Zwaar beroep? Denk aan je pensioen

De AOW is een collectief basispensioen vanuit de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt is hiervoor automatisch verzekerd. De leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat is 66 jaar en 10 maanden in 2023.

Heb je als zelfstandige een zwaar beroep? Dan vergroot de hogere AOW-leeftijd de kans op een inkomensgat bij arbeidsongeschiktheid. Probeer daarom tijdig een spaarpot te maken voor je pensioen.

Gevolgen stijging AOW-leeftijd

De gevolgen van de stijging zijn voor iedereen verschillend. Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat zzp'ers in het algemeen weinig geld opzij zetten voor hun pensioen. Hierdoor moeten zij vaak doorwerken tot de AOW-leeftijd. Het is de vraag of iedereen dat kan volhouden. Daar gaat het AOW-systeem wel vanuit. Veel zzp'ers zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschikt op latere leeftijd is er dan meestal geen vangnet en dus (te) weinig inkomen.

Zware beroepen

Bij zelfstandigen met zwaar beroep staat vaak een eindleeftijd van 55 of 60 jaar in hun arbeidsongeschiktheidspolis. Stel, je wordt arbeidsongeschikt. Dan keert de verzekering uit tot deze eindleeftijd. Daarna stopt de arbeidsongeschiktheidsuitkering en heb je geen inkomen. Tot de steeds verder oplopende AOW-leeftijd is er dan een inkomensgat. Dit gat kan oplopen tot meer dan 10 jaar. Her- of bijverzekeren is meestal niet mogelijk. Er is geen speciale zware beroepen regeling.

Belangenorganisaties

Diverse belangenorganisaties trekken nu aan de bel bij de overheid. Omdat de AOW-leeftijd stijgt en de inkomensgaten groter worden, vinden zij dat de overheid met een passende oplossing moet komen voor het overbruggingsprobleem voor ondernemers.

Oplossingen

Welke oplossingen zijn er? Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden die tot de AOW-leeftijd lopen. En ze kunnen ervoor zorgen dat deze verzekeringen makkelijker toegankelijk zijn en beter betaalbaar worden. Het standpunt van het kabinet is dat er vanuit de overheid geen aanvullende maatregelen komen voor zzp'ers. De regering vindt ondernemers voldoende in staat om hun vermogen te 'herschikken in de tijd' als dat nodig is. Een regeling voor zware beroepen hoort daar niet bij.
Het kabinet wil er wel samen met sociale partners voor zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt. Bijvoorbeeld door omscholing naar ander werk of door extra verlof in te zetten.

Pensioen | Bedrijfsrisico’s de baas

Actie

Heb je een zwaar beroep en wil je niet voor verrassingen komen te staan bij het oprekken van de AOW-leeftijd? Neem dan jouw situatie onder de loep. Onderzoek bijvoorbeeld welke mogelijkheden je hebt om een spaarpot te maken of een zware beroepenregeling te treffen. Bekijk daarnaast je persoonlijke pensioeninkomen op mijnpensioenoverzicht.nl.

KVK Verzekeringscheck

Je wilt je indekken tegen risico's waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Dat kan via verzekeringen. Bekijk welke verzekeringen je nodig hebt