Schulden oplossen bij een besloten vennootschap

Hoe je schulden oplost, verschilt per rechtsvorm. Hier lees je de mogelijkheden voor een besloten vennootschap (bv). Eerst volgt uitleg over aansprakelijkheid voor schulden bij een bv. Werken aan een oplossing hoef je niet alleen te doen. In de volgende stap lees je wie je kunnen helpen.

Verken je toekomst

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf

Doorloop de routewijzer

Aansprakelijkheid voor schulden

Een bv is een rechtspersoon. Dit betekent dat je als bestuurder in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de bv nog niet is ingeschreven in het Handelsregister. Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Bezit je als directeur minstens 5% van de aandelen? Dan laten banken je vaak ook privé tekenen voor leningen. Hierdoor word je alsnog persoonlijk aansprakelijk voor de terugbetaling van die leningen als de bv dat niet kan.

Oplossingen voor zakelijke schulden

Als je zakelijke schulden hebt, heb je verschillende opties om deze op te lossen:

Betalingsregeling en overleg

Heeft je bv schulden bij de overheid? Kijk of je voor de bv betalingsregelingen kunt treffen. Neem direct contact op met de Belastingdienst als je bv de belastingen niet kan betalen. Heeft je bv leningen bij een bank, andere geldverstrekkers of leveranciers? Ga in overleg met je schuldeiser en bespreek hoe je de schulden van de bv op kunt lossen.

Wet homologatie onderhands akkoord

Dreigt je bedrijf failliet te gaan? Je kunt dit proberen te voorkomen met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Je maakt afspraken met je schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Met de WHOA kun je een regeling treffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn.

Faillissement en surseance van betaling

Kan je bv tijdelijk de schulden niet betalen? Dan kun je via de rechtbank voor de bv surseance van betaling aanvragen. De bv hoeft dan tijdelijk de schuldeisers niet te betalen. In de meeste gevallen eindigt surseance van betaling in faillissement.

Als je geen afspraken meer kunt maken met je schuldeisers, kan de rechtbank je bv failliet verklaren. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en de geldzaken van de bv overneemt. Voordat de rechter beslist, moet er faillissement aangevraagd zijn. De bv kan dit zelf doen, maar een schuldeiser kan dit ook doen.

Vraagt een schuldeiser het faillissement van je bv aan? Dan kun je nog proberen dit faillissement te voorkomen door het voorbereiden van een WHOA-akkoord.

Soms is het mogelijk om na een faillissement een doorstart te maken met je bedrijf.

Faillissement? Kom in actie | KVK

Oplossingen voor privéschulden

Heb je meegetekend voor een zakelijk lening? En heb je daarom persoonlijke schulden vanwege je bedrijf? Dan heb je verschillende mogelijkheden om je persoonlijke schulden op te lossen:

Minnelijk traject

Via de gemeente kun je een minnelijk traject aanvragen. Bij een minnelijk traject kijk je met hulp van de schuldhulpverlening van de gemeente of je jouw schulden zelf kunt oplossen. Bijvoorbeeld door betalingsregelingen, herfinanciering of schuldbemiddeling.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Als het minnelijk traject mislukt, kun je bij de rechtbank vragen of je gebruik kunt maken van het Wsnp-traject. Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Meestal met je dan stoppen met je bedrijf. Na een Wsnp-traject ben je schuldenvrij.

Hulp

Je schulden oplossen hoef je niet alleen te doen. Gebruik het Stappenplan schulden om van je schulden af te komen. In stap 3 vind je oplossingen per rechtsvorm. In stap 4 vind je organisaties die hulp bieden.