Stap 4 van 5

Financiering nodig?

Blijkt uit je liquiditeitsbegroting dat je geld tekort komt? Dan is financiering misschien een oplossing. Maak daarvoor een financieringsbegroting. Verschillende financieringsvormen en overbruggingsmogelijkheden kunnen je helpen, zodat je verder kunt.

Zoek naar financiering

Zit je als ondernemer tijdelijk in financiële moeilijkheden, dan kun je een aanvraag doen voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling biedt een krediet van maximaal 45.670 euro voor wie maximaal anderhalf jaar ondernemer is. Bestaat je bedrijf al langer, dan is het maximumbedrag 248.064 euro.

Je kunt ook altijd naar reguliere financiers gaan. Maar overweeg ook eens non-bancaire financiering of een overbruggingsfinanciering. Ziet de toekomst van jouw bedrijf er goed uit? Dan is de kans groter dat een reguliere financier ja zegt tegen je aanvraag.

Maak voor je aanvraag een financieringsbegroting. Daarin geef je aan welk bedrag je nodig hebt.

KVK Adviesteam

Wil je meer weten over financiering vinden voor je bedrijf? Bel met het KVK Adviesteam 088 585 22 22.