Biologische producten importeren

Steeds meer consumenten kiezen voor biologisch eten. Wil je hierop inspelen en biologische levensmiddelen of grondstoffen importeren? Dan heb je een Skal-certificering nodig. Zo bewijs je aan je klant dat het product écht biologisch is.

Produceer, verwerk, verpak, importeer, verhandel of sla je biologische producten op? Dan heb je volgens Europese wetgeving een certificatieplicht. In dit artikel lees je de regels voor het importeren van biologische producten.

Certificatieplicht

Je hebt een certificatieplicht als je biologische producten importeert. Deze plicht is er niet voor voorverpakte biologische producten die je uit een ander EU-land importeert en via je winkelpand of marktkraam verkoopt aan consumenten. Zet je op deze producten je bedrijfsnaam, merknaam of bedrijfsgegevens? Of verkoop je ook onverpakte biologische producten of heb je nog andere activiteiten? Dan geldt wel een certificatieplicht. Gebruik de certificatie-checker zodat je weet of je jouw verkooppunt moet aanmelden voor certificatie.

Duurzaam ondernemen? Controleer het keurmerk

De populariteit van duurzaamheidskeurmerken groeit. Steeds meer klanten willen weten wat de invloed van producten is op mens, milieu of dier. Met een betrouwbaar keurmerk verschil je ook nog van je concurrent.

Je hebt een registratieplicht als je verkoopt via een webwinkel. En onder voorwaarden heb je dan ook een certificatieplicht. Ieder EU-land heeft één of meer controle-organisaties voor certificering van biologische producten. In Nederland zorgt Skal Biocontrole voor controle en certificering.

Certificering van je bedrijf

Voor de certificering van je bedrijf heb je een kwaliteitsplan of –handboek nodig. In dit plan beschrijf je de activiteiten van je bedrijf. Je zet hier ook de procedures van traceerbaarheid van je producten in. En hoe je klachten registreert en afhandelt.

Certificering van je producten

Behalve een certificatieplicht voor je bedrijf heb je voor biologische producten soms een registratieplicht. Productregistratie is bijvoorbeeld nodig voor biologische producten die je importeert uit landen buiten de EU. Of voor producten die je verkoopt onder je eigen bedrijfsnaam of merknaam.

Importeren uit EU-landen

In de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je biologische producten of grondstoffen importeert uit een andere lidstaat. De producten aangeven voor invoer bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Koop je producten van een leverancier in een ander EU-land dan krijg je meestal een factuur met 0% btw.  De leverancier heeft dan wel je btw-identificatienummer nodig.

Over de aankoop bereken je Nederlandse btw. Deze btw geef je op in je btw-aangifte. Meestal mag je deze btw in dezelfde aangifte als voorbelasting aftrekken. Het Nederlandse btw-tarief voor biologische levensmiddelen is 9%. Voor dranken met meer dan 0,5% alcohol geldt 21% btw.

Andere regels bij importeren

Bestudeer behalve de speciale eisen voor biologische producten ook de regels voor alle levensmiddelen. Lees het stappenplan importeren voor meer informatie over producten importeren.

Importeren uit landen buiten de EU

Importeer je biologische producten of grondstoffen uit een land buiten de EU? Dan doe je een invoeraangifte bij de douane. Landen buiten de EU noem je ‘derde landen’. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur de invoeraangifte voor je. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten ze de verschuldigde invoerrechten en btw voor. Je hebt ook een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer gebruik je bij activiteiten met de douane.

Verder heb je te maken met deze voorwaarden:

  • Je importeert het product uit een zogeheten erkend derde land. 
    Deze landen hebben gelijkwaardige certificeringseisen voor biologische producten als de EU. Een overzicht met landen vind je in bijlage III van de Europese wet voor de invoer van biologische producten uit derde landen. 

  • Je importeert het product uit een ander derde land. 
    Het product moet dan gecertificeerd zijn door een erkend controleorgaan

  • Bij invoer heb je een controlecertificaat nodig, het Certificaat voor Invoer. De Engelse benaming is 'Certificate of Inspection for import of products from organic production’. Afgekort is dit e-COI. Met dit certificaat bewijs je de certificering van je producten door een erkende instantie. Je vraagt het certificaat aan via Trade Control and Expert System (TRACES)bij de certificerende instantie van de buitenlandse leverancier.
  • Veel levensmiddelen moeten bij invoer van buiten de EU gekeurd worden op voedselveiligheid. Dit komt vaak voor bij levensmiddelen van dierlijke oorsprong, groenten, fruit en producten met dierlijke en plantaardige materialen. Organisaties als de NVWA en KCB doen deze controles bij invoer. Je meldt de importzending vooraf aan met een GGB. Dit is een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst. Je kunt hiervoor het beste op tijd een douane-expediteur inschakelen. 
  • Je controleert de fysieke importzending op merktekens voor traceerbaarheid, benamingen en biologische verwijzing en op hoeveelheden. Ook beoordeel je het controlecertificaat (e-COI).

De Europese Commissie geeft ook informatie over het invoeren van biologische producten uit derde landen.