Onderhandelen bij bedrijfsverkoop

Je hebt de eerste contacten met een koper gelegd. Daarmee ben je in de volgende stap van je bedrijfsverkoop terecht gekomen: de route van contact naar contract. Die begint met onderhandelen. Onderhandelen is een tactisch en strategisch proces waar beide partijen beter uit willen komen.

Beslis op tijd wie er onderhandelt over de bedrijfsverkoop: jijzelf, je adviseur of gezamenlijk.

Strategisch proces

Bij onderhandelingen is je strategie belangrijk. Zet die voor jezelf goed op een rij en leef je in in die van de koper. De prijs is belangrijk, maar je moet het samen eens worden over de strategische voordelen van de overdracht. Pas daarna is het tijd om dieper de onderhandelingen in te gaan. Geef daarbij zo laat mogelijk het alleenrecht van de onderhandelingen weg aan de potentiële koper. Want je wilt natuurlijk zeker zijn van overeenstemming over de prijs en andere verkoopdoelen.

Wie gaat onderhandelen?

Onderhandelingen gaan er soms hard aan toe. Jij bent vaak als enige emotioneel bij het proces betrokken. Draag daarom de onderhandelingen over aan een ervaren adviseur met speciale kennis. Zit je zelf aan tafel? Kies dan niet de aanval maar wees open en eerlijk. Informeer de koper ook op tijd over de verbeterpunten van je bedrijf. Schrik daarbij de koper niet af. Komt hij later zelf achter deze verbeterpunten? Dan daalt de verkoopprijs of gaat de hele transactie misschien niet door.

Rolverdeling

Maak een duidelijke rolverdeling tussen jezelf, je adviseur en eventueel andere partijen van de 'verkoopzijde'. Spreek met en de strategie en tactiek goed door. Onderhandel op een voor jou gunstige plek en een gunstig tijdstip. Een van de eerste punten die je met elkaar bespreekt, zijn de uitgangspunten die jij en de koper toepassen. Bijvoorbeeld de waarderingsmethode die je gebruikt.

Onderhandelingen afronden met koopcontract

De onderhandelingen tussen jou en de potentiële koper lopen. Een belangrijk onderdeel is het vastleggen van jullie afspraken in een intentieverklaring. Daarna moet de koper nog boekenonderzoek doen. De uitkomst hiervan bepaalt of je nog een keer moet onderhandelen of niet. Als het goed is leiden de onderhandelingen tot overeenstemming. De koper stelt het koopcontract op. Laat je als verkoper bij de bestudering en beoordeling van het contract adviseren door een jurist. Vervolgens betaalt de koper de overnameprijs. Als je een bv verkoopt, vindt de levering van de aandelen plaats door een notariële akte. Als laatste stap meld je de overdracht bij KVK.