Importeren

Biologische producten importeren

Steeds meer consumenten kiezen voor biologische producten. Wil jij hierop inspelen door biologische levensmiddelen of grondstoffen uit het buitenland te halen? Dan krijg je te maken met certificeringseisen. Jouw klant moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat het product écht biologisch is.

Produceer, verwerk, verpak, importeer, verhandel of sla je biologische producten op? Dan moet je volgens Europese wetgeving gecertificeerd zijn. Deze certificeringsplicht geldt ook voor bedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) die werken met biologische producten. Ook krijg je te maken met nationale wetgeving. 

Certificatieplicht

Verkoop je vanuit een fysieke winkel of marktkraam rechtstreeks verpakte producten aan eindconsumenten? Dan ben je van certificering uitgezonderd. Als winkel mag je in dat geval niet je eigen merk of naam op het product (laten) drukken. 

Heb je een groothandel of sla je producten aan huis op of in een citybox? Dan geldt wel certificeringsplicht. En webwinkels hebben onder voorwaarden een certificatieplicht. Ieder EU-land kent één of meerdere controle-organisaties voor certificering van biologische producten. In Nederland zorgt Skal Biocontrole voor controle en certificering.

Certificering van je bedrijf

Voor de certificering van je bedrijf heb je een kwaliteitsplan of –handboek nodig. In dit plan beschrijf je onder andere belangrijke processen, de daarbij behorende risicoanalyses, procedures bijvoorbeeld rondom traceerbaarheid. En de afhandeling en registratie van klachten.

Certificering van je producten

Je hebt ook goedkeuring nodig voor de biologische producten die je produceert of verhandelt. Hiervoor moet je de producten registreren bij Skal. Koop je als handelaar kant-en-klare producten aan binnen de EU? En vallen deze producten onder certificering en aanduiding van de leverancier? Voor die producten heb je geen registratieplicht. Je mag dan ook niet je eigen merk/naam op de productetiketten zetten.

Importeren uit landen buiten de EU

Importeer je biologische producten of grondstoffen uit niet-EU landen (derde landen)? Dan gelden aanvullende voorwaarden:
  • Je koopt het product in een erkend derde land. Deze landen kennen gelijkwaardige certificeringseisen voor biologische producten als de EU. Of je koopt het product in een ander derde land. De buitenlandse leverancier (exporteur) in dat andere derde land moet dan wel gecertificeerd zijn door een erkend controleorgaan.
  • Bij invoer heb je een controlecertificaat nodig, namelijk het Certificaat voor Invoer. De Engelse benaming is 'Certificate of Inspection for import of products from organic production’ (afgekort: e-COI). Met dit certificaat toon je aan dat de producten gecertificeerd zijn door een erkende instantie. Je vraagt het certificaat via Trade Control and Expert System (TRACES) aan bij de certificerende instantie van de buitenlandse leverancier (exporteur).
  • Je controleert de fysieke importzending op merktekens voor traceerbaarheid, benamingen en biologische verwijzing en op hoeveelheden. Ook beoordeel je het controlecertificaat (e-COI).

Andere aandachtspunten bij importeren

Naast de specifieke eisen voor biologische producten krijg je ook te maken met andere regels en aandachtspunten als je producten wil importeren uit het buitenland. Benieuwd welke dat zijn? Lees dan het stappenplan ‘Importeren in 14 stappen’.

Skal Biocontrole geeft informatie over het importeren van biologische producten, de certificeringseisen en de Europese en nationale wetgeving.

Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage