Starten met een marktkraam in Duitsland

Ga je met je marktkraam op warenmarkten in Duitsland staan? Voor de ambulante handel zijn Duitse wetten en regels. Je hebt een vergunning nodig, de Reisegewerbekarte (RGK). Lees meer over deze regels, hoe de belastingen werken en welke organisaties je helpen met informatie en vergunningen.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Bij ambulante handel verkoop je producten aan consumenten op bijvoorbeeld markten, langs openbare wegen of in stadsparken. Als ambulant handelaar verkoop je producten niet vanuit je winkel. Meestal doe je dit vanuit een kraam of verkoopwagen.

Neem voordat je met je marktkraam begint contact op met een Einheitlicher Ansprechpartner (EA). Een EA is een Duits digitaal loket van de overheid. Dit loket vertelt je meer over de eisen in Duitsland. Zo weet je welke stappen je als ambulant handelaar moet zetten voor de verkoop van je producten in Duitsland. 

Reisegewerbekarte (RGK)

Als ambulant handelaar in Duitsland heb je een vergunning voor de ambulante handel nodig, de Reisegewerbekarte (RGK). Deze kaart vraag je aan bij het Gewerbeamt of Ordnungsamt van de Duitse gemeente waar je verkoopt.

Neem je deel aan een vaste markt, zoals een weekmarkt? Vraag dan aan de gemeente of dit een ‘festgesetzter Markt’ is. Dan is een RGK niet nodig. Er zijn  meer uitzonderingen. Je hebt de RGK bijvoorbeeld ook niet nodig als je groenten of fruit van je eigen land verkoopt. 

Het Gewerbeamt of Ordnungsamt vertelt je welke documenten nodig zijn als je een RGK aanvraagt. Het duurt soms zes weken voordat je je kaart ontvangt. De kosten voor de RGK verschillen per gemeente. Dit ligt meestal tussen 150 en 500 euro. De kaart is voor heel Duitsland.

Zorg dat je de RGK tijdens je werk bij je hebt. Werknemers van je bedrijf hebben geen aparte kaart nodig. Ze hebben wel een originele kopie van de RGK nodig als ze direct contact met klanten hebben. Deze kopie vraag je aan bij het Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, de afdeling Veiligheid en Orde. Dit doe je bij de Duitse gemeente waar je op de markt staat.

Standplaats

Als je op een door de gemeente georganiseerde markt staat, krijg je van de marktmeester of Marktleiter een standplaats. Wil je op de openbare weg staan, bijvoorbeeld met een foodtruck, frietwagen of viswagen? Dan heb je een speciale gebruiksvergunning en een ontheffingsvergunning nodig. Een gebruiksvergunning heet ook wel standplaatsvergunning. Duitsers noemen deze vergunningen Sondernutzungserlaubnis, Ausnahmegenehmigung en Standschein. 

Bedrijfsnaam zichtbaar

Zorg dat de naam van je bedrijf duidelijk leesbaar is op of in je marktkraam. Zo weten je klanten met wie ze zakendoen.

Extra regels levensmiddelen

Als je eten bereidt of onverpakte voedingsmiddelen vervoert, heb je kennis van hygiëne en voedselveiligheid nodig. Dit laat je zien met een Gesundheitszeugnis  van het Gesundheitsamt. Dit is een gezondheidscertificaat van de Duitse GGD.

Verkoop je voedingsmiddelen vanuit een verkoopwagen, bijvoorbeeld een foodtruck of frietkraam? Dan controleert het Lebensmittelüberwachungsamt of je wagen aan de gezondheidseisen voldoet. Dit Amt is het Duitse voedselinspectiekantoor. 

Als je vanaf je standplaats alcoholische dranken voor consumptie aanbiedt heb je een Gaststättenerlaubnis nodig, een restaurantvergunning. 

Duitse btw

Je meldt je als ambulant handelaar zonder adres in Duitsland aan bij het Duitse Finanzamtin Kleve. Over je verkopen in Duitsland betaal je Duitse btw via je Duitse btw-aangifte. Btw of omzetbelasting heet in Duitsland Mehrwertsteuer (MwSt) of Umsatzsteuer (USt). Hiervoor heb je een Duits belastingnummer nodig. Dit Steuernummer vraag je aan bij het Finanzamt.

Btw-boekje: Umsatzsteuerheft

Markthandelaren in Duitsland hebben een verplicht btw-boekje. Dit Umsatzsteuerheft neem je altijd mee als je op de markt in Duitsland staat. Hierin houd je bij hoeveel producten je verkoopt. Je vraagt het aan bij het Finanzamt in Kleve. Bij controle van het Finanzamt laat je je Umsatzsteuerheft zien. 

Inkomstenbelasting

Omdat je inkomen verdient in Duitsland heeft dit soms gevolgen voor je belastingen. Ook voor je werknemers. Bel voor informatie met de Nederlandse Belastingdienst, afdeling Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Of laat je ondersteunen door een adviseur met kennis van de Nederlandse en Duitse belastingwet.

A1-verklaring

Werkt één van je medewerkers tijdelijk in Duitsland? Of jijzelf? Dan kun je in Nederland sociaal verzekerd blijven. Dit bewijs je met een A1/certificate of coverage van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) beantwoordt vragen over sociale zekerheid. BDZ is een onderdeel van de SVB.

Duits personeel

Je betaalt premies voor sociale verzekeringen in Duitsland als je Duits personeel aanneemt. De SVB heeft verschillende folders over sociale zekerheid in Duitsland voor zelfstandigen en werknemers. Je betaalt ook loonheffing voor je werknemers in Duitsland. Vraag advies aan een boekhouder of accountant. Dit soort bedrijven helpt je bij de fiscale en arbeidsrechtelijke regels voor Duits personeel.