Stap 2 van 5

Maak een overzicht van je schulden

Je weet dat je schulden hebt. Maar om welke bedragen gaat het? En bij wie sta je in het krijt? Zet de cijfers en feiten op een rij.

Je realiseert je dat je financiële problemen hebt. Werk aan een oplossing zodat je meer rust krijgt. Hiervoor maak je een schuldenoverzicht. Verzamel alle administratie die je nodig hebt. Lukt het je niet alleen, vraag dan om professionele hulp. Een boekhouder, accountant of de gemeente waarin je woont kan je hierbij helpen.

Zo krijg je een schuldenoverzicht

  • Open al je post.
  • Werk je financiële administratie bij zodat deze op orde is. Doe dit bij voorkeur samen met een boekhouder.
  • Maak een lijst van leningen die je hebt lopen. Bijvoorbeeld een zakelijke lening bij de bank, een lening bij familie of vrienden of leverancierskrediet. Het bedrag dat je rood mag staan op je zakelijke bankrekening (rekening courant) zet je ook op de lijst.
  • Maak een lijst van je aflossingsverplichtingen. Bijvoorbeeld leningen of betalingsuitstel bij de Belastingdienst. En geef in het overzicht aan wanneer deze vervallen.
  • Maak een lijst van de belastingen die je nog moet betalen. Bijvoorbeeld omzetbelasting, voorlopige aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting.
  • Zet al je overeenkomsten op een rij. Bijvoorbeeld voor de huur van een pand, de lease van een auto of een kopieerapparaat en de financiële verplichtingen die hierbij horen.
  • Breng je verplichtingen voor het terugbetalen van coronasteun in kaart. Zet op een rij welke regelingen je kreeg, of je geld moet terugbetalen en wanneer je dit moet doen.
  • Breng je privéschulden in kaart. Dit kan belangrijk zijn bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en maatschap.
  • Maak een schatting van de verwachte omzet voor de rest van het jaar.

Zo krijg je inzicht

Je hebt nu een overzicht van je financiën. Je weet nu wat je nog aan welke persoon of organisatie moet betalen (je verplichtingen), om hoeveel geld het gaat en van wie er (nog) geld binnen komt.

Nu maak je een planning waarin staat wanneer je welke betalingen moet doen en wanneer en van wie je geld krijgt. Dat overzicht heet een liquiditeitsbegroting.

Met de liquiditeitsbegroting volg je het geld van je onderneming. Je maakt deze begroting bijvoorbeeld per maand voor het hele jaar. Je start met het beginsaldo. Dat is het bedrag dat op dit moment op je rekening staat. Per maand zet je in het overzicht hoeveel geld er bij komt en wat er af gaat. Het eindsaldo van maand een is het beginsaldo van de volgende maand. Zo zie je in welke maand je geld te kort komt. Dat kun je proberen te voorkomen. Stel bijvoorbeeld een uitgave even uit of regel extra financiële middelen.

Meer informatie

In een KVK-webinar legt accountant Gert Vermeulen uit hoe je inzicht en overzicht krijgt in je schulden.

Schulden oplossen

Ontdek in stap drie welke mogelijkheden er zijn om je schulden op te lossen.

KVK Adviesteam

Wil je met iemand sparren over je schulden? Leg je vragen voor aan de adviseurs van het KVK Adviesteam. Zij bieden een luisterend oor en verwijzen door naar organisaties uit het KVK-netwerk. Bel: 088 585 22 22.