Hulp inzetten bij bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsoverdracht zijn vaak meerdere adviseurs betrokken. Ieder vanuit een eigen specialisme. Misschien heb of ken je al een adviseur vanuit je netwerk. Zoek je een adviseur op een bepaald kennisgebied? Kijk dan op de site van de verschillende beroepsverenigingen.

Weten waar je aan toe bent?

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf.

Doe de routewijzer

Adviseur bedrijfsoverdracht

Een adviseur bedrijfsoverdracht begeleidt als regisseur het overdrachtsproces. De adviseur is een tussenpersoon en schakelt als dat nodig is andere specialisten in. Je vindt een adviseur via de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Accountant, boekhouder of administrateur

Een accountant, boekhouder of adminstrateur heeft kennis van jaarrekeningen en balansen. Ze helpen je met het verzamelen van financiële informatie over het bedrijf dat je wilt overnemen. Soms zijn de ook een regisseur in het overdrachtsproces. Zoek een accountant via de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Of zoek een boekhouder of administrateur via de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).

Belastingadviseur

Een belastingadviseur geeft je advies bij de fiscale voorbereiding en fiscale afwikkeling van de bedrijfsoverdracht. Je kunt terecht bij het Register Belastingadviseurs (RB) of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Jurist

Bij een bedrijfsoverdracht kun je ook hulp inschakelen van een jurist. Die onderzoekt en adviseert je over contractuele verplichtingen. De jurist maakt juridische documenten. Bijvoorbeeld de geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring, koopovereenkomst en verkoopovereenkomst. Een jurist vind je via de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) of de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Notaris

Een notaris verzorgt de aandelenoverdracht van een bv en nv. En adviseert over erf- en familierecht. Je vindt een notaris via de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Waarderingdeskundige

Wil je de waarde van je bedrijf weten? Schakel dan een waarderingsdeskundige in. Die waardeert het bedrijf en adviseert over waardecreatie. Je vindt een waarderingsdeskundige via het Nederlands Instituut Registervaluators (NIRV).

Taxateur

Een taxateur waardeert de inventaris en voorraad van een bedrijf die op een andere manier wordt verkocht dan via een bedrijfsoverdracht. Via de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken kun je een taxateur vinden.

Mediator

Een mediator begeleidt bij conflicten als een neutrale derde. De mediator verzorgt de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen zodat ze tot een gezamenlijk gedragen besluit komen. Een mediator vind je via de Mediators Federatie Nederland (MfN).

Financieel planner

Een financieel plannen helpt je bij het in kaart brengen van je financiële situatie. En kan je ook helpen bij het plannen van je financiële toekomst. Via de Federatie Financieel Planners (FFP) kun je een financieel planner vinden.

Estateplanner

Een estateplanner adviseert je over het fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Dit onderwerp kan spelen bij bedrijfsoverdracht. Je vindt een estateplannen via de Vereniging van Estateplanners in het Notariaat (EPN).

Meer informatie over bedrijfsverkoop

Bekijk de KVK Gids voor bedrijfsverkoop of ga naar Je bedrijf verkopen in zes stappen.

Wil je een bedrijf overnemen?

Lees meer over een bedrijf starten door bedrijfsovername.