Financiering & geldzaken

Private equity financiering voor mkb'ers

Private equity staat bijna elke dag in de krant. Maar wat is het? En wat kan je er mee als mkb-ondernemer, startup of scaleup? De letterlijke betekenis van private equity is privaat vermogen. Het zijn investeerders die buiten de aandelenbeurs om bedrijven financieren.

Beursgenoteerde bedrijven zoals Shell of ABNAMRO kunnen aandelen uitgeven op de beurs en zo geld ophalen. Als niet-beursgenoteerd bedrijf klop je aan bij een bank, private investeerders of alternatieve financiers. Private investeerders financieren meestal door het kopen van aandelen in je bedrijf. Chocoladeproducent Tony Chocolonely haalde in februari 2020 36 miljoen euro op. In november 2020 is private equity investeerder Parcom samen met supermarktketen Jumbo bezig om de HEMA over te nemen voor een bedrag van rond de 400 miljoen euro. Sommige vormen van private equity bieden al financiering vanaf 50.000 euro.

Actueel: toename buitenlandse investeerders in Nederlandse startups

Met 1,1 miljard euro in de eerste drie kwartalen van 2021 ten opzichte van 690 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar is er meer durfkapitaal beschjkbaar. Het aandeel van vooral Amerikaanse investeerders in Nederlandse startups sinds 2019 steeg van 10% naar 55%. Het aandeel van Nederlandse fondsen daalde van 62% in 2019 naar 19% in 2021 (bron: KPMG). De combinatie van private en overheidsinvesteerders spreidt het risico voor financiers.

Risico

Private equity is een verzamelnaam voor verschillende financieringsvormen. Het is risicodragend vermogen. Dat is geld dat via uitgifte van aandelen in een onderneming zit. Aandelen kunnen meer of minder waard worden. Dat risico is voor de financier die aandeelhouder is.

Rendement

Tegenover het risico staat een beloning. Een private equity investeerder of private equity fonds wil je bedrijf laten groeien zodat het meer waard wordt. Na een aantal jaren verkoopt de private equity financier zijn aandelen voor een hoger bedrag. Dat is het verdienmodel van private equity.

Vormen van private equity

Business angels

Een business angel is iemand die alleen of samen met anderen zakelijk vanaf 50.000 euro investeert in ondernemingen. Omdat hij zelf ondernemer is of was, kan hij jou met raad en daad bijstaan. Een business angel heet ook informele investeerder of angel investor. Via Nederlandse en internationale netwerken vind je business angels.

Venture Capital

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds of participatiemaatschappij gericht op risicovolle investeringen in startende, innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Een venture capital fonds investeert vanaf 200.000 euro. Venture capital heet ook wel durfkapitaal. Veel venture capital fondsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) richten zich op een sector of branche.

Seed Business Angel fonds

Een Seed Business Angel fonds is een speciaal venture capital fonds. De helft van het geld komt van private investeerders en de andere helft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo’n fonds richt zich op innovatieve starters, die maximaal 5 jaar bestaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt een overzicht per sector.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, beleggingsfondsen en banken. Het geld zit in een fonds met tientallen of honderden miljoenen euro's. Met dat fonds investeert de participatiemaatschappij minimaal 250.000 euro tot miljoenen euro's in kansrijke bedrijven.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is een door een provincie gefinancierde participatiemaatschappij. ROM’s financieren vanaf 50.000 euro.

Wanneer biedt private equity kansen?

Private equity is een mogelijkheid bij:

  • de start van innovatieve ondernemingen met een relatief hoog risico (startups)
  • groei van niet-beursgenoteerde ondernemingen via bijvoorbeeld een overname of internationalisering
  • een Management Buy Out (MBO): het zittende management koopt het bedrijf of een onderdeel verzelfstandigt
  • een Management Buy In (MBI): nieuw management van buiten het bedrijf koopt het bedrijf
  • overbruggingsfinanciering
  • bedrijfsverkoop

Voordeel

Je krijgt niet alleen geld. Het private equity fonds of investeringsfonds zet actief zijn netwerk, kennis en ondernemerservaring in voor de groei van je bedrijf.

Nadeel

De financier krijgt in ruil voor aandelen medezeggenschap over de onderneming. Dat kan tot veranderingen in organisatiestructuur, strategie, management en medewerkers leiden.

Aanvraag voorbereiden

Gebruik als hulpmiddel bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag een ondernemingsplan, jaarcijfers en het Business Model Canvas.

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Verder oriënteren op financiering? Bekijk het overzicht met vormen van alternatieve financiering.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage
Financiering