Biologische producten importeren

Steeds meer consumenten kiezen voor biologisch eten. Wil je hierop inspelen en biologische levensmiddelen of grondstoffen uit het buitenland halen? Dan heb je een Skal-certificering nodig. Je klant moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat het product écht biologisch is.

Produceer, verwerk, verpak, importeer, verhandel of sla je biologische producten op? Dan moet je volgens Europese wetgeving gecertificeerd zijn. Deze certificeringsplicht geldt ook voor bedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) die werken met biologische producten. Ook krijg je te maken met nationale wetgeving. 

Certificatieplicht

Importeer je met je bedrijf biologische producten dan heb je een certificatieplicht. Een uitzondering geldt als je voorverpakte biologische producten importeert uit een ander EU-land en deze producten via een fysieke winkel of marktkraam verkoopt aan consumenten. Voorzie je deze voorverpakte producten van je bedrijfsnaam, merknaam of bedrijfsgegevens? Of verkoop je via je winkel of marktkraam ook onverpakte biologische producten of heb je nog andere activiteiten? Dan geldt wel een certificatieplicht. Gebruik de certificatie-checker zodat je weet of je jouw verkooppunt moet aanmelden voor certificatie.

Verkoop je via een webwinkel dan heb je een registratieplicht en onder voorwaarden aanvullend een certificatieplicht. Ieder EU-land kent één of meer controle-organisaties voor certificering van biologische producten. In Nederland zorgt Skal Biocontrole voor controle en certificering.

Certificering van je bedrijf

Voor de certificering van je bedrijf heb je een kwaliteitsplan of –handboek nodig. In dit plan beschrijf je onder andere belangrijke processen, de daarbij behorende risicoanalyses, procedures bijvoorbeeld rondom traceerbaarheid. En de afhandeling en registratie van klachten.

Certificering van je producten

Naast een certificatieplicht voor je bedrijf moet je in sommige gevallen je biologische producten registreren bij Skal. Productregistratie is bijvoorbeeld verplicht voor biologische producten die je importeert uit landen buiten de Europese Unie. Of voor producten die je inkoopt in het buitenland en voorziet van je bedrijfsnaam of merknaam.

Duurzaam ondernemen? Check het keurmerk

De populariteit van duurzaamheidskeurmerken groeit. Steeds meer klanten willen weten wat de invloed is op mens, milieu of dier. Met een betrouwbaar keurmerk onderscheid je jezelf bovendien van je concurrent.

Importeren uit landen buiten de EU

Als je biologische producten of grondstoffen importeert uit niet-EU landen (derde landen), gelden aanvullende voorwaarden:

  • Je importeert het product uit een erkend derde land. Deze landen kennen gelijkwaardige certificeringseisen voor biologische producten als de EU. Een overzicht van deze landen vind je in bijlage III van de Europese wet voor de invoer van biologische producten uit derde landen. Of je importeert het product uit een ander derde land. Het product moet dan wel gecertificeerd zijn door een erkend controleorgaan.
  • Bij invoer heb je een controlecertificaat nodig, namelijk het Certificaat voor Invoer. De Engelse benaming is 'Certificate of Inspection for import of products from organic production’. Afgekort is dit e-COI. Met dit certificaat toon je aan dat de producten gecertificeerd zijn door een erkende instantie. Je vraagt het certificaat via Trade Control and Expert System (TRACES) aan bij de certificerende instantie van de buitenlandse leverancier (exporteur).
  • Je controleert de fysieke importzending op merktekens voor traceerbaarheid, benamingen en biologische verwijzing en op hoeveelheden. Ook beoordeel je het controlecertificaat (e-COI).

De Europese Commissie geeft ook informatie over het invoeren van biologische producten uit derde landen.

Andere aandachtspunten bij importeren

Verdiep je naast de specifieke eisen voor biologische producten in de regels die voor alle levensmiddelen gelden. Wil je meer weten over het importeren van producten? Lees dan het stappenplan importeren.