Schulden oplossen bij een commanditaire vennootschap

Hoe je schulden oplost, verschilt per rechtsvorm. Hier lees je de mogelijkheden voor een commanditaire vennootschap (cv). Eerst volgt uitleg over aansprakelijkheid voor schulden bij een commanditaire vennootschap. Werken aan een oplossing hoef je niet alleen te doen. In de volgende stap lees je wie je kunnen helpen.

Verken je toekomst

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf

Doorloop de routewijzer

Aansprakelijkheid voor schulden

Maak je als beherende vennoten onderling geen afspraken over aansprakelijkheid dan zijn alle beherend vennoten aansprakelijk voor verplichtingen of schulden van de cv. Daarbij maakt het niet uit wie van de vennoten een schuld of verplichting is aangegaan. De zakelijke schuldeiser spreekt in eerste instantie het vermogen van de cv aan. Als dit onvoldoende is, kan de schuldeiser de rest van de schuld bij elke beherende vennoot op zijn privévermogen en bezittingen verhalen. Niet voor een deel van de schuld, maar voor het hele bedrag. Een privéschuldeiser kan zich niet verhalen op het vermogen van de cv.

Een stille vennoot is niet aansprakelijk voor schulden uit de cv. Hij loopt alleen risico met zijn inbreng. De stille vennoot mag niet naar buiten treden of zich bemoeien met de bedrijfsvoering. Doet hij dat wel? Dan is hij ook hoofdelijk aansprakelijk.

Aansprakelijkheid partner

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is ook je partner financieel aansprakelijk voor de schulden van de cv. Met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kun je het risico dat je partner aansprakelijk is voor de schulden van je bedrijf beperken. Bij een faillissement biedt dit echter niet altijd een oplossing, bijvoorbeeld:

  • als jullie huis op naam van de niet-ondernemende partner staat en deze te weinig verdient om de hypotheek te betalen
  • als je de regels van de huwelijkse voorwaarden niet nakomt. Dan kan het privévermogen van je partner bij het faillissement worden betrokken

Had je 1 januari 2018 een bedrijf voor en ben je daarna in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd of een partnerschap aangegaan? Dan valt het deel van het bedrijf buiten jullie gemeenschap en is je partner niet aansprakelijk. Begin je een bedrijf tijdens je huwelijk of partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen? Dan valt het deel van het bedrijf in de gemeenschap en is je partner wél aansprakelijk.

Oplossingen voor schulden

De volgende regelingen zijn mogelijk:

Betalingsregeling en overleg

Heb je schulden bij de overheid? Kijk of je betalingsregelingen kunt treffen. Neem meteen contact op met de Belastingdienst als je je belastingen niet kunt betalen. Heb je leningen bij een bank, andere geldverstrekkers of leveranciers? Ga in overleg met je schuldeiser en bespreek hoe je de schulden van de cv op kunt lossen.

Minnelijk traject

Via de gemeente kun je een minnelijk traject aanvragen. Bij een minnelijk traject kijk je met hulp van de schuldhulpverlening van de gemeente of je je schulden zelf kunt oplossen. Bijvoorbeeld door betalingsregelingen, herfinanciering of schuldbemiddeling. Na afloop van het traject ben je schuldenvrij.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Als het minnelijk traject mislukt, kun je bij de rechtbank vragen of je gebruik kunt maken van het Wsnp-traject. Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Meestal moet je dan stoppen met je bedrijf. Na een Wsnp-traject ben je schuldenvrij.

Wet homologatie onderhands akkoord

Dreigt je bedrijf failliet te gaan? Je kunt dit proberen te voorkomen met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Je maakt afspraken met je schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Met de WHOA kun je een regeling treffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn.

Faillissement en surseance van betaling

Kun je tijdelijk je schulden niet betalen? Dan kun je via de rechtbank surseance van betaling aanvragen. Je hoeft dan tijdelijk je schuldeisers niet te betalen. In de meeste gevallen eindigt surseance van betaling in faillissement.

Als je zelf geen betalingsafspraken meer kunt maken met je schuldeisers, kan de rechtbank je failliet verklaren. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en geldzaken van je overneemt. Voordat de rechter beslist, moet er faillissement aangevraagd zijn. Je kunt dit zelf doen, maar iemand die nog geld van je krijgt kan dit ook doen.

Let op: Vraagt een schuldeiser je faillissement aan? Dan kun je nog proberen dit faillissement te voorkomen met behulp van de Wsnp of een WHOA-akkoord. Het voordeel van de Wsnp of een WHOA-akkoord is dat je na afloop daarvan schuldenvrij bent. Bij een faillissement blijven de restschulden bestaan en blijf je daarvoor aansprakelijk.

Faillissement? Kom in actie | KVK

Hulp

Je schulden oplossen hoef je niet alleen te doen. Gebruik het Stappenplan schulden om van je schulden af te komen. In stap 3 vind je oplossingen per rechtsvorm. In stap 4 vind je organisaties die hulp bieden.