Liquiditeitsbegroting

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld van je bedrijf. Je berekent hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven. Zo zie je meteen of er altijd genoeg geld is om de rekeningen te betalen. Je weet ook of je in bepaalde maanden extra geld nodig hebt. Of wanneer het slim is om bijvoorbeeld een nieuwe computer te kopen. De liquiditeitsbegroting is een onmisbaar onderdeel van het financieel plan, voor jezelf en voor financiers.

Verschil liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting

In een liquiditeitsbegroting laat je per maand of per kwartaal je inkomsten en uitgaven zien. Dit geeft uiteindelijk ook een overzicht op jaarbasis. In een exploitatiebegroting begroot je bedragen per jaar. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Maak in vier stappen je liquiditeitsbegroting

1. Beginsaldo

Bepaal het beginsaldo per eerste van de maand.

2. Inkomsten en uitgaven

Zet bij de volgende maanden op een rij welke inkomsten en uitgaven je verwacht.

3. Overschot of tekort?

Stel vast of er in een bepaalde maand genoeg of te weinig geld overblijft. Zorg dat je extra geld reserveert als dat nodig is. Voorbeeld: je hebt personeel in dienst. In mei keer je vakantiegeld uit. In de liquiditeitsbegroting reserveer je in mei voldoende geld voor deze uitgaven. Zorg ook voor voldoende geld voor de andere uitgaven in die maand.

4. Aanvullende financiering

Zie je in een maand een tekort? Neem dan op tijd actie en regel zo snel mogelijk aanvullende financiering. Je kunt bijvoorbeeld extra werkkapitaal aanvragen.

Voorbeeld liquiditeitsbegroting

Periode en onderwerpBedrag in euro's
Maand 1 
Banksaldo begin van de maand10.000
Ontvangsten van klanten8.000
Betalingen aan leveranciers1.000
Huur1.000
Lonen2.000
Privé-opname2.000
Af te dragen btw1.600
TOTAAL ontvangsten en uitgaven400
Banksaldo einde maand 110.400
 
Maand 2 
Banksaldo begin van de maand10.400
Ontvangsten van klanten7.000
Betalingen aan leveranciers800
Huur1.000
Lonen2.000
Privé-opname2.000
Af te dragen btw1.400
TOTAAL ontvangsten en uitgaven- 200
Banksaldo einde maand 210.200

Financieel plan maken: exploitatie-, liquiditeits- en privébegroting

Tips

  • Houd rekening met betaaltermijnen van je klanten. Gemiddeld betalen particulieren in Nederland na 30 dagen. Bedrijven betalen gemiddeld tussen 30 en 90 dagen.
  • Denk aan vakanties: als je bedrijf in de vakantieperiode dicht gaat, komen er in die periode geen nieuwe opdrachten binnen.
  • Sommige betalingen hebben vaste momenten. Je kunt ze niet uitstellen. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huur, telefoonkosten en lonen. Houd hier rekening mee.
  • Vermeld btw in een aparte kolom. Let op de aangifte en betaling van btw. Je geeft de btw aan in de periode waarin je een factuur verstuurt. Voor de meeste ondernemers is die periode een kwartaal. Vóór het einde van de volgende maand betaal je de btw aan de Belastingdienst. Soms betaal je hierdoor btw voordat je het geld van je klant binnen hebt.

Schakel hulp in

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je liquiditeitsbegroting? Schakel dan een boekhouder of accountant in via NOAB of NBA.