Start 2023: kansen voor starters in klimaattechnologie

In tijden van recessie komen de echte ondernemers bovendrijven. Serieondernemer en investeerder Janneke Niessen van CapitalT denkt dat vooral starters in klimaattechnologie het goed gaan doen. “Misschien gaan we de klimaatproblemen nu eindelijk serieus aanpakken.” Niessen is een van de zeven experts die een visie geeft op de trends en kansen die zij zien voor 2023.

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

Welke trends zie je op het gebied van starten?

“Tijdens een recessie zie je altijd een paar belangrijke omslagpunten in de maatschappij en in technologie en dat is een goed moment om een bedrijf te starten. Tijdens de vorige recessie zagen we de opkomst van ‘mobiel’ en ontstonden bedrijven als Airbnb. Het fijne aan starten in een recessie is dat je als bedrijf alleen maar kunt groeien. De afgelopen jaren groeiden de bomen tot in de hemel en leek het relatief makkelijk om te starten. Wie nu een bedrijf begint, gelooft echt in wat ‘ie aan het bouwen is. Het is niet per se waar dat het investeringsklimaat nu slecht is. Wij investeren in een heel vroege fase van een startup, omdat we verwachten dat het bedrijf over vijf of tien jaar goed zal zijn. En als je investeert in de lange termijn, maak je altijd cycli mee. Vooral in de latere fase van een bedrijf worden investeerders terughoudender en moet je meer resultaten laten zien. In de vroege fase maakt dat veel minder uit.”

Janneke Niessen

CapitalT

Janneke Niessen is mede-oprichter en partner van CapitalT, serie-ondernemer, investeerder, bestuurslid en pleitbezorger voor diversiteit.

  • 45
  • eerste baan: ondernemer en investeerder
  • Opleiding: Management, Economie en recht
Wie nu een bedrijf begint, gelooft echt in wat ‘ie aan het bouwen is.

Welke kansen zie je voor startende ondernemers?

“Als ik kijk naar ons eigen portfolio, zie ik vooral kansen in bedrijven die zich richten op klimaattechnologie. Dat vind ik hoopgevend. Misschien komt nu de echte kentering en gaan we de klimaatproblemen serieus aanpakken. Deze bedrijven groeien hard en vinden makkelijk investeerders en personeel. Veel werknemers willen tegenwoordig werken voor een bedrijf waar ze iets kunnen doen voor de wereld. Dus voor die bedrijven zie ik het zonnig in. Ook voor ondernemingen die bezig zijn met ‘future work’ zie ik kansen. De manier waarop we werken, verandert erg op dit moment. Die trend is al een paar jaar bezig en ik zie dat die bedrijven succes hebben. Future work heeft veel aspecten, maar voor ons ligt de focus op alles wat met skills te maken heeft: skills meten, reskilling, upskilling en dergelijke. In verband met de krapte op de arbeidsmarkt gaat het niet meer om wat op je cv staat, maar om wat je kan en hoe je talenten op verschillende manieren kunt inzetten.”

Welke bedreigingen zijn er voor starters?

“Wat een kans is, kan ook een bedreiging zijn. Op het gebied van talent liggen ook bedreigingen, namelijk: de enorme schaarste aan talent beperkt je in je groei. Daarnaast vormt het macro-economische klimaat een bedreiging. Zowel consumenten als bedrijven gaan snijden in hun uitgaven. Als bedrijf moet je een echte ‘must have’ zijn in plaats van een ‘nice to have’ om daar goed doorheen te komen. En tot slot bieden de klimaatproblemen kansen voor wie met oplossingen komt, maar zijn de problemen die ontstaan door de klimaatcrisis ook een obstakel voor veel bedrijven.”

Waar moeten startende ondernemers in 2023 rekening mee houden?

“Waar je eigenlijk altijd rekening mee moet houden: dat de wereld snel kan veranderen. Elk jaar kunnen er ontwikkelingen zijn waaraan je je moet aanpassen en een goede ondernemer doet dat ook. Wie had in 2020 de coronacrisis voorspeld? Geen enkel jaar is wat dat betreft een rustig jaar. Natuurlijk zijn er nu ernstige ontwikkelingen op mondiale schaal, maar die kunnen altijd plaatsvinden en daar zul je je aan moeten aanpassen.”

Aan welke trends moeten startende ondernemers (nog) niet meedoen?

“Ik zit veel in de tech-wereld en daar maken ze de trends. Op het gebied van klimaat heb je de voorlopers en de volgers, die pas in actie komen als ze ertoe gedwongen worden. Dat geldt ook op het gebied van diversiteit. Bedrijven die daarin vooroplopen, halen betere resultaten en leveren betere diensten en producten. Uiteindelijk zijn de koplopers de winnaars van de toekomst. Dat zijn heel belangrijke onderwerpen en daar moet je wel in meegaan. Ik zou niet gauw een trend kunnen noemen waar je als ondernemer niet aan mee moet doen. Ik verbaas me wel over een trend die ik zie onder werknemers, namelijk quiet quitting. Dat is als werknemer alleen doen wat strikt noodzakelijk is en je werk puur als je werk zien. Dat is een keuze die je kan maken, maar verwacht dan ook niet dat de kansen jouw kant op komen. Als je vooruit wil komen, moet je laten zien dat je de drive hebt.”

Welke branche of ondernemers moeten we komend jaar in de gaten houden?

“Ik zie komend jaar heel veel groei in climate tech en future work-bedrijven. Een van de snelst groeiende tech-bedrijven is Test Gorilla, een onderneming die bedrijven helpt de juiste werknemers te vinden door te kijken naar vaardigheden in plaats van naar hun cv. Op het gebied van klimaattechnologie verwacht ik veel van Vaayu, dat retailers in real time inzicht geeft in hun CO2-emissies en handvatten aanbiedt om die te verlagen.”

Waarmee kunnen startende ondernemers goed voorbereid het nieuwe jaar in?

“Het is nu heel belangrijk voor startende ondernemers om goed te kijken naar hun ‘runway’: het aantal maanden dat ze nog hebben om naar een bepaald punt te komen. Lange tijd lag de focus erg op groei, nu gaat het erom dat je langer doet met je geld, terwijl je genoeg proofpoints haalt voor de volgende investeringsronden. Wees kostenbewust en denk na waar je je geld aan uitgeeft. Natuurlijk is groeien nog steeds belangrijk, maar doe het weloverwogen.”

2023 wordt het jaar van: doorzettingsvermogen

“Want om een onderneming te beginnen in tijden van dreigende recessie, moet je stevig in je schoenen staan.”