Starten met een marktkraam in Duitsland

Ga je met je marktkraam op warenmarkten in Duitsland staan? Dan geldt er Duitse wetgeving voor de ambulante handel. In Duitsland heb je voor ambulante handel een vergunning nodig, de Reisegewerbekarte (RGK). Lees met welke regels je rekening moet houden, hoe de belastingen werken en waar je terecht kunt voor informatie en vergunningen.

Bij ambulante handel verkoop je producten aan consumenten op bijvoorbeeld markten, langs openbare wegen, in stadsparken, op andere openbare plekken of op privéterrein. Als ambulant handelaar verkoop je producten niet vanuit een bedrijfsvestiging maar meestal vanuit een kraam of verkoopwagen.

Neem voordat je met je marktkraam begint contact op met een Einheitlicher Ansprechpartner (EA). Een EA is een Duits digitaal overheidsloket dat je informeert over de eisen en stappen die je als ambulant handelaar moet zetten om jouw producten in Duitsland te verkopen.

Reisegewerbekarte (RGK)

Als ambulant handelaar in Duitsland heb je een vergunning voor de ambulante handel nodig, de Reisegewerbekarte (RGK). Deze kaart vraag je aan bij het handelskantoor (Gewerbeamt) of de dienst Openbare Orde (Ordnungsamt) van de Duitse gemeente waar je actief bent.
Neem je deel aan een vaste markt, zoals een weekmarkt? Vraag dan aan de gemeente of het om een ‘festgesetzter Markt’ gaat. In dit geval is een RGK niet nodig. Er gelden meer uitzonderingen. Je hebt de RGK bijvoorbeeld ook niet nodig als je zelfgeteelde groenten of fruit van eigen land verkoopt.

Het Gewerbeamt of Ordnungsamt vertelt je welke documenten je moet indienen als je een RGK aanvraagt. Het kan zes weken duren voordat je jouw kaart ontvangt. De kosten voor de RGK bedragen afhankelijk van de gemeente tussen 150 en 500 euro. De kaart is in heel Duitsland geldig.

Je moet de RGK tijdens je werk bij je hebben. Een aparte kaart voor werknemers van je bedrijf is niet nodig. Medewerkers hebben wel een gewaarmerkte kopie van de RGK nodig als ze direct klantcontact hebben. Deze kopie vraag je aan bij de afdeling Veiligheid en Orde (Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung) van de Duitse gemeente waar je op de markt staat.

Standplaats

Als je op een door de gemeente georganiseerde markt wilt staan, wijst de marktmeester (Marktleiter) je een standplaats toe. Wil je op een openbare weg staan, bijvoorbeeld met een foodtruck, frietwagen of viswagen, dan heb je een speciale gebruiksvergunning (Sondernutzungserlaubnis) ofwel standplaatsvergunning (Standschein), en een ontheffingsvergunning (Ausnahmegenehmigung) nodig.

Bedrijfsnaam zichtbaar

Zorg ervoor dat je bedrijfsnaam duidelijk leesbaar staat geschreven op of in je marktkraam. Zo weten je klanten met wie ze zakendoen.

Extra regels levensmiddelen

Als je eten bereidt of onverpakte voedingsmiddelen vervoert, moet je kennis hebben van hygiëne en voedselveiligheid. Dit toon je aan met een gezondheidscertificaat (Gesundheitszeugnis) van de lokale GGD (Gesundheitsamt).
Verkoop je jouw voedingsmiddelen vanuit een verkoopwagen, bijvoorbeeld een foodtruck of een frietkraam? Dan controleert het lokale voedselinspectiekantoor (Lebensmittelüberwachungsamt) of de inrichting aan de gezondheidseisen voldoet.
Als je ter plekke alcoholische dranken voor consumptie serveert heb je een restaurantvergunning (Gaststättenerlaubnis) nodig.

Duitse btw

Je registreert je als ambulant handelaar zonder Duits zaakadres bij het belastingkantoor (Finanzamt) in Kleve. Over jouw verkopen in Duitsland draag je Duitse btw (Mehrwertsteuer) af via je Duitse btw-aangifte. Hiervoor heb je een Duits belastingnummer (Steuernummer) nodig. Dit belastingnummer vraag je aan bij het Finanzamt.

Btw-boekje: Umsatzsteuerheft

Je moet een btw-boekje (Umsatzsteuerheft) bij je dragen als je op de markt in Duitsland staat. Hierin houd je jouw verkopen bij. Je vraagt het aan bij het Finanzamt in Kleve. Het Finanzamt bepaalt wanneer je jouw Umsatzsteuerheft ter controle moet laten zien.

Inkomstenbelasting

Omdat je inkomen verdient in Duitsland kan dit voor jou fiscale gevolgen hebben. Dit geldt ook voor je eventuele werknemers. Bel voor informatie met de Nederlandse Belastingdienst, afdeling Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Of laat je ondersteunen door een adviseur met kennis van de Nederlandse en de Duitse belastingwetgeving.

A1-verklaring

Wanneer je tijdelijk in Duitsland werkt kun je in Nederland sociaal verzekerd blijven. Dit geldt ook voor je Nederlandse medewerkers. Met een A1/certificate of coverage van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laat je zien dat je sociaal verzekerd bent in Nederland. Het Bureau voor Duitse Zaken (BBZ), een onderdeel van de SVB, beantwoordt vragen over sociale zekerheid.

Duits personeel

Je betaalt premies voor sociale verzekeringen in Duitsland als je Duits personeel aanneemt. De SVB heeft verschillende brochures over de sociale zekerheid in Duitsland voor zelfstandigen en werknemers. Je krijgt ook te maken met loonheffing in Duitsland. Schakel een boekhouder of accountant in die jou helpt bij de fiscale en arbeidsrechtelijke verplichtingen voor Duits personeel.