Zicht op je belastingzaken met de tarieven van 2023

Elk jaar gelden nieuwe belastingtarieven. Dus ook in 2023. Er zijn nieuwe grensbedragen en de heffingskortingen zijn aangepast. Je vindt hier een overzicht van diverse belastingtarieven in 2023. Gebruik ze voor je financiële planning en belastingzaken.

Ga je belastingaangifte doen over 2022? Bekijk dan de belastingtarieven in 2022.

Omzetbelasting (btw)

Omzetbelasting of btw is de belasting die je betaalt over je omzet. Het standaard btw-tarief is 21%. Je brengt de btw in rekening aan je klant. De door jou betaalde btw op kosten en investeringen mag je terugvragen. Het verschil draag je af aan de Belastingdienst, meestal per kwartaal.

Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. Lees er meer over op de site van de Belastingdienst.

Heb je per kalenderjaar minder dan 20.000 euro omzet? Dan kun je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Je brengt dan geen btw meer in rekening aan je klanten, maar kunt ook geen betaalde btw verrekenen. Laat je adviseren door je boekhouder, accountant of belastingadviseur over de vraag of deze regeling voor jou interessant is.

De inkomstenbelasting

Over je persoonlijk inkomen betaal je inkomstenbelasting (IB). Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap is er de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Je verlaagt hiermee de belastbare winst uit je bedrijf en betaalt zo minder belasting.

Ondernemersaftrek 2023

Voldoe je aan het urencriterium van 1.225 in het bedrijf gewerkte uren? Dan kom je als zelfstandige in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de zelfstandigenaftrek van 5.030 euro in 2023. Dat was 6.310 euro in 2022. Dit bedrag wordt de komende jaren verder afgebouwd tot 900 euro in 2027.

Is je belastbaar inkomen 73.071 euro of meer? Dan kun je de persoonlijke aftrekposten niet meer tegen het tarief in de hoogste belastingschijf in aftrek brengen. Het maximale tarief voor aftrek is dit jaar beperkt tot 36,93%. In 2022 was dat nog 40%. Dit geldt voor de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, persoonsgebonden aftrek en betaalde hypotheekrente. Als je de aangifte invult, wordt het tarief automatisch berekend. De aftrekbeperking geldt niet voor uitgaven voor lijfrenten binnen de jaar- en reserveringsruimte.

Mkb-winstvrijstelling 2023

Over de winst die na aftrek van de ondernemersaftrek overblijft, mag je 14% mkb-winstvrijstelling in mindering brengen. Ook hiervoor geldt een maximaal aftrekpercentage van 36,93%.

Tarief inkomstenbelasting

Box 1: Inkomen uit arbeid

In box 1 wordt je inkomen uit arbied in twee schijven belast. Winst uit onderneming valt hier ook onder. De belastingschijven 20223 zijn:

InkomenBelastingpercentage
tot € 73.07136,93% (37,07% in 2022)
vanaf € 73.07149,50% (ongewijzigd)

Voor AOW-gerechtigden geldt een tarief van 19,03% tot 37.149 euro (38.703 euro als je voor 1946 geboren bent).

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

Heb je, samen met je fiscale partner, minimaal 5% van de aandelen of winstbewijzen in een vennootschap of stemrecht in een coöperatie? Dan heb je een aanmerkelijk belang. De winst die je uit aanmerkelijk belang ontvangt, wordt in box 2 van de inkomstenbelasting belast met een aanmerkelijk belang tarief van 26,90%. Bij de winstuitkering aan jou heeft de onderneming al 15% dividendbelasting ingehouden. Deze tarieven zijn gelijk aan 2022. Deze betaalde dividendbelasting gaat van de door jou berekende belasting in box 2 af. Je betaalt effectief dus 11,9% belasting in box 2.

Box 3: Inkomen uit vermogen

Vermogen, zoals spaargeld of een tweede woning, is belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Per persoon geldt een heffingsvrij vermogen van 57.000 euro. Dat is de box 3-vrijstelling 2023. 

Over de berekening van (fictieve) rendementen was in de afgelopen jaren veel discussie. Vanaf 2023 geldt de Overbruggingswet Box 3. Deze wet geeft een nieuwe berekeningswijze voor het bepalen van het voordeel uit sparen en beleggen. Deze berekening gaat uit van de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen. Het veronderstelde rendement wordt achteraf vastgesteld en sluit zo beter aan bij de realiteit.

Over het veronderstelde rendement betaal je 32% belasting. In 2022 was dat 31%.

Heffingskortingen 2023

Je trekt van de berekende inkomstenbelasting in de 3 boxen de heffingskortingen af. Voor welke heffingskortingen je in aanmerking komt, hangt af van je persoonlijke situatie en inkomen.

Type kortingBedrag
Algemene heffingskorting 2023, voor iedere belastingplichtige.Tot AOW-leeftijd maximaal € 3.070 (€ 2.874 in 2022)
De algemene heffingskorting wordt vanaf een inkomen van € 22.661 met 6,095% van het meerdere afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 73.031 is de algemene heffingskorting € 0,00.
Arbeidskorting 2023, voor iedereen met inkomen uit arbeid.Tot AOW-leeftijd maximaal € 5.052 (€ 4.260 in 2022)
De arbeidskorting wordt vanaf een inkomen van € 37.697 met 6,51% van het meerdere afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 115.301 is de arbeidskorting € 0,00.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2023, voor de ouder van een kind tot 12 jaar, met een inkomen van minimaal € 5.547, zonder fiscale partner of met een lager arbeidsinkomen dan de fiscale partner.maximaal € 2.694 (€ 2.534 in 2022)
Bij een arbeidsinkomen vanaf € 5.547 is de korting: 11,45% x (arbeidsinkomen - € 5.547).
Ouderenkorting 2023, voor belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd en met een verzamelinkomen tot € 40.888.maximaal € 1.835 (€ 1.726 in 2022)
Bij een verzamelinkomen vanaf € 40.888 wordt de ouderenkorting afgebouwd met 15% van (verzamelinkomen - € 40.888).
Alleenstaandeouderenkorting 2023, voor de AOW-gerechtigden met een AOW-uitkering voor alleenstaanden.€ 478 (€ 449 in 2022)
Jonggehandicaptenkorting 2022, voor personen met een Wajonguitkering die niet in aanmerking komen voor een ouderenkorting.€ 771 (€ 771 in 2022)
Heffingskorting 2023 voor groen beleggingen.0,7% van het saldo groene beleggingen. Maximaal over € 65.072 per persoon.

Vennootschapsbelasting 2023

Onderneem je in een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv)? Dan betaalt de rechtspersoon vennootschapsbelasting over de winst.

WinstBelastingpercentage
tot € 200.000 (was tot € 395.000 in 2022)19% (was 15% in 2022)
vanaf € 200.000 (was vanaf € 395.000 in 2022)25,8% (gelijk aan 2022)

Dividendbelasting 2023

De winst na vennootschapsbelasting kun je in de onderneming houden. Keert de onderneming het als dividend uit aan de aandeelhouders? Dan moet de onderneming 15% dividendbelasting inhouden. Is de aandeelhouder een andere rechtspersoon met minimaal 5% van de aandelen? Dan geldt de deelnemingsvrijstelling en is dividendbelasting betalen niet nodig.