Schulden oplossen bij een vereniging

Hoe je schulden oplost, verschilt per rechtsvorm. Hier lees je de mogelijkheden voor een vereniging. Eerst volgt uitleg over aansprakelijkheid voor schulden bij een vereniging. Werken aan een oplossing hoef je niet alleen te doen. In de volgende stap lees je wie je kunnen helpen.

Verken je toekomst

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf

Doorloop de routewijzer

Aansprakelijkheid voor schulden

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een rechtspersoon. Dit betekent dat je als bestuurder in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden van de vereniging, maar de vereniging zelf wel. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur bij faillissement of als de vereniging (nog) niet is ingeschreven in het KVK Handelsregister. Geef bestuurswisselingen binnen acht dagen door aan KVK. Afgetreden bestuurders die nog in het Handelsregister staan, kunnen namelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden. Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Bestuurders van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor schulden en verplichtingen als de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister. Je kunt je aansprakelijkheid beperken door de vereniging wel in te schrijven in het Handelsregister. Dan ben je als bestuurder naast de vereniging aansprakelijk.

Oplossingen voor zakelijke schulden

Als je zakelijke schulden hebt, heb je verschillende opties om deze op te lossen:

Betalingsregeling en overleg

Heeft de vereniging schulden bij de overheid? Kijk of je voor de vereniging betalingsregelingen kunt treffen. Neem meteen contact op met de Belastingdienst als de vereniging de belastingen niet kan betalen. Heeft de vereniging leningen bij een bank, andere geldverstrekkers of leveranciers? Ga in overleg met de schuldeisers en bespreek hoe je de schulden van de vereniging op kunt lossen.

Wet homologatie onderhands akkoord

Dreigt je bedrijf failliet te gaan? Je kunt dit proberen te voorkomen met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Je maakt afspraken met je schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Met de WHOA kun je een regeling treffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn.

Als je de WHOA gebruikt, kun je eventeel ook een TOA-krediet aanvragen van maximaal 100.000 euro als de vereniging een bedrijf heeft. Dit is een lening voor de herstart, uitbreiding of aanpassing van het bedrijf.

Faillissement en surseance van betaling

Kan de verenging tijdelijk de schulden niet betalen? Dan kun je via de rechtbank surseance van betaling aanvragen voor de vereniging. De vereniging hoeft dan tijdelijk de schuldeisers niet te betalen. In de meeste gevallen eindigt surseance van betaling in faillissement.

Als je geen afspraken meer kunt maken met de schuldeisers, kan de rechtbank je vereniging failliet verklaren. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en de geldzaken van de vereniging  overneemt. Voordat de rechter beslist, moet er faillissement aangevraagd zijn. De vereniging kan dit zelf doen, maar een schuldeiser kan dit ook doen.

Vraagt een schuldeiser het faillissement van de vereniging aan? Dan kun je nog proberen dit faillissement te voorkomen door het voorbereiden van een WHOA-akkoord.

Soms is het mogelijk om na een faillissement een doorstart te maken met je bedrijf.

Faillissement? Kom in actie | KVK

Oplossingen voor privéschulden

Heb je meegetekend voor een zakelijk lening? En heb je daarom persoonlijke schulden vanwege je bedrijf? Dan heb je verschillende mogelijkheden om je persoonlijke schulden op te lossen:

Minnelijk traject

Via de gemeente kun je een minnelijk traject aanvragen. Bij een minnelijk traject kijk je met hulp van de schuldhulpverlening van de gemeente of je je schulden zelf kunt oplossen. Bijvoorbeeld door betalingsregelingen, herfinanciering of schuldbemiddeling.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Als het minnelijk traject mislukt, kun je bij de rechtbank vragen of je gebruik kunt maken van het Wsnp-traject. Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Meestal moet je dan stoppen met je bedrijf. Na een Wsnp-traject ben je schuldenvrij.

Hulp

Je schulden oplossen hoef je niet alleen te doen. Gebruik het Stappenplan schulden om van je schulden af te komen. In stap 3 vind je oplossingen per rechtsvorm. In stap 4 vind je organisaties die hulp bieden.