Stap 2 - Voorbereiding UBO-opgave

Wie zijn de UBO's van je organisatie en wat heb je nodig?

In een cv, vof, maatschap, EESV of rederij kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt - op basis van deze belangen - als organisatie zelf welke personen de UBO's zijn.

In de UBO-opgave moet je documenten toevoegen waaruit het belang van de UBO's blijkt. Klik op de belangen hieronder om voorbeelden van deze documenten te zien.

Welke gegevens heb je nog meer nodig van de UBO?

 • voornamen en achternaam
 • BSN
 • als de UBO geen BSN heeft:
  • geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats
  • TIN (Tax Identification Number), als de UBO een TIN heeft
 • nationaliteit
 • woonadres

Bovenstaande gegevens heb je nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO's.


Je hebt ook een geldig identiteitsbewijs van de UBO's nodig

Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. Maak een kopie van dit identiteitsbewijs. Heeft één van de UBO's de Nederlandse én een andere nationaliteit? Gebruik dan een Nederlands identiteitsbewijs.


Het gekopieerde identiteitsbewijs moet aan deze voorwaarden voldoen

 • het BSN moet duidelijk te zien zijn
 • kopieer voor- en achterkant
 • kopieer in kleur
 • kopieer op ware grootte
 • alleen de pasfoto mag afgeplakt zijn
 • het identiteitsbewijs mag niet verlopen zijn

Als je UBO-gegevens wilt wijzigen of UBO's wilt uitschrijven hoef je geen kopie identiteitsbewijs toe te voegen.

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.