Selecteer je financieringsvorm: een stroomschema

Ga je bedrijfsprocessen digitaliseren of automatiseren? Dan heb je vaak specifieke software of hardware nodig. De aanschaf daarvan kost geld. Misschien heb je eigen spaargeld of maak je gebruik van een subsidie. Als je daarna meer geld nodig hebt, biedt een bedrijfsfinanciering uitkomst. Je vergroot de kans op toezegging van zo’n financiering als je vooraf een passende financieringsvorm selecteert. Houd bij je keuze rekening met een aantal criteria zoals de hoogte van het bedrag, soort investering, looptijd en situatie van je bedrijf.

Extra geld organiseren voor je bedrijf doe je stapsgewijs. Onderzoek eerst of je binnen je bedrijf financiële ruimte kunt vinden. Kijk daarna of je gebruik kunt maken van subsidies en regelingen. Hiermee kun je je externe financieringsbehoefte verlagen. Levert dit onvoldoende op? Ga dan aan de slag met externe financiering. Volg de stappen van het stroomschema.

Dit stroomschema is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Het biedt je een overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden. Onder de afbeelding leggen we uit wat de begrippen en situaties in het stroomschema betekenen.

Stroomschema financiering

Je begint met eigen middelen. Heb je meer geld nodig? Kijk naar subsidies en regelingen. Heb je nog meer geld nodig? Kijk naar externe financiering. Je kunt de financiering op verschillende manieren selecteren:

 • Hoeveel geld heb je nodig? Selecteer via bedrag.
 • Waarvoor heb je geld nodig? Selecteer via bestemming.
 • Hoe lang heb je geld nodig? Selecteer via looptijd.
 • Wat is de situatie in je bedrijf? Selecteer via situatie.

Wil je zeggenschap weggeven? Zo nee, kies dan voor vreemd vermogen: lening of krediet. Zo ja, kies dan voor extern eigen vermogen: verkoop aandelen.

Stroomschema selecteer je financieringsvorm

Eigen middelen

Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Zoals het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kun je fiscale regelingen toepassen en kosten besparen via bootstrapping, een soort 'roeien met de riemen die je hebt'. Je kunt ook eigen (spaar)geld in je bedrijf steken. Heb je meer geld nodig? Kijk dan naar subsidies en regelingen.

Subsidies en regelingen

Naast eigen middelen zijn er subsidies en regelingen. Een subsidie of regeling is er in verschillende vormen, zoals een gift, fiscaal voordeel, krediet, lening of borgstelling, prijsvraag, samenwerkingsprogramma of uitkering. Leveren subsidies en regelingen je onvoldoende op? Onderzoek dan de mogelijkheden voor externe financiering.

Externe financiering

Aan de hand van je antwoorden op deze vragen selecteer je passende vormen van externe financiering:

 1. Hoeveel geld heb je nodig?
 2. Waarvoor heb je geld nodig?
 3. Hoe lang heb je geld nodig?
 4. Wat is de situatie van je bedrijf?
 5. Geef je wel of geen zeggenschap weg?

Bij elke vraag krijg je een toelichting. In het antwoord staan verschillende vormen van financiering.

1. Hoeveel geld heb je nodig?

Financiers richten zich vaak op een doelgroep. Elke doelgroep heeft een maximaal bedrag dat zij kan lenen. Er zijn financiers die relatief kleine en ook grote bedragen financieren. Bijvoorbeeld banken. Anderen richten zich op relatief kleine bedragen zoals bijvoorbeeld Qredits met microkrediet tot 50.000 euro en mkb-kredieten tot 250.000 euro.

Hoogte van het bedrag*
 • Tot 50.000 euro

  Bank, Bbz (startend ondernemer), crowdfunding, familie of vrienden, factoring, leasing, leverancierskrediet, microkrediet, online krediet.
   
 • Van 50.000 tot 250.000 euro

  Bank, Bbz (gevestigd ondernemer), business angel, crowdfunding, factoring, familie of vrienden, kredietunie, leasing, leverancierskrediet, MKB-krediet, online krediet, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).
   
 • Van 250.000 tot 1 miljoen euro

  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, leasing, online krediet, private debt fonds, Venture Capital fonds.
   
 • Van 1 miljoen tot 2,5 miljoen euro

  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, leasing, mkb-beurs, online krediet, private debt fonds.
   
 • Vanaf 2,5 miljoen euro

  Bank, leasing, mkb-beurs, participatiemaatschappij, private debt fonds.
   
 • Vanaf 5 miljoen euro

  Bank, effectenbeurs, leasing, mkb-beurs, private debt fonds.
   

* De bedragen zijn schattingen. In de praktijk kan een financier van de grensbedragen afwijken.
 

2. Waarvoor heb je geld nodig?

Je kunt geld aan verschillende doelen uitgeven. Werkkapitaal gebruik je voor het betalen van het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Bedrijfsmiddelen zoals machines, auto’s en inventaris heb je nodig om je diensten en producten te leveren. Of je hebt geld nodig voor het ontwikkelen van een nieuwe innovatieve dienst of product. Deze financiers passen bij je verschillende financieringsbehoeften:

 • Werkkapitaal

  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, kredietunie, microkrediet, mkb-beurs, MKB-krediet, online krediet, private debt fonds.
   
 • Bedrijfsmiddelen

  Bank, business angel, leasing, crowdfunding, kredietunie, microkrediet, mkb-beurs, MKB-krediet, private debt fonds.
   
 • Innovatie en productontwikkeling

  Business angel, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM), subsidies en overheidsregelingen, venture capital fonds.

3. Hoelang heb je geld nodig?

Hoelang je financiering loopt of binnen welke periode je de lening moet terugbetalen, hangt af van de financiersvorm die je nodig hebt. Bij werkkapitaal is de looptijd korter dan één jaar. De looptijd van financiering van bedrijfsmiddelen loopt gelijk met de duur van het gebruik ervan. Financiering van een bedrijfspand is langlopend. Lees voor meer informatie ook verderop de alinea over zeggenschap, eigen vermogen en vreemd vermogen.

 • Korte looptijd (maximaal één jaar, werkkapitaal)

  Factoring, flexibel krediet, leverancierskrediet, online krediet, rekening-courant, voorschot pinautomaat.
   
 • Middellange looptijd (ca. één tot vijf jaar, bedrijfsmiddelen, verbouwing, risicokapitaal via aandelen)

  Bank, business angel, familie en vrienden, kredietunie, leasing, mkb-beurs, MKB-krediet, microkrediet, online krediet, private debt fonds, financiers eigen vermogen via aandelen.
   
 • Lange looptijd (langer dan vijf jaar, onroerend goed, risicokapitaal via aandelen)

  Bank, hypothecair krediet (Qredits), hypotheekaanbieders, financiers eigen vermogen via aandelen.

4. Wat is de situatie van je bedrijf?

Afhankelijk van de fase of situatie waarin je bedrijf zit zijn er meer of minder financieringsmogelijkheden. Als startend ondernemer heb je nog geen geschiedenis. Dit beperkt de opties. Als je groeit met je bedrijf zijn er meer financiers die interesse hebben. Lees meer over externe financiering voor jouw bedrijfssituatie:

5. Geef je wel of geen zeggenschap weg?

Extern eigen vermogen

Zo werkt het als je 'ja' zegt tegen zeggenschap weggeven en extern eigen vermogen.

Extern eigen vermogen betekent dat er aandelen van je bedrijf in het bezit komen van anderen. Dit vermogen financier je door het uitgeven van aandelen. Dit kan alleen als de rechtsvorm van je bedrijf een besloten vennootschap (bv) is. Bij een bv worden externe aandeelhouders dan mede-eigenaar van je onderneming. Je verkoopt op deze manier een deel van je bedrijf. Hiermee krijgen aandeelhouders zeggenschap, worden mede-eigenaar en krijgen winstrecht. Financiers, die aandelen kunnen kopen in jouw onderneming zijn: familie en vrienden, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM). Stel dat je je aandelen wilt terugkopen, is het de vraag of en wanneer dat lukt en tegen welke prijs.

Vreemd vermogen

Zo werkt het als je 'nee' zegt tegen weggeven van zeggenschap.

Je wilt vreemd vermogen aantrekken zoals een lening of krediet. Je weet dan precies wat je moet betalen en wanneer je de lening hebt afgelost. Vreemd vermogen bestaat uit de schulden van je bedrijf aan externe financiers. Vreemd vermogen bestaat uit kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

 • Kort vreemd vermogen: schulden die je binnen één jaar terugbetaalt. Kort vreemd vermogen is vooral nodig voor het bekostigen van werkkapitaal: voorraad, debiteuren en onderhanden werk. Voorbeelden van kort vreemd vermogen zijn rekening-courantkrediet bij een bank, factoring en leverancierskrediet.
 • Lang vreemd vermogen: schulden met een terugbetalingstermijn langer dan één jaar. Lang vreemd vermogen is nodig om bedrijfsmiddelen te kopen. Die heb je nodig om producten te maken of diensten te leveren. Denk aan machines, computers, inventaris of vastgoed. Er zijn veel financiers, die vreemd vermogen verstrekken, zoals: familie en vrienden, business angels, banken, Qredits, crowdfunding, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen, kredietunies, beurzen, private debt fondsen, leveranciers en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Stapelfinanciering of financieringsmix

Bij stapelfinanciering of een financieringsmix combineer je meerdere financieringsvormen om tot een totaalbedrag te komen. En je koppelt de juiste financieringsvorm aan het soort investering. Sommige financiers combineren ook verschillende soorten investeringen zoals bijvoorbeeld werkkapitaal en bedrijfsmiddelen.

Financiering regelen

Aanvraag voorbereiden

Gebruik als hulpmiddel bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag een ondernemingsplan, jaarcijfers en het Business Model Canvas. Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing  krijg je sneller een positief antwoord op je financieringsaanvraag. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Vergroot je succes

Bekijk de criteria van financiers voordat je een aanvraag indient. Pas eventueel vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een criterium.