Alles over debiteuren en snel je geld krijgen

Debiteuren zijn je klanten en daar wil je een goede relatie mee. Slecht betalende klanten zorgen voor stress en financiële ellende. Strak debiteurenbeheer en een goede debiteurenadministratie leveren jou geld op. Hoe doe je dat? Lees in dit artikel alles over acties waardoor je snel je geld krijgt, debiteurenfinanciering, betalingsvoorwaarden en nog veel meer.

 Een debiteur is een klant die een factuur van je kreeg, maar nog niet betaalde. Debiteuren staan links op je balans bij bezittingen, de activa. De tegenhanger is een crediteur. Een crediteur is een bedrijf, instelling of persoon, waarvan je de factuur zelf nog moet betalen. Op je balans staan crediteuren rechts, bij schulden: de passiva.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is alles wat je doet zodat je klanten jou zo snel mogelijk betalen. Voor de cashflow van je bedrijf is het gunstig als de post debiteuren op je balans zo laag mogelijk is in vergelijking met je omzet. Je hebt dan meer geld beschikbaar om je kosten te betalen. Debiteurenrisico is het risico dat je debiteur niet (op tijd) zijn rekening betaalt. Debiteurenbeheer staat letterlijk voor het beheren van je debiteuren. Goed debiteurenbeheer helpt je bij het (op tijd) krijgen van je geld en beïnvloedt dus direct je cashflow. Debiteurenbeheer begint al vóór je een overeenkomst aangaat met je klant en eindigt wanneer de factuur betaald is.

Laat je klant op tijd betalen

Zorg dat klanten op tijd je factuur betalen. Gebruik het stroomschema 'Van offerte naar geld op je rekening' en de volgende tips:

Klanten checken

Check vooraf de kredietwaardigheid en betaalmoraal van mogelijke klanten. Zijn je klanten vooral ondernemers? Kredietbeoordelaars Dun & Bradstreet of Graydon leveren gerichte bedrijfsinformatie. Onderzoek via het KVK Handelsregister of er sprake is van een faillissement of surséance van betaling. Dan weet je of je zaken doet met een partij die geen financiële problemen heeft.

Lever je vooral aan consumenten, dan kun je vragen om een ‘Eigen Inzage’ van het Bureau Krediet Registratie (BKR). In het BKR-register staan geen belastingschulden. Het register geeft je wel een indruk van hoe de klant er financieel voor staat. En of er problemen zijn waardoor je klant je factuur niet kan betalen.

Betaalgemak bieden met een zakelijk betaalverzoek

Stuur je klant een digitaal betaalverzoek. Daarmee neem je obstakels in het betaalproces weg en kan je klant makkelijk en snel betalen. Met een digitaal betaalvezoek hoef je geen IBAN- of factuurnummer in te vullen. Dit gebeurt automatisch. Daarnaast verzend je een betaalverzoek op verschillende manieren. Stuur het persoonlijk naar de klant via WhatsAp, een sms of een e-mail. Of verwerk het in je facturen met een QR-code. Deze code is ook handig voor het direct betalen aan de deur of in de winkel. Dankzij het gemak en de flexibiliteit van een betaalverzoek is een klant sneller geneigd om te betalen.

Er zijn verschillende diensten die betaalverzoeken maken. Een bekende dienst is bijvoorbeeld Tikkie Zakelijk. Je kunt ook terecht bij meerdere banken en betaalplatformen. Voor de betaling wordt vaak de betaalmethode iDEAL gebruikt. In deze lijst van iDEAL vind je partijen die deze betaalmethode gebruiken en mogelijk ook zakelijke betaalverzoeken aanbieden. Beoordeel zelf wie het beste bij je wensen past.

Let op: bij veel diensten kun je dagelijks een maximumbedrag via zakelijke betaalverzoeken ontvangen. Houd hier rekening mee als je grote bedragen vraagt. Ook rekenen de meeste diensten een kleine vergoeding voor elk betaalverzoek.

Betaaltermijn afspreken

Leg afspraken over de betalingstermijn vooraf vast. De betalingstermijn is de periode waarbinnen het totaalbedrag van de factuur betaald moet zijn. Een betalingstermijn van 30 dagen is gangbaar bij bedrijven. De maximale wettelijke betaaltermijn is 60 dagen voor bedrijven en 30 dagen voor de overheid. De betalingstermijn vermeld je in je algemene voorwaarden, in het contract en na levering op je factuur.

Grootbedrijf moet mkb binnen 30 dagen betalen

Grote bedrijven moeten rekeningen van het midden- en kleinbedrijf sinds 1 juli 2022 binnen maximaal 30 dagen betalen. Dat is een halvering van de oude betaaltermijn van 60 dagen.

Deze nieuwe wettelijke betaaltermijn zorgt ervoor dat jij je geld sneller binnen krijgt, zodat het niet blijft hangen in openstaande facturen. Je kunt het geld zo sneller weer voor je bedrijf inzetten.

Met deze twee tips bereid je je als mkb'er voor op de overstap naar de nieuwe betaaltermijn:

 • Deel je klanten in op grootte: Zoek uit welke klanten jouw facturen straks sneller moeten betalen omdat ze vallen onder de noemer 'grote bedrijven'. Grote bedrijven voldoen aan twee van de drie volgende kenmerken. Ze hebben minimaal 250 werkzame personen in dienst. Meer dan 40 miljoen euro netto omzet. En een balanstotaal hoger dan 20 miljoen euro. Je klant kan je hierover meer informatie geven. Informatie over het aantal werkzame personen bij een bedrijf vind je bij KVK.
 • Pas je voorwaarden en contracten aan: Pas in je algemene voorwaarden en contracten de betaaltermijn aan voor grote bedrijven. Communiceer deze met je klant voordat je de factuur stuurt. Heb je algemene voorwaarden gedeponeerd bij KVK? Pas deze ook aan. Let op: grote bedrijven werken meestal met inkoopvoorwaarden. Vraag je klant om aangepaste inkoopvoorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud vermelden

Een eigendomsvoorbehoud betekent dat je eigenaar blijft van je geleverde product, totdat de klant heeft betaald. Betaalt je klant niet, dan kun je de producten terughalen. Je vermeldt een eigendomsvoorbehoud in je algemene voorwaarden.

Vooruitbetaling overwegen

Als je klant vooraf betaalt, is je risico bijna nul. Bij zakelijke klanten zijn er geen spelregels bij vooruitbetaling. Wel kun je bijvoorbeeld een aantrekkelijke korting aanbieden als je klant vooraf betaalt.

Lever je een product aan een consument? Dan mag je klant maximaal 50% vooruitbetalen. Meer is wettelijk niet mogelijk. Een vooruitbetaling of aanbetaling zet je in de koopovereenkomst of algemene voorwaarden. Een uitzondering is een webshop. Kiest je klant voor betaling via iDEAL, dan is volledige aanbetaling wel toegestaan. Vooruitbetaling is niet gebruikelijk als je een dienst levert aan een consument. Lever je naast de dienst ook een product? Dan kun je maximaal 50% aanbetaling van je klant vragen.

Factureren

Maak afspraken met je klant over de factuur:

 • Leg een eventuele korting bij snelle betaling vast (dynamic discounting).
 • Informeer welke eisen je klant stelt aan de factuur. Een e-factuur uit je factureersysteem, een e-factuur via PEPPOL, een pdf of een papieren factuur? Of maak het je klant makkelijk, zodat hij eenvoudig kan betalen via een digitaal betaalverzoek of iDEAL.
 • Vraag bij je klant na wat er op de factuur moet staan en op welke plaats. Denk hierbij aan een inkoopnummer, ook wel PO nummer (purchase order nummer) genoemd.

Verstuur je factuur zo snel mogelijk na levering van je product of dienst. Zorg dat je factuur correct is. Je klant kan een factuur met fouten terugsturen of te laat betalen.

Je wilt een tevreden klant, dus vlak na levering van je product of dienst kun je vragen of alles naar wens is. Een tevreden klant betaalt sneller. Houd bij welke klanten op tijd en welke klanten te laat betalen.

Wettelijk stuur je een factuur uiterlijk op de 15e van de maand na de maand dat je het product of dienst hebt geleverd. Voorbeeld: je hebt op 20 oktober je product geleverd. Je verstuurt je factuur uiterlijk op 15 november.

Klant aanmanen

Als je klant de factuur niet op tijd betaalt, kun je de volgende stappen nemen:

 • Stuur twee dagen na de vervaldatum van de betaaltermijn een eerste herinnering.
 • Neem daarna telefonisch contact op om eventuele onduidelijkheden over de factuur uit de wereld te helpen.
 • Stuur zeven dagen na de eerste herinnering een aanmaning (tweede herinnering) aangetekend per post met ontvangstbevestiging.
 • Stuur zeven dagen na de tweede herinnering een aangetekende pré-incasso per post met ontvangstbevestiging. In een pré-incasso vermeld je dat je tot nu toe geen betaling hebt ontvangen. En dat je over veertien dagen (wettelijke termijn) een incassobureau inschakelt.
 • Bel na veertien dagen nogmaals en vermeld mogelijke extra kosten per incasso.
 • Schakel na de wettelijke termijn van veertien dagen een incassobureau in. Een incassobureau stuurt je debiteur een of meerdere aanmaningen. Je klant moet deze binnen veertien dagen betalen. Een incassobureau mag geen dwangmiddelen gebruiken.

De relatie met je klant is belangrijk. De hierboven beschreven stappen en de gekoppelde termijnen zijn niet wettelijk vastgelegd. Je kunt hier dus van afwijken. Dat geldt niet voor de genoemde wettelijke termijnen bij de pré-incasso en de betalingstermijn van veertien dagen bij het incassobureau.

Betalingsregeling afspreken

Een optie is om je klant een betalingsregeling voor te stellen. Doe dat niet meteen, maar bekijk eerst of betalingsuitstel uitkomst biedt. Kan je klant onmogelijk in korte tijd de factuur betalen, spreek dan een betalingsregeling af. Zet deze betalingsregeling op papier. De regeling vervalt weer als je klant op de afgesproken momenten betaalt.

Wettelijke rente

Betaalt je klant niet of te laat, dan mag je wettelijke rente doorberekenen. Wettelijke rente bereken je over de periode waarin je klant niet betaalt nadat de betalingstermijn is verlopen. Je hebt ook recht op een standaard vergoeding van maximaal 40 euro. En op een vergoeding voor juridische kosten of incassokosten.

Juridische stappen

Je hebt alles gedaan om je klant te laten betalen, maar het is niet gelukt. Neem dan juridische stappen. Schakel een deurwaarder in. Een gerechtsdeurwaarder int voor jou de schuld bij je klant of hij spreekt een betalingsregeling met je klant af. Reageert je klant niet, dan kun je een gerechtelijke procedure starten. De deurwaarder zal je klant dan dagvaarden. In de dagvaarding staat waar en wanneer je klant zich moet melden bij de rechtbank. De rechter doet een uitspraak (vonnis) en de deurwaarder geeft dit vonnis aan je klant. Houdt je klant zich niet aan de uitspraak van de rechter, dan kan de deurwaarder beslag leggen op het inkomen of de spullen van je klant.

WHOA aanvragen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt ondernemers die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, maar nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Het doel van WHOA is om schulden te reorganiseren zodat bedrijven daarna door kunnen gaan met ondernemen. Of dat zij zonder faillissement kunnen stoppen met hun activiteiten. Met WHOA kan er zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord over een schuldregeling komen.

Je kunt als schuldeiser voor jouw klant WHOA aanvragen. Hiervoor schakel je een advocaat in. Je advocaat kan een verzoek bij de rechtbank indienen voor de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige die de WHOA-aanvraag voorbereidt. De griffiekosten en de kosten voor de advocaat komen op jouw rekening. Bij een WHOA traject is het doel dat je als schuldeiser meer uitbetaalt krijgt dan bij een faillissement.

Faillissement aanvragen

Als WHOA geen optie is en je klant zo diep in de problemen zit dat hij je factuur niet kan betalen, kun je het faillissement van je klant aanvragen. Hiervoor zijn twee schuldeisers nodig. Is je klant al failliet verklaard, dan kun je een vordering gespecialiseerd indienen bij de curator. Dit heet ‘indienen ter verificatie’.

Krediettermijn debiteuren

De gemiddelde krediettermijn debiteuren, ook wel debiteurentermijn genoemd, is de gemiddelde tijd voordat je klanten je facturen betalen. Het is niet hetzelfde als de betalingstermijn. De betalingstermijn is de termijn waarbinnen je klant volgens afspraak moet betalen. De werkelijke termijn waarbinnen je het geld op je rekening hebt, wijkt hiervan af. De gemiddelde krediettermijn debiteuren is 30 tot 60 dagen. Je berekent de krediettermijn debiteuren zo:

Gemiddeld debiteurensaldo in een jaar gedeeld door je verkopen op rekening x 365.

Debiteurenfinanciering

Een hoog debiteurensaldo en een lange gemiddelde krediettermijn debiteuren betekenen dat je debiteuren vaak te laat betalen. Dit heeft invloed op je cashflow: je hebt minder geld om je kosten te betalen of te investeren. Naast de mogelijkheden om je klant sneller te laten betalen, kun je het debiteurenbeheer ook uitbesteden. Dit heet debiteurenfinanciering of factoring. Dit brengt extra kosten met zich mee, maar kan de moeite waard zijn omdat het leidt tot een betere cashflow.

Factoring

Factoring is een vorm van krediet waarbij een factoringmaatschappij je openstaande facturen overneemt. Dit kan bij sommige factoringbedrijven al vanaf 1.000 euro. Een ander woord voor factoringmaatschappij is factor. De factor onderzoekt vooraf je kredietwaardigheid. Je ontvangt direct het openstaande bedrag en je betaalt een vergoeding aan de factor. Dit is een percentage van je factuur of van je omzet. De factoringmaatschappij int de rekening bij je klanten. Met factoring verbeter je meteen je liquiditeit. Je hebt geld om direct te besteden.

Reverse factoring

Een vorm van factoring is reverse factoring. De factor onderzoekt de kredietwaardigheid van je klant. Je klant geeft een betaalgarantie af voor facturen die hij goedkeurt. De factor weet zeker dat de klant gaat betalen en schiet het bedrag binnen vijf of tien dagen voor aan jou. Meestal is de factor de financier van je klant. Reverse factoring kan interessant zijn bij grote klanten, zoals supermarkten en energiebedrijven, die normaal gesproken de gemiddelde betaaltermijn sterk overschrijden.

Kredietverzekering of debiteurenverzekering

Kies je voor een kredietverzekering dan keert je verzekeringsmaatschappij het bedrag van de factuur uit als je klant niet kan betalen. Bijvoorbeeld als je klant failliet gaat of surseance van betaling heeft. Een kredietverzekering wordt ook debiteurenverzekering genoemd. Een kredietverzekering is alleen van toepassing als je zakelijke klanten hebt. Je kiest uit verschillende vormen, zoals verzekering per transactie of per debiteur. Je kunt ook je totale omzet verzekeren, de meest uitgebreide verzekering. Doe je vooral zaken met klanten in een bepaald land, dan kun je kiezen voor een kredietverzekering per land.

Verjaringstermijn factuur verlengen

Iedere verzonden factuur heeft een verjaringstermijn. Na de verjaringstermijn hoeft je klant niet meer te betalen. Bij consumenten is de verjaringstermijn voor de aankoop van producten twee jaar. Koopt een consument een dienst of een reis dan is de verjaringstermijn vijf jaar. Bij zakelijke klanten is de verjaringstermijn vijf jaar na afloop van de uiterste betaaldatum. Herinner je jouw klant voor het einde van de verjaringstermijn? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in. Dit heet stuiten.

Debiteurenadministratie bewaren

De bewaartermijn van je (debiteuren)administratie is zeven jaar. Dit geldt voor je papieren- en digitale administratie. In je debiteurenadministratie houd je alle openstaande facturen van je klanten bij. Je bewaart ook je inkoop- en verkoopfacturen. De Belastingdienst heeft op een rij gezet welke gegevens je nog meer moet bewaren.

Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren zijn klanten die hun factuur waarschijnlijk nooit gaan betalen. Je kunt in je administratie een voorziening dubieuze debiteuren aanmaken. Je boekt het factuurbedrag exclusief btw over van de post gewone debiteuren naar de post dubieuze debiteuren.

Oninbare vorderingen

Is het zeker dat je debiteur de factuur niet betaalt of slechts voor een deel, dan valt het bedrag onder oninbare vorderingen. De btw op het factuurbedrag heb je al afgedragen aan de Belastingdienst. Je kunt de btw op een oninbare vordering terugvragen . Een vordering is oninbaar uiterlijk een jaar na de uiterste betaaldatum.