Belastingplannen 2024 voor eenmanszaak, vof, maatschap of cv

In de voorgestelde plannen voor 2024 betalen werkenden en gepensioneerden minder belasting en houden netto meer geld over. Mensen met een lager inkomen gaan er meer op vooruit dan de hogere inkomens.

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

In de Inkomstenbelasting wordt je persoonlijk inkomen belast. Dat gebeurt in drie boxen:

  • Box 1 inkomen uit arbeid, uitkering, eigenwoningbezit
  • Box 2 inkomen uit aandelenbezit
  • Box 3 inkomen uit sparen, beleggen

Voor elke box komen er wijzigingen aan.

Nadat je in de drie boxen de belasting hebt berekend, gaan daar nog bedragen vanaf. Afhankelijk van je situatie kom je in aanmerking voor heffingskortingen, ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Het bedrag dat overblijft is de belasting die je moet betalen voor dat jaar.

Box 1 Inkomen uit arbeid, uitkering, eigenwoningbezit

Je inkomen in box 1 wordt belast in twee schijven. In 2024 betaal je over je inkomen tot 75.624 euro 36,97% belasting. Dat is 0,04 procentpunt meer dan in 2023. Over je inkomen boven 75.624 euro betaal je volgend jaar 49,5% inkomstenbelasting, net als in 2023. Voor AOW-gerechtigden geldt een aangepaste eerste schijf.

Het bedrag van de schijfgrenzen ging andere jaren omhoog met het inflatiepercentage. Dit jaar is de verhoging 3,55%. Dat is minder dan de inflatie van 9,9%. Je betaalt hierdoor eerder het hogere tarief van de tweede schijf.

Box 2 inkomen uit aandelenbezit

Bezit je 5% of meer van de aandelen in een bedrijf, dan heb je een 'aanmerkelijk belang’. Je ontvangt dan mogelijk winstuitkering, oftewel dividend. In 2023 betaalde je daarover 26,9% belasting. In 2024 wordt ontvangen dividend uit aanmerkelijk belang belast in een tweeschijvensysteem. Over inkomen tot 67.000 euro betaal je 24,5% belasting. Over alles daarboven is het tarief 31%.

In 2024 betaal je over winstuitkeringen tot ongeveer 106.000 euro minder belasting in box 2. Op hogere winstuitkeringen betaal je in 2024 meer belasting dan in 2023. Het kan interessant voor je zijn om opgespaarde winsten in je bedrijf nog in 2023 uit te keren. Overleg met je adviseur. Let op: na een dividenduitkering heb je geld en beleggingen in privé. Het is dan vermogen in box 3. Er geldt in box 3 een heffingsvrij vermogen van 57.000 euro. Komt de waarde boven deze vrijstelling dan betaal je hierover belasting in box 3. Overleg met je adviseur wat in jouw situatie verstandig is.

Box 3 inkomen uit sparen, beleggen

Heb je spaargeld of beleggingen? Dan betaal je in 2024 over je vermogen tot 57.000 euro geen belasting. Heb je meer vermogen? Dan betaal je 34% belasting over het rendement dat je hiermee hebt gehaald. Het rendement is opbrengst die je met spaargeld en beleggingen behaalt. De overheid rekent in 2024 met een vast rendementspercentage voor beleggingen van 6,04%. Het rendement op spaargeld wordt later vastgesteld. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 telt geld op derdenrekeningen bij een notaris of deurwaarder ook als spaargeld. Dat geldt ook voor het aandeel van woningeigenaren in het vermogen van een vereniging van eigenaren (VVE).

Schulden vallen ook in box 3. De kosten van je schulden komen in mindering op de opbrengsten van je bezittingen. Voor de kosten van je schulden wordt met een vast rentepercentage gerekend. Een vast bedrag van je schulden kun je niet aftrekken. Dat is de schuldendrempel. De schuldendrempel en het rentepercentage worden later vastgesteld.

Onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners of tussen ouder en minderjarig kind hoef je vanaf 2024 niet meer aan te geven.

Rekentool inkomstenbelasting 2024

Op Prinsjesdag zijn de voorgestelde belastingtarieven voor 2024 gepresenteerd. Wat betekenen ze voor jou als zzp'er, mkb'er of DGA-ondernemer? Check of je er op voor- of achteruit gaat.

Afschaffen betalingskorting

Betaalde je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting altijd volledig vóór de eerste betalingstermijn? Dan kreeg je een betalingskorting. Vanaf 2024 schaft de overheid deze betalingskorting af.

Wijzigingen in de ondernemersaftrek

MKB-Winstvrijstelling omlaag

De MKB-winstvrijstelling vermindert je belastbare winst na ondernemersaftrek. Het percentage daalt in 2024 van 14% naar 12,7%. Ondernemers met een hoge winst gaan hierdoor het meeste achteruit.

Zelfstandigenaftrek

Werk je minimaal 1.225 uur in je onderneming? Dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek gaat in 2024 met 1.280 euro omlaag. De zelfstandigenaftrek is dan 3.750 euro. De komende jaren daalt de zelfstandigenaftrek verder tot 900 euro in 2027.

Inkomstenbelasting

Werk je minimaal 1.225 uur in je onderneming? Dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek gaat in 2024 met 1.280 euro omlaag. De zelfstandigenaftrek is dan 3.750 euro. De komende jaren daalt de zelfstandigenaftrek verder tot 900 euro in 2027.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2024 omhoog van 21 naar 23 cent. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privé auto, motor of fiets. Als werkgever mag je die 23 cent per kilometer ook onbelast aan je personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel.

Een auto van de zaak of privé. Wat is voor jou interessant? Lees er meer over en reken je voordeel uit op Auto van de zaak of privé?

Video | Dit zijn de belangrijkste belastingplannen van Prinsjesdag 2023

Beperking afschrijving gebouwen

Heb je een bedrijfspand in eigen gebruik? Dan mocht je tot 2024 afschrijventot 50% van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde ontvang je ieder jaar van je gemeente via de aanslag gemeentelijke belastingen. Vanaf 2024 mag je nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Door een lager- of geen afschrijvingsbedrag is je jaarwinst hoger. Je betaalt hierdoor meer belasting.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Als werkgever betaal je over het loon van je werknemers een werkgeversheffing zorgverzekeringswet. In 2024 is deze bijdrage 6,57% over maximaal 71.624 euro, het maximale bijdrageloon per werknemer. In 2023 was de bijdrage nog 6,68% over maximaal 66.952 euro. De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor je werknemers betaal je als onderdeel van de loonheffing.

Over je ondernemersinkomen betaal je de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet zelf. Hiervoor geldt in 2024 een tarief van 5,32% over het maximale bijdrageloon van 71.624 euro. Het tarief in 2023 was 5,43%. Je ontvangt de (voorlopige) aanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet gelijk met de (voorlopige) belastingaanslag.

Video | Prinsjesdag 2023: plannen voor vervoer

Herinvesteringsreserve bij gedeeltelijk stoppen bedrijf

Stop je met een gedeelte van je onderneming door ingrijpen van de overheid? Bijvoorbeeld via de uitkoopregeling van agrarisch ondernemers? Dan doe je mogelijk een bedrijfsmiddel weg dat je niet meer gebruikt. Verkoop je iets voor meer dan de boekwaarde, dan maak je winst. Vanaf 2024 mag je dat bedrag gebruiken als ‘herinvesteringsreserve’. Je betaalt er dan geen belasting over. Het bedrag van de herinvesteringsreserve moet je in het jaar van verkoop of een van de volgende drie jaren besteden aan een of meer bedrijfsmiddelen voor de onderneming waarmee je wel doorgaat. Gebruik je het bedrag uiteindelijk helemaal niet? Dan telt het wel mee als winst en betaal je er alsnog belasting over.

Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop

Bij vererving of schenking van een bedrijf krijg je belastingvrijstellingen als je gebruik maakt van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De regering wil in 2024 de eerste stap zetten voor de vereenvoudiging en versobering van die regeling.

Dankzij de BOR krijg je belastingvrijstellingen op je ondernemingsvermogen bij de schenking of vererving van een bedrijf. Heb je onroerende zaken aan derden verhuurd, dan valt dat vanaf volgend jaar standaard onder het beleggingsvermogen. Daardoor valt dat niet meer onder de vrijstelling en moet je daarover belasting betalen bij een bedrijfsopvolging.

De BOR wordt in 2025 verder ingeperkt. Bedrijfsmiddelen van meer dan 100.000 euro die je deels privé gebruikt, mag je dan niet meer tot het ondernemingsvermogen rekenen. Ook vervalt dat jaar de vrijstelling om 5% van het beleggingsvermogen aan te merken als ondernemingsvermogen.

De 100% belastingvrijstelling via de BOR stijgt in 2025 van zo’n 1,2 naar 1,5 miljoen euro. De vrijstelling voor het bedrag boven deze 1,5 miljoen euro daalt van 83 naar 70%.

Naast de BOR kun je bij vererving of schenking ook de Doorschuifregeling (DSR) gebruiken. Dan betaalt de schenker of erflater geen inkomstenbelasting. De belastingclaim gaat over naar de verkrijger.

De regering wil ook de DSR aanpassen. Nu geldt die alleen als de verkrijger op het schenkingstijdstip al 36 maanden in dienst is bij de vennootschap. Met ingang van 2025 vervalt deze eis. Voor zowel de BOR als de DSR geldt dan dat de verkrijger minimaal 21 jaar moet zijn.

Toeslagen

Zorgtoeslag lager

In 2024 is de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden 127 euro per maand. Voor gezinnen is dat 243 euro. Deze bedragen zijn lager dan de zorgtoeslag in 2023, toen deze toeslag eenmalig was verhoogd. Voor de zorgtoeslag geldt een maximum inkomen en een maximum vermogen. Deze bedragen worden eind november bekendgemaakt. Zorgtoeslag kun je tot 1 september van het volgende kalenderjaar aanvragen bij de Dienst Toeslagen.

Huurtoeslag stijgt

Huur je een woning? De huurtoeslag stijgt in 2024 met maximaal 416 euro per jaar. Huurtoeslag vraag je aan voor 1 september van het volgende kalenderjaar bij de Dienst Toeslagen.

Kindgebonden budget

Heb je een kind jonger dan 18 jaar? Afhankelijk van je inkomen kun je recht hebben op kindgebonden budget. Deze toeslag stijgt met maximaal 750 euro voor je eerste kind en maximaal 883 euro voor het tweede en volgende kind. Voor kinderen tussen 12 en 17 jaar is de maximale stijging 400 euro. Het kindgebonden budget krijg je in principe automatisch uitgekeerd door de Dienst Toeslagen. Ontving je niet eerder een toeslag? Vraag het kindgebonden budget dan zelf aan voor 1 september van het volgende kalenderjaar bij de Dienst Toeslagen.

Kijk via berekenuwrechtof je voor toeslagen in aanmerking komt.

Tijdelijk noodfonds energie

Kun je je energierekening niet betalen? Dan kun je tot april 2024 gebruikmaken van het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Versobering Energie-investeringsaftrek

Als je investeert in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Daarmee mag je een percentage van de kosten van je investering aftrekken van de winst. Daardoor betaal je minder belasting.

De regering wil de EIA voor ondernemers met vijf jaar verlengen: tot 2028. Het percentage dat je mag aftrekken daalt in 2024 wel van 45,5% naar 40%. De investering bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 136 miljoen euro.

Heb je een grote investering in gedachten? Dan kan het verstandig zijn om dit nog in 2023 te doen, zodat je profiteert van de aftrek van 45,5% van de kosten van de investering.

Let op: het staat nog niet vast wanneer de (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd.

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

NieuweWetten-app

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels? Blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Op Ondernemersplein vind je een overzicht van kabinetsplannen die van belang zijn voor je bedrijf. Ook bij KVK lees je meer over Prinsjesdag en wetten en regels.

Video | Tabak- en alcoholaccijns omhoog in 2024