Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting bepaal je hoe je bedrijfsmiddelen en andere investeringen financiert. Dit kan met eigen of vreemd vermogen of een combinatie van beide. Je maakt je financieringsbegroting in drie stappen.

Ga je aan de slag met je financieringsbegroting? Maak dan ook een investeringsbegroting. Daarin staan alle kosten voor bedrijfsmiddelen op een rij. Het berekende totaalbedrag gebruik je in je financieringsbegroting. Zo reken je uit hoe je geld voor bedrijfsmiddelen en investeringen bij elkaar gaat krijgen. De financieringsbegroting is onderdeel van het financiële plan.

Financieringsbegroting in drie stappen

1. Eigen vermogen

Bereken eerst de hoogte van je eigen vermogen. Eigen vermogen is geld dat je zelf inbrengt in je bedrijf, zoals spaargeld. Of het zijn bedrijfsmiddelen die je al hebt aangeschaft, zoals een bedrijfsauto of een computer. Bij een financieringsaanvraag tellen ook de achtergestelde leningen mee als eigen vermogen. Een achtergestelde lening is bijvoorbeeld een lening van familie of vrienden.

Let op: Start je met meerdere ondernemers een vennootschap onder firma (vof)? Dan tel je de inbreng van elke vennoot bij elkaar op. Bij een besloten vennootschap (bv) is de inleg van alle aandeelhouders het eigen vermogen.

2. Vreemd vermogen of schulden vaststellen

Stel de hoogte van het vreemd vermogen vast. Vreemd vermogen is geld dat je van zakelijke partijen leent, bijvoorbeeld van leveranciers of banken.

Vreemd vermogen leen je en is daarom een schuld. Je hebt kortlopende schulden en langlopende schulden. De grens tussen deze twee ligt bij een jaar. Kortlopende schulden zijn bijvoorbeeld leverancierskrediet, rekening-courantkrediet en belastingen die je moet betalen. Langlopende schulden zijn bijvoorbeeld een lening voor de inventaris of een hypotheek.

3. Solvabiliteit

Bereken de solvabiliteit. Solvabiliteit is de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen dat je nodig hebt voor je bedrijf. Dus, hoeveel vermogen heb je zelf al en hoeveel heb je in totaal nodig? Zo maak je duidelijk in welke mate je bedrijf schulden op lange termijn kan betalen. Een financier eist dat een startende ondernemer ook eigen vermogen inbrengt. Meestal is dat minstens 30%. In bepaalde branches zoals horeca kan dat oplopen tot 50%. Bij een goed doordacht plan maakt een financier soms een uitzondering en financiert 100%. Dan is eigen vermogen niet nodig.

Voorbeeld financieringsbegroting

OnderdeelBedragen in euro's
Eigen vermogen 
Spaargeld8.000
Achtergestelde lening van familie7.000
Inbreng eigen auto10.000
Vreemd vermogen kort
Rekening courant5.000
Leverancierskrediet2.000
Vreemd vermogen lang
Lening bank15.000
TOTAAL47.000

Financieel plan maken: investerings- en financieringsbegroting

Schakel hulp in

Wil je hulp bij het opstellen van je financieringsbegroting? Schakel een boekhouder of accountant in via NOAB of NBA.