Check financiële positie zakenrelatie via jaarrekening

Sta je op het punt een overeenkomst te sluiten met een nieuwe zakenpartner? Zorg dan dat je op de hoogte bent van de financiële positie van het bedrijf. In het KVK Handelsregister kun je van ondernemingen van een rechtspersoon, zoals bv, nv of coöperatie, de jaarrekening opvragen. Hoe meer je weet over je zakenpartner, hoe beter je diens betrouwbaarheid kunt inschatten. Zo verklein je bijvoorbeeld de kans dat je zakenrelatie je factuur niet kan betalen.

De jaarrekening geeft inzicht in hoe een bedrijf er financieel voor staat. Ook aanbieders van bedrijfsinformatie, banken en verzekeringsmaatschappijen gebruiken deze openbare jaarcijfers voor hun krediet- en risicoanalyses. Accountant Wilfried Geurts legt uit hoe je uit een jaarrekening opmaakt hoe je zakenpartner er financieel voor staat.

Jaarrekening opvragen

Je vraagt een gedeponeerde jaarrekening online bij KVK aan. Iedereen kan deze financiële informatie opvragen. 

Inzicht in bedrijven

Ondernemingen van een rechtspersoon, zoals bv, nv en coöperatie, moeten ieder jaar op tijd hun jaarrekening inleveren bij KVK. Dat heet deponeren. De uiterlijke deponeringstermijn verschilt per type rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Jaarrekeningen dragen bij aan een transparantere economie. Niet alleen zakenrelaties vragen elkaars jaarrekeningen op. Ook andere partijen zoals banken, kredietverstrekkers of brancheonderzoekers gebruiken jaarrekeningen om inzicht in bedrijven te krijgen. Het niet of niet tijdig deponeren is een economisch delict, waarvoor je een boete kunt krijgen.

Groter bedrijf, meer informatie

Hoe groter het bedrijf, hoe meer informatie er in een jaarrekening staat. Kleinere bedrijven deponeren jaarlijks een beperkte balans met een toelichting op hoe de balans is opgesteld. Grotere bedrijven publiceren ook een jaarverslag ofwel bestuursverslag, een winst- en verliesrekening en een accountantsverklaring. Beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen deponeren niet bij KVK. Deze bedrijven moeten hun financieel verslag binnen vier maanden na het boekjaar publiceren en deponeren bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Betrouwbaarheid

Waar een jaarrekening precies uit moet bestaan, lees je in de criteria. KVK controleert of een gedeponeerde jaarrekening correct is vastgesteld. KVK controleert niet op inhoud, dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Je bent dus afhankelijk van de informatie die het bedrijf over zichzelf geeft. Grotere bedrijven zijn verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een accountant. Het bedrijf moet de jaarrekening tijdig meesturen bij de aangifte vennootschapsbelasting. Op basis van de jaarrekening berekent KVK zogenoemde ‘financiële kengetallen’, zoals liquiditeit en solvabiliteit.  Deze kengetallen tonen of een onderneming voldoende middelen heeft om aankopen te betalen.

Jaarrekening lezen

Wilfried Geurts is accountant bij ZAAM Accountants en Adviseurs in Limmen. Hij leest voor zijn werk veel jaarrekeningen en begeleidt bedrijven die hun jaarrekening bij KVK moeten deponeren. Geurts licht toe wat je in een jaarrekening leest. “De meeste bedrijven zijn klein van omvang en deponeren een balans met beperkte informatie. Hierin vind je informatie over de bezittingen, schulden en het eigen vermogen. Maar de financiële waarde van die posten staat er vaak niet in.” Je weet dus niet wat bijvoorbeeld iemands bedrijfsvoorraad op dat moment waard is.

Toch is er een manier om ook van kleinere bedrijven een beter financieel beeld te krijgen: “Door verschillende boekjaren naast elkaar te leggen, zie je hoe een onderneming zich de afgelopen jaren financieel heeft ontwikkeld. Sommige bedrijven deponeren pas op het allerlaatste moment, om te voorkomen dat bijvoorbeeld concurrenten de financiële informatie van het bedrijf eerder kunnen inzien.”

Geen jaarrekening beschikbaar?

Het deponeren van een jaarrekening is verplicht. Toch zijn er rechtspersonen die dit niet tijdig of helemaal niet doen. Geurts vertelt wat er dan aan de hand kan zijn. “Dat een jaarrekening niet of later komt, kan liggen aan bijvoorbeeld ziekte, een bedrijfsovername of vertraging bij de boekhouder. Maar als dit een aantal jaren achter elkaar gebeurt, is het bedrijf misschien ook bij andere afspraken onzorgvuldig.”

Meer bedrijfsinformatie

Naast jaarrekeningen kun je in het KVK Handelsregister ook andere bedrijfsgegevens opvragen, zoals wie aansprakelijk en tekenbevoegd zijn. Zo controleer je met wie je zakendoet. Alle bedrijven en rechtspersonen in Nederland staan in het KVK Handelsregister. Via het Centraal Insolventieregister van de Rechtbanken, zie je welke bedrijven in faillissement of in surseance verkeren.

Vragen?

Met het KVK Adviesteam kun je sparren, bijvoorbeeld over geldzaken of financiering. Neem voor specifieke vragen telefonisch contact met ons op: 088 585 2222. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.