Nieuwe wetten en regels voor starters vanaf 1 juli 2023

Tussen juli en december 2023 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo is er een verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes. Zorgverleners moeten medische gegevens online delen. En voor kinderopvangorganisaties is het Besluit kwaliteit kinderopvang gewijzigd.

De nieuwe wetten en wetswijzigingen voor starters:

Vanaf 1 juli 2023

Verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes (1 juli 2023)

Verkoop je eten en drinken voor gebruik onderweg of om af te halen? Het is verboden plastic wegwerpbekers en plastic voedselverpakkingen gratis mee te geven. Je moet je klant voor plastic wegwerpverpakkingen laten betalen, bovenop de prijs voor bijvoorbeeld de koffie of maaltijd. Je bepaalt zelf hoeveel je klant betaalt. Je mag 100% papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen wél gratis meegeven.

Belastingrente omhoog

Heb je je belastingaangifte te laat of verkeerd gedaan? Dan betaal je belastingrente aan de Belastingdienst. Deze rente gaat omhoog van 4% naar 6%. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inkomsten- en omzetbelasting. Andersom kan ook: als de Belastingdienst er te lang over doet om de aanslag op te leggen, ontvang je belastingrente. Ook deze rente is gestegen naar 6%.

Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang (1 juli 2023)

Start je een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Dan krijg je te maken met verschillende regels. Op 1 juli 2023 is de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium gewijzigd. De nieuwe regels sluiten beter aan bij de praktijk. Vanaf 1 juli mag je per dag 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR) en mag je tijdelijk afwijken van het vaste gezichtencriterium. Bijvoorbeeld bij ziekte of verlof van 1 of meerdere vaste gezichten.

Zorgverleners moeten medische gegevens online delen (1 juli 2023)

Start je als zorgverlener? Per 1 juli 2023 is de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) ingegaan. Deze wet verplicht zorgverleners om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Die verplichting moet fouten voorkomen en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren. De komende jaren maken zorgverleners en -aanbieders afspraken over het uitvoeren van de nieuwe wet. De eerste verplichting gaat waarschijnlijk halverwege 2024in: de huisarts is vanaf dan verplicht om recepten elektronisch te versturen naar de apotheek.

Slimme tachograaf type 2 verplicht op vrachtwagens (21 augustus 2023)

Ga je van start in de transportsector? Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1
Vervangingsplicht in stappen

Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1

Ondernemersplein

Op Ondernemersplein.nl vind jenieuwe wetten en wetswijzigingendie voor alle ondernemers belangrijk zijn.

Zo komt een wet tot stand

Een nieuwe wet begint met een wetsvoorstel. Ministers bedenken zo’n voorstel en sturen het naar de Tweede Kamer. Als het door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel aannemen of afwijzen. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, ondertekent de Koning de wet en publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

In een nieuwe wet staat op welke datum die ingaat. Of er staat in de wet dat de overheid de ingangsdatum later bekendmaakt in een officieel bericht, een Koninklijk Besluit (KB). De ingangsdatum van een wet of wetswijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Het wetgevingstrajectbestaat uit veel stappen. Hierdoor kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Ook wisselingen van Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden kunnen van invloed zijn op de ingangsdatum van een wet of wijziging. Als het kabinet demissionairis, handelt het alleen lopende zaken af en neemt het geen grote besluiten.

Toezicht en handhaving wetten

In Nederland zorgen verschillende instanties voor het toezicht en de handhaving van wetten.

Toezichthouders

Er zijn verschillende toezichthouders die controleren of iedereen zich aan de wet houdt. Voorbeelden hiervan zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Handhavingsorganisaties

Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zorgen er op verschillende manieren voor dat mensen en organisaties zich aan de regels houden. Denk aan het uitvoeren van een controle of voorlichting en advies.

Sancties

Als iemand een wet overtreedt, kunnen handhavingsorganisaties sancties opleggen. Dit varieert van een boete tot een gevangenisstraf. De hoogte van de sanctie hangt af van de ernst van de overtreding.