Stap 3 - Voorbereiding UBO-opgave

Wie zijn de UBO's van je organisatie en wat heb je nodig?

In een cv, vof, maatschap, EESV of rederij kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt - op basis van deze belangen - als organisatie zelf welke personen de UBO's zijn.

In de UBO-opgave moet je documenten (in pdf-formaat, max. 9 MB per document) toevoegen waaruit het belang van de UBO's blijkt. Klik op de belangen hieronder om voorbeelden van deze documenten te zien.

Welke documenten en gegevens heb je nog meer nodig van de UBO?

 • voornamen en achternaam
 • BSN
 • als de UBO geen BSN heeft:
  • geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats
  • TIN (Tax Identification Number), als de UBO een TIN heeft
 • nationaliteit
 • woonadres

Bovenstaande gegevens heb je nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO's.


Maak een kopie (pdf) van een geldig identiteitsbewijs van elke UBO

Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. 

Voorwaarden waaraan de kopie moet voldoen:

 • het BSN moet duidelijk te zien zijn
 • kopieer voor- en achterkant
 • kopieer in kleur
 • kopieer op ware grootte
 • de foto mag onherkenbaar gemaakt zijn

Heeft de UBO de Nederlandse en een andere nationaliteit? Dan moet je een Nederlands identiteitsbewijs gebruiken. Als je UBO-gegevens wilt wijzigen of UBO's wilt uitschrijven hoef je geen kopie identiteitsbewijs toe te voegen.

Opgelet

Let op: Alle bestanden die je toevoegt aan de opgave moeten pdf-documenten zijn. De bestanden mogen max. 9 MB per document zijn. De documenten mogen Nederlandstalig of Engelstalig zijn.

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.