Een Amerikaanse Delaware Corporation inschrijven

Een Amerikaanse Delaware Corporation met een vestiging in Nederland moet zich inschrijven in het Handelsregister.

Hoe schrijf je de Delaware Corporation in?

Bekijk wie de Delaware Corporation mag inschrijven. Diegene meldt zich persoonlijk bij KVK met een geldige legitimatie. Een functionaris die in het buitenland woont hoeft zich niet persoonlijk te melden, maar kan een aantal documenten meesturen. Bij de inschrijving gebruik je de volgende inschrijfformulieren:

Voor opgaven kunnen de Engelstalig formulieren gebruikt worden. Vrije teksten zoals activiteitenomschrijving et cetera moeten wel in het Nederlands worden opgegeven of in het Engels met vertaling.

Welke documenten heb je verder nodig?

1. Akten om de Delaware Corporation in te schrijven

  • een 'certificate of incorporation' met een registratienummer en datumstempel van de Secretary of State;
  • de 'by-laws';
  • de akte waaruit de benoeming van de directors en van de officers blijkt.

2. Bewijs van registratie van de Delaware Corporation

Is de Delaware Corporation al enige tijd opgericht? Dan heb je een bewijs van registratie nodig van maximaal één maand oud. Met een 'certificate of good standing' van de Division of Corporations Delaware toon je aan dat deze in Delaware geregistreerd is.   

In welke taal?

Deze stukken lever je aan in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. De afschiften moeten authentiek of origineel gewaarmerkt zijn. KVK kan vragen om een document dat de echtheid van de buitenlandse openbare akten bevestigd (een 'apostille').