Nieuwe wetten en regels voor zzp’ers vanaf 1 juli 2023

Tussen juli en december 2023 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo komt er een verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes. Een incassobureau moet een vergunning hebben. En zorgverleners moeten medische gegevens online uitwisselen.

De nieuwe wetten en wetswijzigingen voor zzp’ers:

Vanaf 1 juli 2023

Verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes (1 juli 2023)

Verkoop je eten en drinken voor gebruik onderweg of om af te halen? Het is straks verboden plastic wegwerpbekers en plastic voedselverpakkingen gratis mee te geven. Je moet je klant voor plastic wegwerpverpakkingen laten betalen, bovenop de prijs voor bijvoorbeeld de koffie of maaltijd. Je bepaalt zelf hoeveel je klant betaalt. Je mag 100% papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen wél gratis meegeven.

Incassobureau moet vergunning hebben (1 juli 2023*)

Heb je een incassobureau? Dan krijg je te maken met strengere kwaliteitseisen. Je hebt straks een vergunning nodig om incassodiensten te mogen aanbieden. Dat staat in de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Er geldt een overgangstermijn van één jaar, waarin je zonder vergunning incassowerkzaamheden mag uitvoeren.

*De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Zorgverleners moeten medische gegevens online delen (1 juli 2023)

Ben je zorgverlener? Per 1 juli 2023 gaat de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) in. Deze wet verplicht zorgverleners om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Die verplichting moet fouten voorkomen en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren. De komende jaren maken zorgverleners en -aanbieders afspraken over het uitvoeren van de nieuwe wet. De eerste verplichting gaat waarschijnlijk halverwege 2024 in: de huisarts is vanaf dan verplicht om recepten elektronisch te versturen naar de apotheek.

Slimme tachograaf type 2 verplicht op vrachtwagens (21 augustus 2023)

Werk je in de transportsector? Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1
Vervangingsplicht in stappen

Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1

Nieuwe wetten en regels 2024

Met Omgevingswet sneller vergunning ruimtelijk project (1 januari 2024)

Wil je een vergunning aanvragen voor je bedrijf? Bijvoorbeeld voor een bouwproject of het ombouwen van een garage tot bedrijfsruimte? Met de nieuwe Omgevingswet kun je sneller en makkelijker een vergunning aanvragen. Je doet één aanvraag bij één loket en krijgt één besluit. En in plaats van zesentwintig weken krijg je meestal binnen acht weken duidelijkheid over je aanvraag. Ingang van deze wet is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024.

Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 januari 2024*)

Werk je in de bouw? De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet de kwaliteit in de bouw verbeteren en de positie van de consument en zakelijke klant beschermen. Je bent als bouwer straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te huren. Daarnaast verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken: als aannemer blijf je ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken die een klant na het moment van de oplevering ontdekt. Dit geldt niet als deze gebreken niet jouw schuld zijn. De Wkb gaat tegelijk in met de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Veiligheidscoördinator bij bouw en sloopwerkzaamheden (1 januari 2024)

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden is vanaf 1 januari 2024 een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving verplicht. Dat staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De coördinator zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen op de bouwplaats om ongelukken te voorkomen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat tegelijk in met de Omgevingswet, op 1 januari 2024.

Ondernemersplein

Op Ondernemersplein.nl vind je nieuwe wetten en wetswijzigingen die voor alle ondernemers belangrijk zijn.

Zo komt een wet tot stand

Een nieuwe wet begint met een wetsvoorstel. Ministers bedenken zo’n voorstel en sturen het naar de Tweede Kamer. Als het door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel aannemen of afwijzen. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, ondertekent de Koning de wet en publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

In een nieuwe wet staat op welke datum die ingaat. Of er staat in de wet dat de overheid de ingangsdatum later bekendmaakt in een officieel bericht, een Koninklijk Besluit (KB). De ingangsdatum van een wet of wetswijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Het wetgevingstraject bestaat uit veel stappen. Hierdoor kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Ook wisselingen van Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden kunnen van invloed zijn op de ingangsdatum van een wet of wijziging. Als het kabinet demissionair is, handelt het alleen lopende zaken af en neemt het geen grote besluiten.

Toezicht en handhaving wetten

In Nederland zorgen verschillende instanties voor het toezicht en de handhaving van wetten.

Toezichthouders

Er zijn verschillende toezichthouders die controleren of iedereen zich aan de wet houdt. Voorbeelden hiervan zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Handhavingsorganisaties

Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zorgen er op verschillende manieren voor dat mensen en organisaties zich aan de regels houden. Denk aan het uitvoeren van een controle of voorlichting en advies.

Sancties

Als iemand een wet overtreedt, kunnen handhavingsorganisaties sancties opleggen. Dit varieert van een boete tot een gevangenisstraf. De hoogte van de sanctie hangt af van de ernst van de overtreding.

Ontdek hoe je bedrijf ervoor staat

Check met de MKB Diagnosetool hoe jouw bedrijf presteert en maak onderbouwd keuzes voor je volgende stap. Je krijgt in 10 minuten onder meer inzicht in de waarde van je bedrijf, je financiële gezondheid en je online zichtbaarheid. De tool is geschikt voor zowel ZZP als MKB.