Exportsubsidie helpt mkb, ‘maar je moet aan de bak’

Je hoeft geen grote jongen te zijn om een subsidie te krijgen voor je exportplannen. Ook kleine mkb’ers komen in aanmerking. Maar, je moet wel stevig in je schoenen staan. Want alleen als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je gebruikmaken van ‘gratis geld’.

Subsidie kan je een flinke duw in de rug geven als je de grens over wilt. In dit artikel wijzen twee experts je de weg in subsidieland.

Gratis geld

‘Subsidie? Gratis geld, dat moet je niet laten liggen.’ Wessel de Vries hoort het regelmatig. Toch is de werkelijkheid genuanceerder, vindt de themaspecialist internationaal ondernemen van het Friese Ynbusiness. “Het zijn mooie regelingen en je ontvangt geld, maar je verbindt je daarmee wel aan een aantal voorwaarden en spelregels. Je moet echt aan de bak. Afspraken nakomen, verantwoording afleggen en zelf investeren in tijd, energie en geld.”

Bert Beverdam, managing consultant bij subsidie-adviesbureau PNO, sluit zich hierbij aan. “Een subsidie aanvragen kan ingewikkeld zijn. Het gaat volgens bepaalde procedures, er zijn deadlines, wetten en regels. Je moet enerzijds juridisch binnen de kaders blijven en anderzijds creatief zijn om met je plannen goed aan te sluiten op de subsidie die je wilt.”

Export doe je er niet even bij

De Vries adviseert om een subsidieaanvraag kritisch en zorgvuldig te overwegen. “Een kleine afwijking van de voorwaarden leidt al snel tot een afwijzing. Maar als je serieus geïnteresseerd bent in exporteren en je jezelf goed voorbereidt, leg een subsidie dan niet zomaar aan de kant als het aanvraagproces ingewikkeld is.”

“Export doe je er niet even bij. Ook mét subsidie valt of staat succes met je eigen inzet en keuzes. Kijk daarom eerst of je bedrijf wel klaar is voor een buitenlands avontuur. Al dan niet geholpen met ‘gratis geld’.”

Klappen van covid

De Vries zag aan het begin van de coronacrisis de interesse in export bij ondernemers sterk dalen. “Ervaren mkb’ers kregen hier en daar klappen terwijl starters hun plannen parkeerden. Nu covid minder op de voorgrond staat , ziet hij weer volop beweging. “Startende exporteurs zijn nu actief geworden.”

Terwijl bezoekjes aan het buitenland weer doorgaan, ziet De Vries ook dat online ontmoetingen blijven. “Dat werkt prima als je een zakenpartner of klant al kent.”
Ook op technisch vlak wordt beeldbellen volgens De Vries meer ingezet. “Vakmensen die voorheen vaker moesten reizen helpen nu op afstand met de installatie of een probleem van grote machines. Bedrijven innoveren op deze manier. Het kan voor veel ondernemers interessant zijn om ook op dit vlak te kijken naar beschikbare subsidies.”

Financiële slagkracht

De internationale handel draait na twee jaar covid weer op volle toeren, maar zorgeloos ondernemen lijkt er voor velen niet bij. Ondernemers kampen met hoge kosten, lange levertijden en een gebrek aan personeel. Voor die specifieke problemen zijn niet direct subsidies beschikbaar. Wel voor het aanboren van nieuwe markten. “Als je bijvoorbeeld een andere markt op wilt omdat je geen zaken meer kan doen in Oekraïne of Rusland, dan kun je steun krijgen vanuit Support International Business (SIB). Binnen die regeling kun je budget aanvragen voor bijvoorbeeld coaching, of voor hulp bij je start op een nieuwe markt.”

Wanneer een ondernemer investeert in een buitenlandse markt is financiële slagkracht belangrijk. Zeker nu ondernemers klappen krijgen, kan een exportsubsidie uitkomst bieden. "De internationale handel trekt weer aan. Er gaan veel goederen de grens over, zij het met hogere transportkosten."

Een exportsubsidie biedt een bedrijf veel voordelen, ervaart De Vries. “Je ontvangt geld en investeert hierdoor minder eigen vermogen. Je loopt hierdoor minder financieel risico. Zo sta je sterker en stijgt daarnaast de kans op een aanvullende lening van je bank. Verder neem je een voorsprong op je concurrent, omdat je bijvoorbeeld de ontwikkelkosten van je product lager kunt houden. Dit zie je terug in je verkoopprijs. Tenslotte vergroot je jouw netwerk door samenwerking met kennisinstituten, overheden, marktpartijen en bedrijven."

Exportsubsidie aanvragen

Het aantal aanvragen van exportsubsidies nam de laatste jaren wat af, weet Bert Beverdam. “Door covid. Reizen was lastiger en daarmee nam interesse voor een nieuwe samenwerking of project in het buitenland af. We zien op dit moment nog geen pieken voor regelingen als Eurostars en DHI, maar ik verwacht wel dat die er komen.”

Door afgebakende budgetten, korte openstellingen en scherpe eisen ziet Beverdam dat een subsidie binnenslepen lastiger wordt. “Een exportsubsidie aanvragen is voor de meeste bedrijven geen standaard bezigheid; daarom kost het bedrijven veel tijd en is de kans van slagen niet altijd even groot. De slaagkans stijgt als bedrijven gebruikmaken van ervaren adviesbureaus. Subsidieverstrekkers kijken met een professionele blik en veel kennis van zaken naar elke aanvraag. Daarom blijft het indienen van een subsidieaanvraag de moeite waard.”

Zelfstandig een exportsubsidie aanvragen kan ook. “Zeker waar het gaat om kleinere bedragen”, zegt De Vries. “Die aanvragen kun je soms in een paar uurtjes regelen.”
Gaat het om grotere bedragen en meer ingewikkelde aanvraagprocedures, dan adviseert De Vries, net als Beverdam, een specialist te betrekken.

Subsidies binnenhalen is voor een bedrijf geen standaard bezigheid

Aan de slag

Met deze tips van Beverdam kunnen mkb-ondernemers direct aan de slag met hun subsidieaanvraag:

  • De verschillende subsidies vind je in dit overzicht van subsidies en regelingen. Op deze lijst staan zowel landelijke als internationale subsidies.
  • Is jouw bedrijf echt een mkb-onderneming? Daar kom je achter als je de mkb-toets invult.
  • Soms is een snelle aanvraag noodzakelijk. Voor sommige subsidiepotjes geldt namelijk ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Of het aantal aanvragen is zo groot dat het budget snel op is. Besteed wel de volle aandacht aan je aanvraag, al heb je haast.
  • Als er geen subsidieregeling van toepassing is, kan een overheid soms toch steun bieden aan ondernemingen. Dit heet de-minimissteun. Hiervoor gelden strikte voorwaarden en een ondernemer ontvangt maximaal 200.000 euro per drie belastingjaren.
  • Controleer vooraf of je eHerkenning nodig hebt voor een subsidieaanvraag. Veel organisaties die een subsidieregeling uitvoeren, gebruiken eHerkenning. Het is veilig en gebruiksvriendelijk.
  • Let op de geldigheidstermijnen van vouchers en regelingen. Geef wijzigingen en verlengingsverzoeken voor je bedrijf op tijd door aan de subsidieverstrekkers.

Zes exportsubsidies

Als je de grens over wilt met je bedrijfsactiviteiten of al internationaal zakendoet helpen deze zes subsidies je verder.

1. Support International Business (SIB)

De regeling Support International Business (SIB) helpt je bij de start als exporteur of wanneer je een nieuwe buitenlandse markt betreedt.

2. Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) geeft je een steuntje in de rug als je zaken wilt doen in het buitenland en financiering zoekt. Deze subsidie geldt voor alle landen behalve DGGF-landen; dit zijn opkomende markten en ontwikkelingslanden. Hiervoor geldt de regeling Dutch Good Growth Fund (DGGF).

3. Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt je met leningen, deelnemingen, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

4. Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI)

De subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI-subsidie) ondersteunt ondernemers die willen investeren in een bedrijf of die mogelijke afnemers willen overtuigen van hun technologie, product of dienst.

5. Subsidie Eurostars

De subsidie Eurostars ondersteunt mkb’ers in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector die samenwerken met partners in andere landen. Voor de subsidie zijn jaarlijks twee inschrijfmomenten.

6. Brexit Adjustment Reserve (BAR)

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) betaalt steun aan bedrijven die geraakt zijn door Brexit. De regeling bestaat uit meerdere onderdelen, bedoeld voor internationale ondernemers en ondernemers in de visserij.