Wat moet ik regelen bij co-creatie?

Kies je voor co-creatie, dan kies je voor samenwerken met klanten, experts, partners en andere betrokkenen. Dat kan veel voordelen opleveren, maar ook problemen veroorzaken. Zorg daarom dat je de juridische zaken goed regelt en afspraken vastlegt. In dit artikel lees je hoe je dat doet.

KVK Krachtmeting

Hoe sterk ben jij in ondernemen? Vergelijk jezelf met anderen

Doe de test

Wat is co-creatie?

Met co-creatie ontwikkel je samen met andere betrokkenen een product of dienst. Bijvoorbeeld met partners, experts, klanten of zelfs concurrenten. Je gaat dus niet alleen aan de slag, maar werkt al vanaf de start samen in een groep. Dat is handig als er bijvoorbeeld meerdere expertises nodig zijn of wanneer je directe input van je klanten wil. Denk bijvoorbeeld aan een app voor je gezondheid. Daarvoor heb je onder andere kennis nodig van ontwikkelaars, voedingsdeskundigen en ontwerpers.

Co-creatie betekent samenwerken op een andere manier dan gebruikelijk. Daar bestaan verschillende modellen voor, zoals de lean start-up methode.

Zo regel je het juridisch

Bij co-creatie wil je de juridische zaken goed geregeld hebben. Van wie zijn bijvoorbeeld het idee, de inkomsten, de schulden of het intellectueel eigendom? Een juridisch adviseur kan je hierbij helpen. Diegene kan samen met jou beoordelen of je de volgende stappen moet nemen:

Geheimhoudingsverklaring

Met een geheimhoudingsverklaring bescherm je je vondst en beperk je de kans op diefstal. Met een zogeheten Non Disclosure Agreemeent (NDA) spreek je af om bepaalde zaken geheim te houden voor mensen buiten de groep. Bij het Benelux Bureau voor intellectueel eigendom vind je meer informatie

Bescherm je idee

Het kan goed van pas komen als je met een wettelijk bewijsmiddel kunt aantonen dat jij vanaf een bepaald moment een idee had. Dit kan met het i-DEPOT. Let op: het is geen intellectueel eigendom. Aan dit i-DEPOT kun je een geheimhoudingsverklaring koppelen.

Bescherm je eigendommen

Je eigendomsrechten kun je beschermen met intellectueel eigendom. Er zijn verschillende manieren. Een technische vinding bescherm je met een patent (octrooi). Met modelrecht bescherm je je ontwerp. En de naam of het logo van je product of bedrijf bescherm je met merkrecht.

Bescherm je bedrijfsgeheimen

Je bedrijfsgeheimen kun je met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (wbb) beschermen. Denk aan je werkprocessen, technische kennis of klantenbestand beschermen tegen diefstal of kopiëren. Bij het verbreken van een geheimhoudingsverklaring is er ook sprake van inbreuk op een bedrijfsgeheim.

Leg afspraken vast

Om succesvol samen te werken, is het verstandig om vooraf goede afspraken te maken. Zo voorkom je ruzie of meningsverschillen in een latere fase. Wil je zeker weten of je alle belangrijke zaken hebt vastgelegd? Laat een jurist of adviseur meekijken.

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is niet verplicht, maar kan verstandig zijn. Bijvoorbeeld om discussies te voorkomen van wie de omzet of het intellectueel eigendom is. Of onder welke voorwaarden samenwerkingspartners kunnen meedoen.

Rechtsvorm

Het kan zijn dat jullie samen een bedrijf willen oprichten. Bekijk welke rechtsvorm voor jullie het beste werkt. Dit hangt onder andere af van hoe je de aansprakelijkheid wilt regelen, hoeveel risico je privé wilt lopen en wat voordelig is voor je belastingaangifte.

Licenties

Met licenseren kan iemand anders tegen betaling gebruik maken van jouw beschermde product of technologie. Of andersom. Lees meer over ondernemen met licenties en ontdek of het iets voor jou is. Bedenk van tevoren wat je in een licentiecontract wilt vastleggen.

Privé-situatie

Het kan zijn dat je partner thuis medeverantwoordelijk is voor jouw bedrijf. Dit hangt niet alleen af van je rechtsvorm, maar ook van de manier waarop je met je partner de zaken hebt vastgelegd. Voorkom problemen achteraf en zet ook afspraken thuis op papier. Werkt je partner mee in het bedrijf? Bekijk welke mogelijkheden je hebt voor een geschikte vergoeding.