpand.

‘Simpeler’

Minder gedoe met vergunningen, dat is een belangrijk doel van de Omgevingswet. Door 26 wetten samen te voegen en een nieuw loket te starten waar alle vragen samenkomen, hoopt de overheid het proces simpeler en sneller te maken.

Tot 2024 waren er drie loketten die vergunningen afgaven. Nu kun je terecht op één plek. Voor ondernemers die bekend zijn met de processen van vóór 2024: het Omgevingsloket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), Meldpunt Bodemkwaliteit en Ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsloket

Bij het online Omgevingsloket controleer je welke regels en afspraken er gelden voor je project. Ook doe je daar de aanvraag voor vergunningen.

Waarvoor je een vergunning moet aanvragen, is niet overal in Nederland hetzelfde. Elke gemeente heeft sinds 2024 een eigen omgevingsplan. Daarin staan alle regels en afspraken over onder meer (ver)bouwen, milieu en het kappen van bomen die gelden in een gemeente.

Vroeger stonden die regels en afspraken in het bestemmingsplan en verschillende verordeningen. De informatie uit die omgevingsplannen is voortaan te vinden bij het Omgevingsloket. 

Bij het loket vind je naast het omgevingsplan ook het Besluit Activiteiten Leefomgeving en de waterschapsverordening en provinciale verordening. Als ondernemer ben je bijvoorbeeld verplicht om in deze plannen te controleren of er milieuregels gelden.

Heb je een plan, zoek dan bij het Omgevingsloket meteen uit aan welke regels je moet voldoen. Wacht daar niet te lang mee. Dan voorkom je verrassingen, zoals vertraging, afwijzing of een boete. 

Vergunningcheck

Bij het Omgevingsloket vind je een hulpmiddel: de Vergunningcheck. Daarmee controleer je of je een of meer vergunningen nodig hebt voor je plan. Let op: sommige activiteiten moet je vooraf bij de overheid melden, zelfs als daar géén vergunning voor nodig is. Ook dat kun je achterhalen met behulp van de Vergunningcheck. 

Soms bepaalt de gemeente dat ‘participatie’ verplicht is. Dat betekent dat je vooraf contact zoekt met personen in de omgeving die te maken krijgen met je project. Praat met mensen die in de buurt wonen of bedrijven in de regio. Bij het aanvragen moet je namelijk laten zien dat je aan participatie hebt gedaan en wat daarvan de uitkomst is.

Ook als ‘participatie’ geen plicht is, kun je plannen van tevoren afstemmen met groepen die betrokken zijn. Dan heb je minder kans dat zij later bezwaar maken tegen je vergunningsaanvraag. Dat mogen zij namelijk doen, binnen zes weken na de voorlopige goedkeuring van je vergunning.

Bestaande vergunning

De Omgevingswet geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2024. Had je al een goedgekeurde vergunning vóór die datum, dan blijft die automatisch geldig binnen de nieuwe wet. Een nieuwe vergunning aanvragen hoeft dan alleen als je de activiteiten uitbreidt, bijvoorbeeld als je meer gaat (ver)bouwen dan gepland.

Ook aanvragen die al liepen vóór 2024 hoef je niet opnieuw in te sturen. Daarvoor gelden nog de regels en processen van 2023.