Financiering & geldzaken

Einde aan je saldotekort via rekening-courant of factoring

Met een rekening-courantkrediet of factoring creëer je werkkapitaal voor je onderneming. Dit is geld waarmee je de terugkerende rekeningen en kosten van je onderneming betaalt. Extra geld is handig als je soms en voor korte tijd krap bij kas zit. Rekening-courant en factoring zijn beide financieringsproducten, wat zijn de verschillen?

Een vordering of schuld die je hebt bij je bedrijf, bijvoorbeeld tussen de holding en de werkmaatschappij, noemen we ook een rekening-courant. Maar dat valt buiten de scope van dit artikel.

Rekening-courantkrediet

Een rekening-courantkrediet is gekoppeld aan je (zakelijke) betaalrekening bij een bank. Op die rekening mag je ‘rood’ staan. Hoeveel dat is, bepaalt je bank en heet kredietbovengrens. De bank kijkt naar hoe jij persoonlijk in je bedrijf functioneert en je maandelijkse resultaten voordat zij krediet verstrekken.

Vaste periode

Een rekening-courantkrediet sluit je af voor een vaste periode. Meestal een jaar. Je geeft voor de lening een onderpand en je staat ook privé garant. Na de verstrijkingstermijn onderhandel je met je bank over een nieuwe periode en de voorwaarden. Houd rekening met extra boetes en kosten als je de kredietlimiet overtreedt. Je bank kan het rekening-courantkrediet zomaar intrekken.

Bovengrens

De kredietbovengrens groeit niet automatisch mee met je bedrijf. Maak je een groei door waardoor je meer moet voor-investeren? Dan moet je opnieuw in overleg met je bank over de kredietgrens en nieuwe voorwaarden. Dat kan, aldus Sander Meeuwsen van ABN AMRO. “Rekening-courantkrediet is bij ons altijd maatwerk. Juist voor ondernemers met een stabiele bedrijfsontwikkeling is rekening- courantkrediet een passende financieringsvorm”.

Factoring

Sta je maandelijks enkele dagen in het rood, dan is er niet zo veel aan de hand. Bij structurele roodstand is de rente vaak hoog. Is je banksaldo langer en vaker negatief? Oriënteer je dan eens op een andere financieringsvorm, bijvoorbeeld factoring. Factoring verbetert je cashflow en liquiditeit.

Hoewel factoring aan populariteit wint, is het bij veel mensen nog steeds onbekend. Dat is niet zo gek. Tot zo’n 6 jaar geleden was factoring alleen voor grote bedrijven. Inmiddels zijn er meer aanbieders  en is het ook voor mkb’ers en zzp’ers beschikbaar.

Tim Zoete van factorbedrijf Voldaan Factoring zegt: “Het voordeel van factoring is dat je alleen kosten maakt als je het product gebruikt. Bij een rekening-courant betaal je ook als je dat niet gebruikt. Bij het juiste factoringbedrijf kan je het geld dat vast zit in openstaande facturen al binnen 24 uur op je rekening hebben staan. Als je een beetje goed zoekt doe je dat tegen een “all-in” prijs, inclusief verzekering tegen niet betalende klanten.”

Openstaande facturen betaald

Bij factoring krijg je werkkapitaal op basis van de debiteuren van je bedrijf. Het factorbedrijf betaalt je openstaande facturen waardoor je meteen het bedrag van de factuur ontvangt. Zo heb je geen last van lange betaaltermijnen. Een goede debiteurenportefeuille of andere waardevolle ‘assets’ (zoals voorraden en inkopen) zijn het onderpand voor factoring.

Soorten factoring

Factoring kent verschillende vormen:

  • American factoring: financiering kan al bij 1 of 2 debiteuren. De bevoorschotting is relatief hoog ( tot 97 procent).
  • Reverse factoring: je verkoopt alleen de facturen die jouw kredietwaardige debiteur heeft goedgekeurd aan de factormaatschappij. Ter overbrugging van een langere betaaltermijn.
  • Traditionele factoring: je draagt je hele debiteurenportefeuille over aan een factoringbedrijf. Op basis van de waarde van die portefeuille krijg je krediet in ruil voor een vast bedrag of percentage van de omzet. Traditionele factoring kun je zien als alternatief voor een bancaire lening. Een goede spreiding in de debiteuren is noodzakelijk.

American factoring en reverse factoring passen goed bij zzp’ers en mkb’ers, in omvang en toelatingseisen. Traditionele factoring past bij grotere bedrijven met een omzet van 2,5 miljoen euro of hoger.

Voor groot en klein

Factormaatschappijen stellen eisen aan jou en je bedrijf. Bij grotere geldsommen zijn de contractduur, het debiteurenbeheer en het kredietrisico bepalend. Ook omzeteisen en geschiedenis van je onderneming zijn onderdeel van de acceptatie. Het debiteurenrisico ligt bij jouw bedrijf en je bent zelf verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.

Ben je zzp’er met een langdurige opdracht bij een solide partij? Dan kun je deel- of maandfacturen bij een factormaatschappij onderbrengen. Daarmee heb je gespreide inkomsten en hoef je niet te wachten op betaling van de eindfactuur. Tip: Neem factuuropsplitsing voor grote opdrachten in je algemene voorwaarden op.

Verschillen tussen rekening-courant en factoring

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen rekening-courant en factoring:

  1. Onderpand: De bank neemt voor de rekening-courant je vastgoed, debiteuren of machines als onderpand. Dat hangt natuurlijk af van de afgesproken kredietlimiet. Bij factoring is de factuur het onderpand en is de kredietwaardigheid van je klanten belangrijk.
  2. Overeenkomst afsluiten: Ga je een kredietovereenkomst aan? Dan vraag de bank om een goed onderpand, een goede kredietgeschiedenis en positieve financiële resultaten. Voor een startup met een kort kredietverleden of een zzp’er die zijn facturen splitst, geldt dit niet. Bij hen let een factormaatschappij meer op de klantkredietwaardigheid en het tijdstip van factureren.
  3. Flexibiliteit: Ga je over je limiet van je rekening-courantkrediet heen? Dan moet je nieuwe afspraken maken over de kredietgrens. Banken kijken dan naar jouw aflosbewegingen van de afgelopen periode en kijken of die binnen hun criteria passen. Bij factoring kijkt een factormaatschappij naar de verwachte kasstromen gebaseerd op jouw debiteurenbestand. De factormaatschappij speelt daar flexibel op in. Verder is het aanvraagproces bij online factoringaanbieders vaak sneller dan bij rekening-courantkrediet.
  4. Kosten: Bij factoring maak je alleen kosten als je het product gebruikt. Dus per factuur. Bij een rekening-courantkrediet betaal je een vast bedrag. Zolang je niet over de limiet van je rekening-courant gaat, is de afgesproken rentevergoeding het uitgangspunt. Dat kan goedkoper uitpakken dan factoring.
Wil je met iemand sparren over jouw financiële situatie? Bel de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.
Paul van Eijck

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ken ik het financieringslandschap voor ondernemers. Ik volg trends en de mogelijkheden van financiële technologie. Ik deel mijn kennis vooral met zpp’ers en mkb’ers die graag hun groeiambitie verder invullen.

InspiratiePage
Financiering