Onderhandelen bij bedrijfsverkoop

Je hebt de eerste contacten met een koper gelegd. Daarmee ben je in de volgende stap van je bedrijfsverkoop terecht gekomen: de route van contact naar contract. Die begint met onderhandelen. Onderhandelen is een tactisch en strategisch proces waar beide partijen beter uit willen komen.

Weten waar je aan toe bent?

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf.

Doe de routewijzer

Beslis op tijd wie er onderhandelt over de bedrijfsverkoop: jijzelf, je adviseur of gezamenlijk.

Strategisch proces

Bij onderhandelingen is je strategie belangrijk. Bedenk die voor jezelf en leef je daarbij in in die van de koper. De prijs is belangrijk, maar je moet het samen eens worden over de strategische voordelen van de overdracht. Daarna kun je dieper de onderhandelingen in gaan. Geef daarbij zo laat mogelijk het alleenrecht van de onderhandelingen weg aan de potentiële koper. Want je wil natuurlijk zeker zijn van overeenstemming over de prijs en andere verkoopdoelen.

Wie gaat onderhandelen?

Onderhandelingen gaan er soms hard aan toe. Je bent vaak als enige emotioneel bij het proces betrokken. Als je het fijner vindt, kun je de onderhandelingen door een ervaren adviseur laten doen. Zit je zelf aan tafel? Kies dan niet de aanval maar wees open en eerlijk. Informeer de koper ook op tijd over de verbeterpunten van je bedrijf. Schrik daarbij de koper niet af. Komt hij later zelf achter deze verbeterpunten? Dan daalt de verkoopprijs of gaat de hele transactie misschien niet door.

Rolverdeling

Maak een duidelijke rolverdeling tussen jezelf, je adviseur en eventueel andere partijen van de 'verkoopkant'. Spreek met hen de strategie en tactiek goed door. Onderhandel op een voor jou gunstige plek en een gunstig tijdstip. Een van de eerste punten die je met elkaar bespreekt, zijn de uitgangspunten van jou en die van de koper. Bijvoorbeeld de waarderingsmethode die je gebruikt.

Onderhandelingen afronden met koopcontract

De onderhandelingen tussen jou en de potentiële koper lopen. Een belangrijk onderdeel is het vastleggen van jullie afspraken in een intentieverklaring. Daarna moet de koper nog boekenonderzoek doen. De uitkomst hiervan bepaalt of je nog een keer moet onderhandelen of niet. Als het goed is leiden de onderhandelingen tot overeenstemming. De koper stelt het koopcontract op. Laat je als verkoper bij de bestudering en beoordeling van het contract adviseren door een jurist. Vervolgens betaalt de koper de overnameprijs. Als je een bv verkoopt, gebeurt de levering van de aandelen met een notariële akte. Als laatste stap meld je de overdracht bij KVK.