Veilig zakendoen

Zeker zakendoen met het Handelsregister

KVK legt van iedere onderneming en andere rechtspersonen vast wat de handelsnaam is, op welke adres hij gevestigd is en wie bijvoorbeeld tekenbevoegd en aansprakelijk is. Je kunt deze bedrijfsgegevens 24/7 opvragen. Om het je makkelijk te maken is onderstaande checklist beschikbaar. Maak er gebruik van. Weten met wie je zakendoet, is een belangrijke manier om fraude te voorkomen. Controleer de gegevens van je zakenpartner daarom regelmatig in het Handelsregister.

Checklist Handelsregister

1. Staat mijn klant of leverancier ingeschreven?

Check hiervoor het Handelsregister. Zoek naar de bedrijfsnaam van je klant en weet direct of je klant staat ingeschreven, onder welk inschrijfnummer en op welk adres. Ga je een schriftelijk overeenkomst aan? Let dan goed op dat in het contract de juiste naam en rechtsvorm van jouw klant vermeld staat. Een verkeerde naam of spelling kan grote gevolgen hebben in het geval van eventuele claims.

In het Handelsregister kunnen gegevens worden voorzien van een aantekening “in onderzoek”. Dit doet KVK wanneer er twijfels zijn over de juistheid van een bepaald gegeven, bijvoorbeeld het vestigingsadres. KVK stelt dan een onderzoek in en gaat eventuele onjuistheden herstellen. Gedurende het onderzoek blijft de registratie in het Handelsregister ongewijzigd. Echter door de aantekening “in onderzoek” kun je niet zonder meer afgaan op de juistheid van de registratie.

2. Hoe weet ik of mijn zakenpartner failliet is?

Check hiervoor het Handelsregister. Heb je het bedrijf gevonden, klik dan op ‘Bestel nu’. In het volgende scherm kun je bij ‘status’ zien of het bedrijf failliet is, in surseance verkeert of schuldsanering heeft, als de onderneming geen rechtspersoon is. In deze gevallen kan het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Voor de financiële afwikkeling wordt bij een faillissement een curator benoemd, bij surseance en schuldsanering wordt een bewindvoerder aangewezen. De status wordt alleen weergegeven als een bedrijf failliet is, in surseance verkeert of schuldsanering heeft.

3. Met welke persoon doe ik zaken; wie is de eigenaar en wie is bevoegd?

Check voor eigenaren, vennoten, bestuurders en/of gevolmachtigden het uittreksel Handelsregister. In het uittreksel vind je ook andere actuele bedrijfsgegevens zoals adres, bedrijfsactiviteiten, aantal werkzame personen en oprichtingsdatum.

4. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van mijn zakenpartner?

De rechtsvorm van het bedrijf van je zakenpartner bepaalt de aansprakelijkheid. Op het uittreksel Handelsregister zie je wat de rechtsvorm is.

5. Welke historische gegevens van mijn klant vind ik in het Handelsregister?

KVK heeft informatie over:

  • De wijzigingen in de belangrijkste gegevens van de gehele onderneming (zowel hoofd- als eventuele nevenvestigingen);
  • De tekenbevoegdheid van functionarissen op een bepaald moment;
  • Alle voormalige adressen, handelsnamen, functionarissen, rechtsvormen en bedrijfsomschrijvingen;
  • Een eventueel faillissement van je klant in het verleden.

Deze historie informatie kun je opvragen. Voor informatie over faillissement kun je ook het insolventieregister raadplegen.

6. Hoe staat mijn zakenpartner er financieel voor?

Bepaalde rechtsvormen zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening te deponeren. Een jaarrekening geeft inzicht in financiële ontwikkeling, kredietwaardigheid en financiële positie van een onderneming. Als je zakenpartner de jaarrekening heeft gedeponeerd kun je deze bestellen.

7. Heeft mijn klant voldaan aan zijn deponeringsplicht?

Je kunt een overzicht bestellen van de documenten die een rechtspersoon bij KVK heeft gedeponeerd.

8. Kan ik de algemene voorwaarden raadplegen?

Ondernemers hebben de mogelijkheid om hun algemene voorwaarden bij KVK of de Rechtbank te deponeren. Algemene voorwaarden geven informatie over bijvoorbeeld de condities waaronder producten en diensten geleverd worden. Als je klant de algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij KVK kun je deze bestellen.

9. Hoe ziet de structuur van het concern van mijn zakenpartner er uit?

Concernrelaties geven inzicht in wie tekenbevoegd is, wie aansprakelijk is en wie eigenaar is. Dit is alleen inzichtelijk voor rechtspersonen. Deze gegevens kun je opvragen.

10. Wie zijn de uiteindelijk belanghebbende van mijn klant of zakenpartner?

In het KVK uittreksel UBO-register zie je wie de uiteindelijke belanghebbende is van de klant/zakenpartner/organisatie. Dit helpt je om beter geïnformeerd te besluiten met wie je zaken doet.

Bedrijfsprofiel

Wil je in één keer alle beschikbare informatie over jouw zakenrelatie opvragen? Dat kan. Het bedrijfsprofiel toont het uittreksel Handelsregister, de historie, deponeringen en – indien beschikbaar- ook jaarrekeningen en concernrelaties.

Continu op de hoogte

Blijf automatisch op de hoogte van relevante wijzigingen in het Handelsregister. Zoals adres- en bestuurswijzigingen, surseance of faillissement. Of andere zaken die voor jou van belang zijn. Hiervoor neem je een mutatieabonnement.

Buitenlandse handelsrelatie checken

Een buitenlandse handelsrelatie zoek je op via een buitenlands register.

Meldingen over registraties

Kloppen de gegevens van andere bedrijven in het Handelsregister niet volgens jou? Je kunt dat eenvoudig via een formulier aan ons doorgeven. Hiermee help je het Handelsregister actueel te houden.

Eigen gegevens actueel houden

Andere bedrijven kijken ook naar jouw gegevens. Je bent verplicht het Handelsregister actueel te houden en wijzigingen door te geven. Dat biedt zekerheid aan de mensen met wie je zaken doet. Wil je weten hoe je staat ingeschreven? Check hiervoor het Handelsregister.

Slachtoffer van fraude?

Vermoed je dat je slachtoffer bent van fraude? Doe aangifte bij de politie en meld het ook bij de Fraudehelpdesk.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over de maatregelen die je kunt nemen en het herkennen van bedrijfsfraudeurs en internetcriminelen? Lees alles over fraude.
Jan van der Beek

Als KVK-adviseur informeer ik ondernemers over (duurzame) bedrijfshuisvesting, fraudepreventie en wet- en regelgeving. Ik heb kennis van data-analyse en een brede belangstelling voor regionale economische ontwikkelingen.

InspiratiePage