Een bedrijfsnaam kiezen

U wilt een passende naam voor uw bedrijf. Want een goede bedrijfsnaam kan bijdragen aan het succes van uw onderneming. Dat maakt het kiezen van uw bedrijfsnaam één van de belangrijkste beslissingen die u neemt.

U kunt ook alvast rekening houden met uw buitenlandse dromen. Hoe klinkt de gekozen bedrijfsnaam in het Engels of Duits? Heeft de klank geen vreemde betekenis in een andere taal, zoals het Chinees?

Hoe voorkomt u problemen met uw bedrijfsnaam? Lees het artikel: 'De belangrijkste feiten en fabels over je bedrijfsnaam'.

Bedrijfsnaam inschrijven, veranderen of toevoegen

Bij inschrijving van uw onderneming registreert de KvK de naam van uw bedrijf. U kunt geen bedrijfsnaam reserveren of inschrijven, zonder inschrijving van uw onderneming in het handelsregister.

Wilt u uw bedrijfsnaam veranderen? Of wilt u een extra bedrijfsnaam toevoegen? Dan geeft u dit met het wijzigingsformulier door aan de Kamer van Koophandel.

Stap 1: Bedenk een goede bedrijfsnaam

Als u een bedrijfsnaam kiest en deze gebruikt als aanduiding voor uw onderneming, dan heet dat officieel een 'handelsnaam'. Er zijn dan bepaalde regels waar u aan moet voldoen.

Wek geen verkeerde indruk

U mag zich niet groter of anders voordoen dan u bent. Heeft u bijvoorbeeld een eenmanszaak, dan mag u niet de naam Jansen & partners voeren. Daarmee wekt u immers de indruk dat er meerdere eigenaren zijn. U mag alleen het woord ‘bank’, ‘architect’ of ‘accountant’ in uw bedrijfsnaam gebruiken als u dat ook echt bent. Ook mag u geen persoonsnaam van iemand anders gebruiken, ook niet als degene daar toestemming voor geeft. Alleen uw eigen naam mag u gebruiken in uw bedrijfsnaam. Maar heet u toevallig Albert Heijn, dan mag dit weer niet.

Gebruik geen merknamen van anderen

Kies geen bedrijfsnaam met een merknaam van een ander bedrijf (of namen die daarop lijken). Een klant of leverancier kan dan in verwarring raken. Ze kunnen denken dat de producten met dat merk afkomstig zijn van de onderneming die de merknaam in zijn bedrijfsnaam gebruikt. Zo kunt u ten onrechte meeliften op de naamsbekendheid van een bestaand merk.

Gebruik alleen tekens die zijn toegestaan

De volgende tekens zijn toegestaan: @ & - +. Overige lees- en speciale tekens zoals bijvoorbeeld () ? ! * # / mogen niet in uw bedrijfsnaam voorkomen.

Voorkom verwarring met bestaande handelsnamen

U mag geen bedrijfsnaam gebruiken die bij het publiek (bijvoorbeeld bij klanten of leveranciers) verwarring kan veroorzaken omdat de naam lijkt op een al bestaande handelsnaam. Of er verwarring kan ontstaan, hangt onder andere af van:

  • de gelijkenis in naam; hoe meer de namen op elkaar lijken, hoe eerder er verwarring mogelijk is;
  • de mate waarin de activiteiten op elkaar lijken;
  • de overlap van het werkgebied, dus het gebied waar de onderneming actief is.

Controleer hieronder bij stap 2 of uw bedrijfsnaam (of namen die daarop lijken) al als handelsnaam in gebruik is.

Vindt u dat de bedrijfsnaam van een ander bedrijf misleidend of verwarrend is? Probeer het dan eerst onderling op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u een procedure starten bij de rechtbank.

Stap 2: Controleer of uw bedrijfsnaam als handelsnaam voorkomt in het Handelsregister

Zoektips

Als er meer dan 50 zoekresultaten zijn, worden alleen de eerste 50 getoond. Maak uw zoekopdracht specifieker om zo uw zoekresultaat de verkleinen.

  • Bestaat uw naam uit meerdere woorden, bijvoorbeeld: Brandblussers Ajax, zoek dan als eerste op Ajax (meest onderscheidende deel van deze naam), maar ook op Brandblussers Ajax. Dit geeft de beste resultaten, maar wellicht ook te veel resultaten. U kunt dan proberen een naam te kiezen met meer onderscheid. Extra zoektermen betekent vaak wel extra matches.
  • Cijfers of speciale leestekens in uw naam? De zoeksoftware kan hier niet (goed) op zoeken. Dit levert te veel of geen resultaten op of alleen een exacte match.
  • Wilt u verder onderzoek doen naar de gevonden handelsnamen? Via het Handelsregister kunt u desgewenst de gegevens van het betreffende bedrijf inzien.
  • Ook is het verstandig http://www.google.nl of een andere zoekmachine te raadplegen. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat alle namen die op uw naam lijken, ook daadwerkelijk via de zoeksoftware in dit stappenplan worden gevonden of getoond.

Controleer uw bedrijfsnaam

Toelichting en disclaimer

Dit overzicht toont maximaal 50 gevonden handelsnamen. Bij de resultaten ziet u de eerste handelsnaam , met daaronder ook de eventuele extra handelsnaam of –namen . Een bedrijf kan meerdere handelsnamen hebben en al deze namen kunnen bezwaarlijk zijn. Zijn er meer dan 50 handelsnamen gevonden, dan worden deze niet getoond. Maak uw zoekopdracht specifieker om zo uw zoekresultaat de verkleinen.

De tool is slechts een hulpmiddel en geen onderzoek of advies. U kunt de tool alleen gebruiken om te zoeken op exact gespelde handelsnamen. Tip: voer de door u gekozen naam op verschillende gespelde manieren in. Zeker als u cijfers of leestekens gebruikt.

Voorbeeld 1: zoek bij een handelsnaam met het cijfer 4 ook op handelsnamen met four.

Voorbeeld 2: zoek bij een handelsnaam met een verbindingsstreepje ook op dezelfde handelsnaam zonder dit verbindingsstreepje: X-mas en Xmas en Xmas-.

De tool kan niet ingezet worden om op klank (fonetisch) te zoeken. Een handelsnaam die qua klank lijkt op de gekozen naam, kan ook verwarring opleveren. U moet uiteindelijk met behulp van stap 3 zelf een beoordeling doen van de door de zoeksoftware geleverde resultaten. Daarnaast raden wij u aan bij stap 4 ook andere registers te raadplegen, zoals die voor domeinnamen (SIDN) en merknamen (BBIE). Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een momentopname en het Handelsregister wijzigt elke dag. Het recht op een handelsnaam ontstaat door het daadwerkelijk gebruik van die naam als aanduiding voor de onderneming. Inschrijving in het Handelsregister is daarvoor niet vereist en evenmin voldoende.

Stap 3: Beoordeel de gevonden ‘handelsnamen’

Hoe beoordeelt u of de gevonden handelsnamen verwarrend kunnen zijn met de naam die u wilt gebruiken?

Voor het antwoord op deze vraag zijn geen keiharde regels te geven. Het belangrijkste is de gelijkenis in naam. Maar ook de activiteiten en het werkgebied spelen een rol bij de beoordeling. Beantwoord voor uzelf de volgende vragen:

Hoe sterk lijken de namen op elkaar?

Voor alle gevonden namen geldt dat ze in meer of mindere mate lijken op uw bedrijfsnaam. Hierbij is vooral gelet op de ‘hoofdbestanddelen’ (de ‘onderscheidende’ delen) van de handelsnaam en niet de algemeen beschrijvende delen. Bijvoorbeeld in de naam Ajax Brandblussers is ‘Ajax’ het hoofdbestanddeel en ‘Brandblussers’ algemeen beschrijvend. Tegen het gebruik van ‘brandblussers’ zal minder bezwaar zijn dan tegen het gebruik van ‘Ajax’. Ook handelsnamen die korter dan een jaar geleden zijn vervallen, kunnen als treffer worden getoond. Deze kunnen verwarrend zijn als het publiek nog bekend is met de oude naam.

Betreft het dezelfde activiteiten?

Voor iedere gevonden naam is aangegeven in welke sector dit bedrijf actief is. Nader onderzoek is aan te raden, want de sectoraanduiding is slechts indicatief. Kijk bij voorkeur op de website van het bedrijf wat het precies doet of check het uittreksel. Let op: ook als de activiteiten niet rechtstreeks concurrerend zijn, kan er toch nog sprake zijn van ‘verwarring’. Zit er bijvoorbeeld een handelsnaam bij met algemene bekendheid (bijvoorbeeld Albert Heijn), dan zijn activiteiten en het werkgebied niet echt belangrijk meer. In deze gevallen wordt snel verwarring aangenomen.

Is er overlap in ‘werkgebied’ of is dat in de toekomst te verwachten?

Bij iedere gevonden naam is aangegeven waar het bedrijf is gevestigd. Niet alleen de vestigingsplaats is van belang, maar ook de ‘werkingssfeer van de onderneming’. Oftewel: Waar zitten de (potentiële) klanten? Door toenemend gebruik van internet wordt Nederland steeds ‘kleiner’. Een slagerij op Texel die via zijn webshop door het hele land lamsvlees aanbiedt en levert, kan daardoor verwarring opleveren met een slagerij in Eindhoven die alleen regionaal actief is.

Tip: krijgt u veel zoekresultaten bij de door u ingevoerde naam? Probeer dan eens een onderscheidend element aan uw naam toe te voegen of aan te passen. Kijk vervolgens welk effect dit heeft op uw trefferlijst.

Stap 4: Controleer of uw bedrijfsnaam voorkomt als merknaam of domeinnaam

Voordat u definitief uw bedrijfsnaam kiest, is het verstandig om ook de beschikbaarheid als merknaam en domeinnaam te checken. Onderzoek verder of de naam in het buitenland voorkomt. Deze informatie kunt u namelijk niet uit het Handelsregister halen. Bij twijfel is het raadzaam om een handelsnaamonderzoek te laten uitvoeren door een marktpartij, bijvoorbeeld een commercieel merkenbureau.

Is uw bedrijfsnaam afkomstig van een buitenlandse onderneming?

Als deze buitenlandse naam nog naamsbekendheid heeft in Nederland, moet u ook voor deze buitenlandse naam beoordelen of deze nog verwarring kan opleveren. Natuurlijk moeten ondernemers ervoor waken dat er geen inbreuk is op een handelsnaam van een buitenlandse onderneming. Echter, een bescherming omtrent het gebruik van een handelsnaam moet men wel koppelen aan naamsbekendheid. Indien een onderneming in het buitenland een zelfde handelsnaam gebruikt, en alleen lokaal bekend is, dan hoeft dit géén probleem te zijn. Indien een buitenlandse onderneming een ruime bekendheid heeft in Nederland, dan kan dit zeker tot problemen leiden. U kunt via google of andere zoekmachines vaak snel achterhalen of een handelsnaam al gebruikt wordt. Vaak is de handelsnaam gedeponeerd bij een merkenbureau. Via o.a. het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kunt u checken of een bedrijf een naam heeft gedeponeerd als handels- of merknaam.

Is uw bedrijfsnaam mogelijk een merknaam?

Uw bedrijfsnaam mag geen verwarring opleveren met gelijke of gelijkende merknamen in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Noemt u uw snackbar bijvoorbeeld McRonald’s, dan kunt u problemen verwachten met de eigenaar van de merknaam McDonald’s. Controleer dus of uw bedrijfsnaam als merknaam voorkomt bij de BBIE.

Tip: wilt u uw bedrijfsnaam ook als merknaam voor uw producten en diensten gaan gebruiken? Zorg dan voor een goede onderscheidende naam die ook als merk geregistreerd kan worden.

Wilt u uw bedrijfsnaam gebruiken als domeinnaam?

Als u uw bedrijfsnaam ook wilt gebruiken als domeinnaam, controleer dan eerst bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie (SIDN) of deze nog vrij is.

Tip: registreer uw domeinnaam altijd eerst bij de SIDN en pas daarna bij de KvK. Door registratie bij de KvK wordt uw naam openbaar. Een ander zou deze dan ‘snel’ als domeinnaam kunnen registreren. Helaas komt dit nog al eens voor.