Nieuwe wetten en regels voor zzp’ers vanaf 1 juli 2023

Tussen juli en december 2023 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo is er een verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes. Voor kinderopvangorganisaties is het Besluit kwaliteit kinderopvang gewijzigd. En zorgverleners moeten medische gegevens online uitwisselen.

De nieuwe wetten en wetswijzigingen voor zzp’ers:

Vanaf 1 juli 2023

Verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes (1 juli 2023)

Verkoop je eten en drinken voor gebruik onderweg of om af te halen? Het is verboden plastic wegwerpbekers en plastic voedselverpakkingen gratis mee te geven. Je moet je klant voor plastic wegwerpverpakkingen laten betalen, bovenop de prijs voor bijvoorbeeld de koffie of maaltijd. Je bepaalt zelf hoeveel je klant betaalt. Je mag 100% papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen wél gratis meegeven.

Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang (1 juli 2023)

Heb je een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Op 1 juli 2023 is de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium gewijzigd. De nieuwe regels sluiten beter aan bij de praktijk. Vanaf 1 juli mag je per dag 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR) en mag je tijdelijk afwijken van het vaste gezichtencriterium. Bijvoorbeeld bij ziekte of verlof van 1 of meerdere vaste gezichten.

Periode minnelijk traject korter (1 juli 2023)

Heb je schulden en kun je die niet meer betalen? Dan kun je gebruikmaken van een schuldenregeling zoals het minnelijk traject. Je maakt dan zelf of via een schuldhulpverlener afspraken met je schuldeiser(s) over wat je wél kunt betalen. Je betaalt tijdens een vastgestelde periode zoveel mogelijk terug aan je schuldeisers. De terugbetalingsperiode was 36 maanden. Per 1 juli is dit gewijzigd in 18 maanden en ben je sneller van je schulden af.

Periode schuldsanering korter (1 juli 2023)

Heb je schulden en lukt het minnelijk traject niet? Dan kun je bij de rechtbank vragen of je gebruik kunt maken van het Wsnp-traject. Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Als de rechter je toelaat tot de Wsnp maakt de rechtbank een saneringsplan. In dit plan staat het bedrag dat je terug moet betalen. Tot voor kort moest je dat in drie jaar doen. Per 1 juli is dit gewijzigd in 18 maanden. Na een Wsnp-traject ben je schuldenvrij.

Belastingrente omhoog

Heb je je belastingaangifte te laat of verkeerd gedaan? Dan betaal je belastingrente aan de Belastingdienst. Deze rente gaat omhoog van 4% naar 6%. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inkomsten- en omzetbelasting. Andersom kan ook: als de Belastingdienst er te lang over doet om de aanslag op te leggen, ontvang je belastingrente. Ook die rente is gestegen naar 6%.

Zorgverleners moeten medische gegevens online delen (1 juli 2023)

Ben je zorgverlener? Per 1 juli 2023 is de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz)ingegaan. Deze wet verplicht zorgverleners om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Die verplichting moet fouten voorkomen en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren. De komende jaren maken zorgverleners en -aanbieders afspraken over het uitvoeren van de nieuwe wet. De eerste verplichting gaat waarschijnlijk halverwege 2024in: de huisarts is vanaf dan verplicht om recepten elektronisch te versturen naar de apotheek.

Slimme tachograaf type 2 verplicht op vrachtwagens (21 augustus 2023)

Werk je in de transportsector? Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1
Vervangingsplicht in stappen

Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1

Ondernemersplein

Op Ondernemersplein.nl vind jenieuwe wetten en wetswijzigingendie voor alle ondernemers belangrijk zijn.

Zo komt een wet tot stand

Een nieuwe wet begint met een wetsvoorstel. Ministers bedenken zo’n voorstel en sturen het naar de Tweede Kamer. Als het door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel aannemen of afwijzen. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, ondertekent de Koning de wet en publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

In een nieuwe wet staat op welke datum die ingaat. Of er staat in de wet dat de overheid de ingangsdatum later bekendmaakt in een officieel bericht, een Koninklijk Besluit (KB). De ingangsdatum van een wet of wetswijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Het wetgevingstrajectbestaat uit veel stappen. Hierdoor kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Ook wisselingen van Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden kunnen van invloed zijn op de ingangsdatum van een wet of wijziging. Als het kabinet demissionairis, handelt het alleen lopende zaken af en neemt het geen grote besluiten.

Toezicht en handhaving wetten

In Nederland zorgen verschillende instanties voor het toezicht en de handhaving van wetten.

Toezichthouders

Er zijn verschillende toezichthouders die controleren of iedereen zich aan de wet houdt. Voorbeelden hiervan zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Handhavingsorganisaties

Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zorgen er op verschillende manieren voor dat mensen en organisaties zich aan de regels houden. Denk aan het uitvoeren van een controle of voorlichting en advies.

Sancties

Als iemand een wet overtreedt, kunnen handhavingsorganisaties sancties opleggen. Dit varieert van een boete tot een gevangenisstraf. De hoogte van de sanctie hangt af van de ernst van de overtreding.

Ontdek hoe je bedrijf ervoor staat

Check met de MKB Diagnosetool hoe jouw bedrijf presteert en maak onderbouwd keuzes voor je volgende stap. Je krijgt in 10 minuten onder meer inzicht in de waarde van je bedrijf, je financiële gezondheid en je online zichtbaarheid. De tool is geschikt voor zowel ZZP als MKB.