Schulden oplossen bij een maatschap

Hoe je schulden oplost, verschilt per rechtsvorm. Hier lees je de mogelijkheden voor een maatschap. Eerst volgt uitleg over aansprakelijkheid voor schulden bij een maatschap. Werken aan een oplossing hoef je niet alleen te doen. In de volgende stap lees je wie je kunnen helpen.

Verken je toekomst

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf

Doorloop de routewijzer

Aansprakelijkheid voor schulden

Een maatschap is een samenwerkingsverband. Toch ga je in eerste instantie alleen verplichtingen aan voor jezelf en niet voor de andere maten. Alleen in onderstaande gevallen ben je gezamenlijk en ieder voor een gelijk deel aansprakelijk:

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract voor bepaalde handelingen een volmacht gegeven.
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.

Een maat is individueel voor het geheel aansprakelijk als de maatschap een aangenomen opdracht niet goed uitvoert en daarmee wanprestatie levert. Dan kan een maat voor het gehele bedrag door een schuldeiser worden aangesproken. Net als bij een vof. De aangesproken maat kan dat daarna weer onderling verrekenen met de overige maten.

Heb je privéschulden? Dan kan de privéschuldeiser geen aanspraak maken op het zakelijke vermogen van de maatschap of het privévermogen van de andere maten. 

Aansprakelijkheid partner

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is ook je partner financieel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kun je het risico dat je partner aansprakelijk is voor de schulden van je bedrijf beperken. Bij een faillissement biedt dit echter niet altijd een oplossing, bijvoorbeeld als:

  • je huis op naam van de niet-ondernemende partner staat en deze te weinig verdient om de hypotheek te betalen
  • je de regels van de huwelijkse voorwaarden niet nakomt. Dan kan het privévermogen van je partner bij het faillissement worden betrokken.

Had je voor 1 januari 2018 een bedrijf en ben je daarna in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd of een partnerschap aangegaan? Dan valt het deel van het bedrijf buiten jullie gemeenschap en is je partner niet aansprakelijk. Begin je een bedrijf tijdens je huwelijk of partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen? Dan valt het deel van het bedrijf in de gemeenschap en is de partner wél aansprakelijk.

Oplossingen voor schulden

De volgende regelingen zijn mogelijk:

Betalingsregeling en overleg

Heb je schulden bij de overheid? Kijk of je betalingsregelingen kunt treffen. Neem meteen contact op met de Belastingdienst als je je belastingen niet kunt betalen. Heb je leningen bij een bank, andere geldverstrekkers of leveranciers? Ga in overleg met je schuldeisers en bespreek hoe je de schulden op kunt lossen.

Minnelijk traject

Via de gemeente kun je een minnelijk traject aanvragen. Bij een minnelijk traject kijk je met hulp van de schuldhulpverlening van de gemeente of je je schulden zelf kunt oplossen.  Bijvoorbeeld door betalingsregelingen, herfinanciering of schuldbemiddeling. Na afloop van het traject ben je schuldenvrij.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Als het minnelijk traject mislukt, kun je bij de rechtbank vragen of je gebruik kunt maken van het Wsnp-traject. Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Meestal moet je dan stoppen met je bedrijf. Na een Wsnp-traject ben je schuldenvrij.

Wet homologatie onderhands akkoord

Dreigt je bedrijf failliet te gaan? Je kunt dit proberen te voorkomen met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Je maakt afspraken met je schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Met de WHOA kun je een regeling treffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn.

Als je de WHOA gebruikt, kun je ook een TOA-krediet aanvragen van maximaal 100.000 euro. Dit is een lening voor de herstart, uitbreiding of aanpassing van je bedrijf.

Faillissement en surseance van betaling

Kun je tijdelijk je schulden niet betalen? Dan kun je via de rechtbank surseance van betaling aanvragen. Je hoeft dan tijdelijk je schuldeisers niet te betalen. In de meeste gevallen eindigt surseance van betaling in faillissement.

Als je zelf geen betalingsafspraken meer kunt maken met je schuldeisers, kan de rechtbank je failliet verklaren. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en geldzaken van je overneemt. Voordat de rechter beslist, moet er faillissement aangevraagd zijn. Je kunt dit zelf doen, maar iemand die nog geld van je krijgt kan dit ook doen.

Let op: als een schuldeiser je faillissement aanvraagt, kan je nog proberen dit faillissement te voorkomen door een aanvraag te doen voor toepassing van de (WSNP) of het voorbereiden van een WHOA akkoord.

Het voordeel van de WSNP of een WHOA-akkoord is dat je na afloop daarvan schuldenvrij bent. Bij een faillissement blijven de restschulden bestaan en blijf je daarvoor aansprakelijk.

Faillissement? Kom in actie | KVK

Hulp

Je schulden oplossen hoef je niet alleen te doen. Gebruik het Stappenplan schulden om van je schulden af te komen. In stap 3 vind je oplossingen per rechtsvorm. In stap 4 vind je organisaties die hulp bieden.