De dga en werknemersverzekeringen

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) werk je voor een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een bv of nv. Ben je dan werknemer en val je onder de verplichte werknemersverzekeringen ww, zw en wia? UWV en de Belastingdienst beoordelen op verzoek je situatie.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Betekenis dga

Als dga ben je statutair bestuurder van een rechtspersoon. Dit kan staan in de akte van oprichting. Of de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen benoemde je. Een groot percentage van de aandelen met stemrecht (of alle aandelen) is in jouw bezit.

De rechtspersoon is Nederlands: een bv of een nv. Of buitenlands zoals een GmbH of een Ltd. Je werkt in Nederland. Maar het kan ook zo zijn dat je als dga in het buitenland werkt maar toch in Nederland verplicht verzekerd bent.

Je bent geen dga als je eigenaar bent van een eenmanszaak of als je firmant bent in een vof.

Werknemers verplicht verzekerd

Wil je weten of je onder de verplichte verzekeringen valt? Houd dan als eerste rekening met de hoofdregel: werknemers vallen onder de verplichte werknemersverzekeringen. Een dga heeft een dienstbetrekking bij de rechtspersoon als er sprake is van arbeid, loon en gezag. En is dus werknemer. De rechtspersoon draagt premies af voor zw, ww en wia. Hiermee ben je verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Werk je via een persoonlijke holding voor de werkmaatschappij met een overeenkomst van opdracht (managementovereenkomst)? Ook dan kun je een dienstbetrekking hebben en kun je vallen onder de verplichte werknemersverzekeringen.

Dga niet verplicht verzekerd

Ben je volgens de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 een dga? Dan wordt dit niet gezien als dienstbetrekking. En word je uitgesloten van de verplichte verzekeringen.

Beoordeling door UWV

Kom je er zelf niet uit? Vraag dan bij UWV duidelijkheid over je verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Via telefoonnummer 088 898 92 94 informeer je hoe je een Beschikking inzake verzekeringsplicht aanvraagt. 

De rechtspersoon kan voor jou ook een Beschikking inzake verzekeringsplicht aanvragen. Dat moet bij de Belastingdienst van de regio waar het bedrijf onder valt. UWV en de Belastingdienst gebruiken dezelfde toetsingscriteria bij het bepalen of een persoon wel of niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling letten UWV of Belastingdienst op een aantal onderdelen:

  • De zeggenschap die je hebt over je ontslag. Heb je bijvoorbeeld een minderheidsaandeel en geen zeggenschap over je ontslag? Dan kan het zijn dat je onder de verplichte verzekeringen valt. Wil je dit niet? Overleg dan met je notaris. Een rechtspersoon kan aandelen uitgeven met speciale rechten, bijvoorbeeld letteraandelen. Leg vast dat alleen de houder van die aandelen kan beslissen over je ontslag.
  • De inhoud van je managementovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst of adviseringsovereenkomst. Dit zijn overeenkomsten van opdracht. Bij voorkeur staan er geen elementen in van een arbeidsovereenkomst. Denk aan de gezagsverhouding. Schakel een juridisch adviseur in als je een overeenkomst van opdracht wilt opstellen.

Zelf verzekeringen regelen

Val je niet onder de verplichte werknemersverzekeringen? Dan beslis je zelf of je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Je kunt je ook aansluiten bij een schenkkring. Een schenkkring is een groep zzp’ers die elkaar financieel steunt met schenkingen bij ziekte. De maximale periode voor schenkingen is twee jaar. UWV biedt een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een beginnende dga.

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Verzekeren tegen ziekte is niet nodig. De rechtspersoon betaalt het loon of de managementvergoeding door als je ziek bent. Een werkloosheidsverzekering afsluiten is niet mogelijk.